Risikorapportering

Få overblik over jeres investeringers risiko – både for den enkelte portefølje og samlet på tværs af jeres formueforvaltere.

Få overblik over jeres risiko, og forstå, hvad den betyder for jer

Vores risikorapportering gør jeres risiko håndgribelig – vi sætter tal på, hvad jeres risiko betyder for jer. Både for hver enkelt portefølje og på tværs af jeres forvaltere.

På den måde bliver du også i stand til at sammenligne deres performance.

Hemonto App viser risiko på tværs af forvaltere, aktivklasser mv.
Hemonto kan rådgive investorer til at få den rette risikoprofil, der danner grundlag for en skræddersyet investeringsstrategi

Det får du med vores risikorapportering

 • Overblik over jeres risici for jeres samlede portefølje og for hver forvalters portefølje, og over hvordan risikoen har udviklet sig over tid.
 • Dybdegående indsigt i jeres risici – vi har en palet af avancerede risikonøgletal, som vi kan skræddersy til jeres behov.
 • Tryghed – vi giver dig løbende overblik over den konkrete betydning af jeres risikoniveau, så du har mulighed for at tilpasse det, så du undgår ubehagelige overraskelser.
 • Mulighed for at sammenligne jeres forvalteres performance – vi udregner jeres risikojusterede afkast for hver portefølje, så du kan få indsigt i, om nogen af forvalterne påtager sig en større risiko end andre, og om dette betaler sig i form af højere afkast.
 • Et overskueligt overblik over et komplekst område – vi er specialiserede i at analysere komplekse porteføljer på tværs af kapitalforvaltere og formidle vores resultater på en overskuelig og forståelig måde.

Undgå ubehagelige overraskelser

Vores risikorapportering giver dig løbende indsigt i, hvilken konkret betydning jeres aktuelle risikoniveau har for jer og jeres investeringer.

Den indsigt kan du bruge til at vurdere, om der skal ske ændringer i jeres investeringsstrategi for at sikre, at I befinder jer på et risikoniveau, I er komfortable med.

På den måde undgår du ubehagelige overraskelser som følge af, at du ikke har fået tilpasset jeres risikoprofil til jeres ønskede niveau.

Hemonto medarbejdere, der snakker sammen

Sammenlign jeres forvalteres performance

Risikoanalysen giver dig ligeledes vished om forholdet mellem jeres afkast og jeres risiko. Dette forhold formidles via det risikojusterede afkast, som gør det muligt at holde jeres forvalteres afkast og risiko op imod hinanden og afgøre, om nogen af dem påtager sig en større risiko end andre, og om dette betaler sig i form af højere afkast.

Du får dermed de bedste kort på hånden til at træffe beslutninger om jeres fremtidige investeringer og til at afgøre, hvem der skal investere for jer.

Hemonto giver investorer evaluering og sparring

Vi har gennemgået og analyseret flere end 1.000 porteføljer, og vi overvåger samlet set investeringer for over 400 mia. kr. Vi har derfor et meget omfattende datagrundlag at tage udgangspunkt i, i vores uvildige og datadrevne analyser.

Vi giver dig et overskueligt overblik over et komplekst område

Der er adskillige former for risiko, der kan have betydning for jeres investeringer, og det kan føles uoverskueligt at skulle analysere dem alle.

Hos Hemonto er vi specialiserede i at analysere komplekse porteføljer på tværs af kapitalforvaltere og formidle vores resultater på en overskuelig og forståelig måde.

Eksempler på typer af risiko

 

 • Eksponering på aktivklasser
 • Eksponering på valuta
 • Eksponering på sektorer
 • Konsolideret renterisiko
 • Kreditrisiko
 • Likviditetsrisiko
 • Operationel risiko
 • Omdømme og strategisk risiko
 • Modelrisiko
 • Performance-risiko
 • Makrorisiko
 • Regulativ risiko
 • ESG-risiko
Hemontos investeringsoverblik på telefon, tablet og computer

Vil du høre mere om vores risikorapportering?

Rasmus Lund Madsen, Partner & Head of Client Relations i Hemonto
Rasmus Lund Madsen

Partner & Head of Client Relations

+45 87 42 12 16

rlm@hemonto.com

Kontakt
Søren Hansen

Client Executive

+45 87 42 12 10

sh@hemonto.com

Kontakt