Løbende konto

Kundens daglige konto i pengeinstituttet.

Benævnes også driftskonto.

Anvendes typisk til de daglige posteringer hos kunden.