Omkostningsoverblik

Få det fulde overblik over direkte og indirekte omkostninger forbundet med investering gennem jeres formueforvaltere.

Få overblik over alle jeres omkostninger – også dem, der ikke står på regningen

Det kan være udfordrende at få det fulde overblik over alle de omkostninger, der er forbundet med at investere – særligt når man investerer i investeringsforeninger, ETF’er, strukturerede produkter, Private Equity osv.

Vi analyserer jeres omkostninger og giver dig et fyldestgørende men overskueligt og forståeligt overblik over dem.

Hemonto giver jer overblik over jeres investeringer

Med vores omkostningsoverblik får du

 

  • Indsigt i, hvad I betaler for jeres formueforvaltning – vi analyserer jeres omkostninger og giver dig et fyldestgørende overblik over dem. Samlet set og for hver portefølje.
  • Mulighed for at sammenligne omkostningerne hos de forskellige forvaltere – vi præsenterer tallene på et ensartet grundlag.
  • Gennemsigtighed i dine omkostninger – vi giver dig indsigt i, hvilke indirekte omkostninger I har i forbindelse med investeringen af jeres portefølje.

 

Få et komplet og sammenligneligt overblik over, hvor meget I betaler for hvad

Der er adskillige former for omkostninger forbundet med det at investere, og det kan virke som en uoverkommelig opgave at få dannet sig et overblik over dem alle. Og den manglende fælles standard for kapitalforvalternes omkostningsopgørelser gør ikke opgaven nemmere. Vi analyserer alle omkostningerne for dig.

Vores omkostningsoverblik gør det komplekse overskueligt og forståeligt og giver dig et fyldestgørende overblik over alle jeres omkostninger til kapitalforvaltning – både samlet og for hver enkelt portefølje. Den gør dig også i stand til at sammenligne omkostningsniveauerne hos de forskellige forvaltere, da vi præsenterer tallene på et ensartet grundlag.

Eksempler på omkostninger

  • Management fees
  • Depotgebyrer
  • Handelsomkostninger såsom kurtage, børsskatter, tredjepartsomkostninger, osv.
  • Performance fees 
  • Indirekte omkostninger

Få indsigt i, hvor meget I betaler i indirekte omkostninger

Hvis I har investeret i investeringsforeninger, ETF’er, strukturerede produkter eller lignende, vil I have nogle indirekte omkostninger.

Når det kommer til investeringsforeninger, vil det typisk være omkostninger, der går til drift og administration af investeringsforeningen. Disse omkostninger modregnes investeringsforeningens afkast og fremgår således ikke som en direkte omkostning.

Det kan altså være svært at gennemskue, hvor meget man betaler i indirekte omkostninger for investeringen af ens portefølje.

Det får du indsigt i med vores omkostningsoverblik.

Hemontos webportal med investeringsoverblik

Skal vi tage en uforpligtende snak om vores omkostningsoverblik?

Rasmus Lund Madsen, Partner & Head of Client Relations i Hemonto
Rasmus Lund Madsen

Partner & Head of Client Relations

+45 87 42 12 16

rlm@hemonto.com

Kontakt
Torben Engedal

CFO & Partner

+45 87 42 12 01

te@hemonto.com

Kontakt