Regnskab

Lad os udarbejde jeres regnskab for værdipapirinvesteringerne – hvad enten i har 500 eller 10.000 transaktioner om året.

Slip for besværet, og få et afstemt og konsolideret regnskab for værdipapirinvesteringerne

Vi leverer et afstemt og konsolideret regnskabsmateriale, der kan gives direkte til revisor eller posteres i eget økonomisystem – så I får mere tid til andre værdiskabende aktiviteter.

Det får I, når vi udarbejder jeres regnskab

  • Mere tid – vi udarbejder jeres regnskab for jer, så I slipper for besværet. Hvad end I har 500 eller 10.000 transaktioner om året.
  • Håndtering af den løbende dialog med revisor – vi står til rådighed i tilfælde af opklarende spørgsmål eller behov for yderligere data.
  • Et overskueligt og forståeligt regnskab – vi sørger for, at regnskabet er nemt at forstå. Både på det overordnede niveau og når man dykker ned i detaljerne.
  • Et afstemt og konsolideret regnskab, der dækker over alle jeres investeringsaktiviteter på tværs af forvaltere – vi udarbejder et komplet og retvisende regnskab på baggrund af ensartede kurser og principper.
  • Mulighed for at arbejde videre med jeres data – vi leverer også regnskabsmaterialets underliggende data, så I kan foretage videre beregninger, filtreringer og søgninger i de enkelte transaktioner.

Slip for at bogføre hver eneste transaktion i løbet af året

Det er en vigtig opgave at udarbejde regnskaber, men det kræver tid at bogføre hver eneste transaktion. Tid, som I i stedet kunne bruge på andre værdiskabende aktiviteter.

Vi udarbejder gerne jeres regnskabsmateriale for jer. Og det er lige meget, om I har 500 eller 10.000 transaktioner om året.

Vi klarer også den løbende dialog med jeres revisor i tilfælde af opklarende spørgsmål eller behov for yderligere data.

Få et afstemt og konsolideret regnskab, der er nemt at forstå

Regnskabet dækker over alle jeres investeringsaktiviteter på tværs af forvaltere og er opstillet på en måde, der gør det nemt at forstå – både på det overordnede og det detaljerede niveau.

Vi afstemmer alle konti og depoter mod data fra banken, så I er sikret et korrekt regnskabsmateriale. Derudover er regnskabsmaterialet konsolideret på tværs af jeres forvaltere og banker, og det er der flere vigtige fordele ved. Bankerne anvender nemlig ikke de samme kurser og principper for regnskab.

Sammen med regnskabet modtager I også alle underliggende data, så I kan foretage videre beregninger, filtreringer og søgninger i de enkelte transaktioner.

Få et konsolideret regnskab, der er til at forstå

Hvorfor er det vigtigt, at jeres regnskab er konsolideret?

Der er flere grunde, til at det er vigtigt, at regnskabsmaterialet er konsolideret på tværs af jeres forskellige forvaltere og depotbanker.

En af grundene er, at banker og forvaltere anvender forskellige kurser. Det betyder, at hvis du har den samme aktie hos forskellige banker, kan du risikere, at aktierne står til forskellige kurser, fordi nogle banker anvender lukkekurser, og andre anvender gennemsnitskurser eller måske kurser fra en anden børs.

Det forhold, at samme aktie f.eks. kan være købt og solgt af forskellige forvaltere eller banker, betyder også, at det er nødvendigt at konsolidere transaktionerne for at sikre en korrekt opgørelse af kostpriserne.

Vi anvender kurser fra internationalt anerkendte leverandører af finansielle data, der er uafhængige af banker og kapitalforvaltere, og sikrer dermed en ensartet og objektiv værdisætning.

Derudover anvender banker og forvaltere forskellige principper for, hvornår en handel er gældende fra i regnskabet. Hos Hemonto anvender vi som udgangspunkt altid handelsdagsprincippet, da det giver det mest retvisende billede af den finansielle status på opgørelsesdagen. Det betyder for eksempel, at gennemførte køb og salg medregnes, selvom de ikke har ramt kontantkontoen.

På den måde får I det mest retvisende regnskab.

Vil du høre mere om vores regnskab?

Torben Engedal

CFO & Partner

+45 87 42 12 01

te@hemonto.com

Kontakt
Anders Dam Haubro

Head of Customer Success

+45 87 42 12 20

adh@hemonto.com

Kontakt