Private Equity-rapportering

Bevar overblikket over dit unfunded commitment og resultaterne af Private Equity-investeringerne med vores rapporteringsløsning.

Få et fyldestgørende og pålideligt overblik over dine Private Equity-investeringer

Når du investerer i Private Equity, kan det være svært at bevare overblikket over det samlede unfunded commitment og resultaterne af investeringerne.

Med Private Equity-rapportering fra Hemonto ved du altid præcis, hvad de forskellige fonde kan kalde fra dig, og hvad deres resultater har været.

Det giver dig overblik og indsigt til at træffe de bedste beslutninger for dine investeringer.

Det får du med Private Equity-rapportering

 

  • Tryghed – vi giver dig et pålideligt overblik over, hvad de forskellige Private Equity-fonde kan kalde fra dig.
  • Overblik og indsigt til at træffe de bedste beslutninger – vi giver dig overblik over resultaterne af dine Private Equity-investeringer og muligheden for at sammenligne dem.

 

Du får løbende et samlet overblik over dine unfunded commitments

Det er vigtigt altid at have overblik over dine unfunded commitments til de Private Equity-fonde, du har investeret i, da de i princippet kan kræve resten af dit commitment når som helst.

I de seneste år er der sket en eksplosiv vækst i Private Equity-investeringer som alternativ til mere klassiske investeringer i værdipapirer og fast ejendom, og mange har investeret i flere forskellige fonde, som de derfor har commitments til.

Overblik over private equity commitments via Hemontos app

Dette bør du være opmærksom på, når du opgør dine Private Equity-investeringer

I forbindelse med opgørelse af dine Private Equity-investeringer bør du blandt andet være opmærksom på følgende:

  • Kald der ikke reducerer commitment – f.eks. management fees eller renteomkostninger.
  • Management fees kan udgøre en relativt stor post set over en fonds levetid. Hvis beløbet ikke er inkluderet i det commitment, man har givet, kan det have en stor betydning for den likviditet, man som investor skal have til rådighed.
  • Distributioner kan genkaldes og skal dermed lægges oven i den udestående commitment, man har til fonden.

Det er altså ikke en simpel sag at bevare overblikket over alle ens unfunded commitments.

Med vores rapportering giver vi dig løbende et retvisende overblik over dine unfunded commitments på tværs af alle Private Equity-fonde, så du altid ved præcist, hvor meget de kan kalde – hver for sig og tilsammen.

Anders Dam Haubro, Head of Customer Success hos Hemonto

Du får et retvisende overblik over fondenes resultater og mulighed for at sammenligne dem

Der er ingen fælles standard blandt Private Equity-fonde, hvad angår deres beregning og rapportering af fondens omkostninger og resultater. Nogle fonde trækker f.eks. management fees, andre omkostninger og renter fra i deres beregning af afkast. Afkastet kommer på den måde til at syne højere, end det egentlig har været i forhold til dine samlede betalinger til fonden.

På den måde får du ikke et retvisende billede af, hvor meget du har fået ud af din investering. Det betyder også, at man som investor desværre ikke umiddelbart kan sammenligne de nøgletal og afkastprocenter, der kommer fra de forskellige fonde.

Hos Hemonto har vi lang erfaring med rapportering af Private Equity. Vi har derfor et godt kendskab til de fleste Private Equity-fonde og deres måde at rapportere på. Den viden bruger vi til at sikre dig et retvisende overblik over fondenes afkast – for eksempel ved at inddrage management fees og andre omkostninger i vores beregninger.

Ved at anvende samme metode til beregning af afkast på tværs af alle fonde giver vi dig samtidig mulighed for at sammenligne fondenes resultater. På den måde er du bedre klædt på til at træffe de bedste beslutninger for dine investeringer.

Hemontos webportal med investeringsoverblik

Vil du høre mere om vores Private Equity-rapportering?

Torben Engedal

CFO & Partner

+45 87 42 12 01

te@hemonto.com

Kontakt
Søren Hansen

Client Executive

+45 87 42 12 10

sh@hemonto.com

Kontakt