Performance-rapportering på tværs af kapitalforvaltere

Performance-rapportering

Få et samlet overblik over resultaterne af jeres investeringer – på tværs af formueforvaltere, banker og aktivklasser

Få overblik over investeringerne

Når man har flere forvaltere, kan det være en tidskrævende og uoverskuelig opgave at få overblik over, hvordan det går med ens investeringer.

Med performance-rapportering fra Hemonto får du et let tilgængeligt konsolideret overblik over jeres investeringer med mulighed for at dykke ned i resultaterne for hver forvalter og sågar for hvert enkelt værdipapir.

Få skræddersyet finansiel rapportering, så I kan tage de bedste beslutninger for jeres formue

Det får du med vores performance-rapportering

  • Ét samlet overblik over alle jeres investeringer – vi giver dig overblik over jeres investeringer på tværs af forvaltere.
  • Maksimal indsigt – vi giver dig indsigt i resultaterne af jeres investeringer på alle detaljeniveauer.
  • Mest muligt ud af investeringerne – vi skaber gennemsigtighed i jeres formueforvaltning, så du kan træffe de bedste beslutninger og få mest muligt ud af formuen.
  • Et dagligt overblik lige ved hånden – med vores app har du altid et overblik over jeres investeringer lige ved hånden.

Få et samlet overblik over resultaterne af jeres investeringer – på tværs af forvaltere

Når man anvender flere kapitalforvaltere, modtager man typisk finansiel rapportering fra hver enkelt. Der kan dog være stor forskel på de forskellige bankers og kapitalforvalteres finansrapportering. Manglen på en fælles standard gør det svært at få indsigt i, hvilken forvalter der reelt har opnået det bedste resultat.

Vi samler alle jeres data på tværs af banker og kapitalforvaltere og præsenterer dem i et letforståeligt overblik. På den måde får du ét samlet overblik over jeres investeringer, uanset om I har én eller flere porteføljer.

Alle vores beregninger sker med udgangspunkt i uafhængige markedsdata fra verdens største leverandører, så du altid er sikret et retvisende billede af, hvordan jeres porteføljer klarer sig samlet, hver for sig og i forhold til hinanden. Det skaber overblik over jeres investeringer.

Vi skaber gennemsigtighed i formueforvaltningen og giver dig indsigten til at træffe de bedste beslutninger for jeres investeringer

Performance-rapporteringen skaber gennemsigtighed i jeres formueforvaltning ved at give dig dybdegående indsigt i resultaterne af jeres investeringer.

Den indsigt gør dig i stand til at træffe de bedste beslutninger for jeres investeringer, så I kan få mest muligt ud af formuen.

Få indsigt i resultaterne af jeres investeringer på alle detaljeniveauer

Med performance-rapportering får du overblik over resultaterne af jeres investeringer på alle niveauer lige fra det samlede overblik over alle jeres investeringer til det detaljerede overblik for hvert enkelt værdipapir.

På den måde kan du altid selv vælge, om du vil have det overordnede overblik, eller om du vil dykke ned i detaljerne for hver forvalter, aktivklasse eller for hver enkel investering.

Dyk ned i jeres data med vores Business Intelligence-værktøj 

Med Business Intelligence-værktøjet i vores webportal er der stort set ingen grænser for, hvor meget du kan gå i dybden med jeres investeringer.

Vores kundeportal er dynamisk og giver dig mulighed for at få indsigt i adskillige aspekter af jeres investeringers performance.

Du kan eksempelvis se det samlede afkast for udvalgte porteføljer eller investeringer for en specifik tidsperiode for en specifik aktivklasse i en specifik geografisk region.

Hemontos webportal med investeringsoverblik

Vil du høre mere om vores performance-rapportering?

Anders Dam Haubro

Head of Customer Success

+45 87 42 12 20

adh@hemonto.com

Kontakt