Få konsolideret finansrapportering med Hemontos platform

Konsolideret rapportering

Vores rapporteringsløsning giver dig det fulde overblik over formuen på tværs af banker, forvaltere og aktivklasser og hjælper dig til at holde styr på afkast, omkostninger og risiko.

Få et stærkt beslutningsgrundlag med konsolideret rapportering fra en 100 % uafhængig partner

Hvis I anvender flere kapitalforvaltere, modtager I typisk finansiel rapportering fra hver enkelt.

Der kan dog være stor forskel på de forskellige banker og kapitalforvalteres tilgang til rapporteringen. Den manglende fælles standard gør det svært at få et samlet overblik over investeringerne og sammenligne de forskellige forvalteres resultater og omkostninger.

Det gør det samtidig svært at få et overblik over den samlede risiko på tværs af alle kapitalforvaltere.

Hemonto kan udarbejde jeres ESG-strategi

Få et objektivt og retvisende beslutningsgrundlag for dine investeringsbeslutninger

Vi tror på, at en objektiv finansrapportering er altafgørende for at opnå en optimal formueforvaltning. Derfor holder vi os uafhængige af finansielle institutioner og rådgiver ikke om dit valg af værdipapirer.  

I stedet leverer vi uafhængig konsolideret rapportering, der skaber et stærkt grundlag for dine investeringsmæssige vurderinger og beslutninger.  

Alle vores beregninger sker med udgangspunkt i uafhængige markedsdata fra verdens største leverandører, så du altid er sikret et retvisende billede af, hvordan jeres porteføljer klarer sig samlet, hver for sig og i forhold til hinanden. 

Vi tilpasser rapporteringen til jeres ønsker og behov

Finansiel rapportering er et styringsværktøj, som du kan bruge til at optimere jeres porteføljer med henblik på at forbedre afkast og risiko. Vores kunder tæller alt fra private velhavere til professionelle familiekontorer, og vores løsning kan tilpasses efter behov.

Vores finansrapportering indeholder hovedtal, konsolideret rapportering og detaljerede opgørelser på tværs af både likvide og illikvide investeringer. Du har både mulighed for at få et dagligt overblik, månedlige rapporter og kvartalsanalyser. Vi udarbejder også gerne skræddersyede rapporter til bestyrelser eller andre med behov for specifik indsigt.

Hemontos platform med konsolideret rapportering

Vil du høre mere om vores konsoliderede rapportering?

Torben Engedal

CFO & Partner

+45 87 42 12 01

te@hemonto.com

Kontakt