Skip to content
2006
2006
2006
2006
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2006

2006

 

Hemonto bliver stiftet

Med ønsket om at skabe mere gennemsigtighed i den finansielle sektor stifter Henning Svane virksomheden under navnet Henton Back Office, og fra begyndelsen er 100% uafhængig konsolideret rapportering kernen af vores DNA.

Udover at skabe værdi for vores kunder er det fra begyndelsen vigtigt for Henning at skabe en god arbejdsplads med ordentlighed som omdrejningspunkt for virksomhedens kultur.

 
2006

2006

 

Hemonto blir stiftet

Med ønske om å skape mer gjennomsiktighet i den finansielle sektoren stifter Henning Svane virksomheten under navnet Henton Back Office, og fra begynnelsen er 100% uavhengig konsolidert rapportering kjernen av vårt DNA.

Utover å skape verdi for våre kunder er det fra begynnelsen viktig for Henning å skape en god arbeidsplass med ordenlighet som en felles fane for virksomhetens kultur.

 

2006

2006

 

Hemonto blir stiftet

Med ønske om å skape mer gjennomsiktighet i den finansielle sektoren stifter Henning Svane virksomheten under navnet Henton Back Office, og fra begynnelsen er 100% uavhengig konsolidert rapportering kjernen av vårt DNA.

Utover å skape verdi for våre kunder er det fra begynnelsen viktig for Henning å skape en god arbeidsplass med ordenlighet som en felles fane for virksomhetens kultur.

 

2006

2006

Hemonto blir stiftet

Med ønske om å skape mer gjennomsiktighet i den finansielle sektoren stifter Henning Svane Hemonto, og fra begynnelsen er 100% uavhengig konsolidert rapportering kjernen av vårt DNA.

Det var også viktig for Henning å skape en god arbeidsplass med ordenlighet som en felles fane for virksomhetens kultur.

2008

2008

Finanskrisen rammer

I 2008 rammer den globale finanskrise, der forårsager store fald på aktieindeks verden over. Det styrker investorernes ønske om transparens og forståelse af deres risiko, hvilket sætter yderligere skub i Hemontos vækst.

2008

2008

Finanskrisen rammer

I 2008 rammer den globale finanskrisen, som forårsaker store fall på aksjeindekser verden over. Krisen styrker investorenes ønske om transparens og forståelse av deres risiko, noe som setter ytterligere fart i Hemontos vekst.

2008

2008

Finanskrisen rammer

I 2008 rammer den globale finanskrisen, som forårsaker store fall på aksjeindekser verden over. Krisen styrker investorenes ønske om transparens og forståelse av deres risiko, noe som setter ytterligere fart i Hemontos vekst.

2009

2009

Fra Henton Back Office til Hemonto

Virksomheten skifter navn fra Henton Back Office til Hemonto.

2009

2009

Fra Henton Back Office til Hemonto

Virksomheden skifter navn fra Henton Back Office til Hemonto.

2009

2009

Fra Henton Back Office til Hemonto

Virksomheten skifter navn fra Henton Back Office til Hemonto.

2010

2010

Vi lanserer vår kostnadsanalyse

I forbindelse med utarbeidelsen av vår rapportering erfarer vi at det jevnlig skjer feil i forbindelse med oppkrevning av alt fra forvaltningshonorarer til kickback fra foreninger og fond, og at det kan være en utfordring å få oversikt over kostnadene.

Siden 2010 har vår kostnadsoversikt gitt våre kunder innsikt i alle kostnadene forbundet med deres kapitalforvaltning. I tillegg kontrollerer vi kostnadene med utvidet overvåkning, og hvert år får vi refundert flere millioner kroner som våre kunder har betalt for mye.

2010

2010

Vi lanserer vår kostnadsanalyse

I forbindelse med utarbeidelsen av vår rapportering erfarer vi at det jevnlig skjer feil i forbindelse med oppkrevning av alt fra forvaltningshonorarer til kickback fra foreninger og fond, og at det kan være en utfordring å få oversikt over det totale omkostningsbildet.

Siden 2010 har vår kostnadsoversikt gitt våre kunder innsikt i alle kostnadene, som er forbundet med deres kapitalforvaltning. I tillegg får en stor del av våre kunder i dag kontrollert alle deres omkostninger med utvidet overvåkning, og hvert år får vi refundert flere millioner kroner som våre kunder har betalt for mye.

2010

2010

Vi lanserer vår kostnadsanalyse

Siden 2010 har vår kostnadsoversikt gitt våre kunder innsikt i alle kostnadene, som er forbundet med deres kapitalforvaltning. I tillegg får en stor del av våre kunder i dag kontrollert alle deres omkostninger med utvidet overvåkning, og hvert år får vi refundert flere millioner kroner som våre kunder har betalt for mye.

2010

2010

Vi lancerer vores omkostningsanalyse

I forbindelse med udarbejdelsen af vores rapportering erfarer vi, at der jævnligt sker fejl i forbindelse med opkrævningen af alt fra forvaltningshonorarer til kickback fra foreninger og fonde, og at det kan være svært at få overblik over omkostningerne.

Siden 2010 har vores omkostningsoverblik givet vores kunder indsigt i alle omkostningerne forbundet med deres kapitalforvaltning. Derudover kontrollerer vi omkostningerne med udvidet overvågning, og hvert år får vi refunderet fejlopkrævninger for millioner af kroner til vores kunder.

2014

2014

Vi udvikler Risikobarometeret og lancerer Investeringshjulet

For at give vores kunder et hurtigt overblik over risikoniveauet i deres portefølje udvikler vi Risikobarometeret, der kobler udsvingene i porteføljen med et risikoniveau. Barometeret giver – på baggrund af EU-standarder – et hurtigt overblik over, om risikoen i din konsoliderede portefølje er lav, middel eller høj.

Det er også året, hvor vi lancerer Investeringshjulet, som sikrer, at vi kommer hele vejen rundt om vores kunders kapitalforvaltning på vores statusmøder.

2014

2014

Vi utvikler Risikobarometeret og lanserer Investeringshjulet

For å gi våre kunder et hurtig overblikk over risikonivået i deres portefølje utvikler vi Risikobarometeret, som kobler utslagene i porteføljene med et risikonivå. Barometeret gir – på bakgrunn av ESMA-standarder – et hurtig overblikk over, om risikoen i din konsoliderte portefølje er lav, middels, eller høy.

Det er også året, hvor vi lanserer Investeringshjulet, som sikrer, at vi kommer hele veien rundt om våre kunders kapitalforvaltning på våre statusmøter.

2014

2014

Vi utvikler Risikobarometeret og lanserer Investeringshjulet

For å gi våre kunder et hurtig overblikk over risikonivået i deres portefølje utvikler vi Risikobarometeret, som kobler utslagene i porteføljene med et risikonivå. Barometeret gir – på bakgrunn av ESMA-standarder – et hurtig overblikk over, om risikoen i din konsoliderte portefølje er lav, middels, eller høy. Jo lenger pilen er plassert til høyre, desto høyere er din risiko.

Det er også året, hvor vi lanserer Investeringshjulet, som sikrer at vi kommer hele veien rundt om våre kunders kapitalforvaltning på våre statusmøter.

2014

2014

Vi utvikler Risikobarometeret og lanserer Investeringshjulet

Vi utvikler Risikobarometeret som gir et hurtig overblikk over om risikonivået i din konsoliderte portefølje er lav, middels eller høy.

Det er også året, hvor vi lanserer Investeringshjulet, som sikrer at vi kommer hele veien rundt om våre kunders kapitalforvaltning på våre statusmøter.

2015

2015

North-East Family Office køber aktiemajoriteten i Hemonto

NEFO har været kunde hos os siden 2010 og køber i 2015 aktiemajoriteten i Hemonto, da de ser et stort potentiale i vores services. For NEFO er ejerskabet af Hemonto et strategisk, langsigtet ejerskab, og de er i dag en vigtig sparringspartner i den løbende udvikling af vores services.

2015

2015

North-East Family Office kjøper aksjemajoriteten i Hemonto

NEFO har vært kunde hos oss siden 2010 og kjøper i 2015 aksjemajoriteten i Hemonto, da de ser et stort potensial i våre services. For NEFO er eierskapet av Hemonto et strategisk, langsiktig eierskap og de er i dag en viktig sparringspartner i den løpende utviklingen av våre services.

KONTAKT

+45 8742 1200
info@hemonto.com 
CVR: 29 83 93 95

AARHUS
Åboulevarden 21 
DK-8000 Aarhus C

KØBENHAVN
Strandvejen 60
DK-2900 Hellerup

HEMONTO LAB
Mariane Thomsens gade 4
DK-8000 Aarhus C

OSLO
Karenslyst Allé 49-53
NO-0279 Oslo

KONTAKT

+45 8742 1200
info@hemonto.com 
CVR: 29 83 93 95

AARHUS
Åboulevarden 21 
DK-8000 Aarhus C

KØBENHAVN
Strandvejen 60
DK-2900 Hellerup

HEMONTO LAB
Mariane Thomsens gade 4
DK-8000 Aarhus C

OSLO
Karenslyst Allé 49-53
NO-0279 Oslo