Hemonto laver controlling af udgifter til kapitalforvaltning

Udvidet overvågning

Sidste år fandt vi fejl i over halvdelen af de aftaler vi kontrollerede, og fik refunderet et millionbeløb til vores kunder. Lad os overvåge og kontrollere omkostningerne forbundet med jeres formueforvaltning, så I ikke betaler mere end aftalt.

Få udvidet overvågning af dine investeringer, så du kan få tryghed for, at de bliver forvaltet optimalt og som aftalt

Med rapportering fra Hemonto bliver jeres investeringer allerede overvåget.

Med udvidet overvågning overvåger vi imidlertid jeres investeringer helt ned på transaktionsniveau og handler ved eventuelle uhensigtsmæssigheder. Det gælder, hvad end de er relaterede til omkostninger, investeringsrammer eller noget helt tredje.

Onboarding Manager hos Hemonto, Maja Seidenfaden

Med vores udvidede overvågning får du

  • Vished om, at I ikke betaler mere end aftalt – vi kontrollerer jeres omkostninger i forbindelse med samtlige transaktioner og gebyrer.
  • Refunderet eventuelle fejlopkrævninger – vi tager dialogen med forvalteren, når vi finder uoverensstemmelser i jeres omkostninger.
  • De bedst mulige vilkår for jeres investeringer – vi analyserer og vurderer, om jeres omkostninger er markedskonforme, eller om der er grundlag for optimering.
  • Vished om, at der bliver investeret som aftalt – vi giver dig overblik over jeres forvalteres investeringsrammer, og om de bliver overholdt.
  • Opfølgning på eventuelle brud på jeres forvalteres investeringsrammer – vi undersøger potentielle brud på rammerne og holder dig orienteret undervejs.

Vi tjekker ”bonen” fra jeres kapitalforvalter og sørger for, at I ikke betaler mere end aftalt

Det er uundgåeligt, at der sker fejl fra tid til anden – også hos jeres kapitalforvaltere. Selv en lille fejl kan dog koste dyrt, når man investerer for millionbeløb. Vi dobbelttjekker derfor alle de omkostninger, I har i forbindelse med samtlige transaktioner og gebyrer. Og det er uanset, om der er blevet foretaget 500 eller 10.000 transaktioner.

Det resulterer jævnligt i, at vi finder fejl i alt fra forvaltningshonorarer, handelsomkostninger, konto- og depotgebyrer og kick back fra foreninger og fonde. Sidste år fandt vi fejl i over halvdelen af de aftaler vi kontrollerede, og fik refunderet et millionbeløb til vores kunder.

Når vi finder en fejl, retter vi henvendelse til forvalteren og sikrer, at I får refunderet jeres fejlopkrævning.

Hemonto medarbejder ved computer
Vil du høre mere?

Bliv kontaktet for en uforpligtende samtale

Kent Stougaard

Vi hjælper med at finde muligheder for optimering

Har I ikke tiden eller ressourcerne internt, hjælper vi gerne med at vurdere, om jeres omkostninger hos de forskellige forvaltere er markedskonforme, og hvorvidt der er muligheder for at optimere på dette område.

Vi har gennemgået og analyseret flere end 1.000 porteføljer, og vi overvåger samlet set investeringer for over 400 mia. kr. Vi har derfor et meget omfattende datagrundlag, der ligger til grund for vores uvildige og datadrevne analyser.

Hemonto giver investorer evaluering og sparring

Dit Hemonto-team overvåger jeres investeringer og følger op på potentielle brud på investeringsrammerne

Når I har lagt den rette investeringsstrategi, er det vigtigt, at den bliver efterlevet, da den er udarbejdet med henblik på at få mest muligt ud af jeres investeringer, inden for de rammer og behov I måtte have.

Ofte danner jeres investeringsstrategi grundlag for jeres porteføljeaftaler med forvalterne, og det er derfor vigtigt, at jeres forvaltere overholder disse aftaler, så de investerer i overensstemmelse med jeres strategi.

Hvis I har flere forvaltere, der arbejder under forskellige rammer, kan det være svært at bevare overblikket over, hvem der arbejder under hvilke rammer, og om de overholder dem. Vi giver dig dette overblik.

Vi overvåger også løbende jeres investeringer, og når vi opdager fejl eller brud på jeres forvalteres investeringsrammer, undersøger vi årsagen til bruddet. På den måde slipper du for selv at skulle undersøge eventuelle brud.

Når vi finder reelle brud, som du skal forholde dig til, rapporterer vi det øjeblikkeligt til dig, så du altid har tryghed for, at jeres investeringer bliver forvaltet optimalt og som aftalt.