Samlet investeringsoverblik

Få det samlede overblik over jeres investerede formue med Hemontos webportal og app, hvor alle jeres investeringer er konsolideret på tværs af banker, forvaltere og aktivklasser.

Får du også investeringsrapporter fra flere forskellige banker og kapitalforvaltere?

Med en større formue følger typisk et komplekst investeringssetup med flere selskaber og skattemiljøer, hvor formuen er spredt på mange forskellige banker, kapitalforvaltere og aktivklasser. Det gør det svært at få overblik over vigtige elementer som performance, eksponering, risiko, omkostninger, tilsagn til kapitalfonde mv.

Hemontos investeringsoverblik dækker alle aspekter af formueforvaltningen. Vi samler jeres data på tværs og præsenterer dem i et let overskueligt overblik på vores app og webportal.

Hemontos investeringsoverblik på telefon, tablet og computer
Eva Marie Keemink, Marketing Manager hos Hemonto

Det får du med vores investeringsoverblik

  • Samlet overblik over investeringerne – vi giver dig overblik over investeringerne på tværs af forvaltere, banker og aktivklasser – også alternative illikvide investeringer.
  • Indsigt på detaljeniveau – vi viser dig, hvordan det går med jeres investeringer helt ned på værdipapirniveau – og helt ned til den enkelte transaktion.
  • Mest muligt ud af investeringerne – vi skaber gennemsigtighed i jeres formueforvaltning, så du kan træffe de bedste beslutninger og få mest muligt ud af jeres formue.
  • Mulighed for at oprette flere brugere – og kontrollere, hvem der har adgang til hvilke informationer.

Følg dine investeringers bæredygtighed i investeringsoverblikket

I Hemontos investeringsoverblik er mål for bæredygtighed en integreret del. Du får et dagligt overblik over dine porteføljers bæredygtighed målt på to parametre: CO2-udledning og Net Zero Commitment. Du har også mulighed for at følge udviklingen over tid.

Har du brug for mere dybdegående indsigt i dine investeringers bæredygtighed, tilbyder vi derudover at lave en ESG-screening af dine investeringer på op til 67 forskellige ESG-parametre. Læs mere om ESG-screening her.

Investeringsoverblik

Få gratis prøveadgang til investeringsoverblikket

Vi skræddersyr løsningen til jeres ønsker og behov

Vores kunder tæller alt fra private velhavere til kommuner, fonde, organisationer og Family Offices, der alle har forskellige behov. Når I skal i gang på vores løsning, skræddersyr vi investeringsoverblikket i samarbejde med jer, så det matcher jeres behov.

Vores investeringsoverblik indeholder altid hovedtal, samlet rapportering og detaljerede opgørelser på tværs af både likvide og illikvide investeringer. Du har både mulighed for at få et dagligt overblik, månedlige rapporter og kvartalsanalyser.

Derudover kan vi også levere skræddersyede rapporter til bestyrelser eller andre med behov for specifik indsigt.

Hemontos webportal med investeringsoverblik

Alle vores beregninger sker med udgangspunkt i uafhængige markedsdata fra verdens mest anerkendte leverandører, så du altid er sikret et retvisende billede af, hvordan jeres porteføljer klarer sig samlet, hver for sig og i forhold til hinanden.

Torben Engedal CFO & Partner

Få et objektivt beslutningsgrundlag for jeres investeringsbeslutninger

Hvilken forvalter har klaret det bedst? Hvem har påtaget sig den største risiko? Har du den rette sammensætning af forvaltere?

100 % objektiv finansiel rapportering er altafgørende for, at I kan opnå optimal forvaltning af jeres formue. Hos Hemonto er vi helt uafhængige af banker og kapitalforvaltere, og vi sælger ikke selv investeringsprodukter. På den måde kan vi levere et uafhængigt samlet investeringsoverblik, der gør jer i stand til at træffe de rette beslutninger for jeres investeringer. På baggrund af data hjælper vi jer med at evaluere og optimere, så I får mest muligt ud af formuen.

Hemontos investeringsoverblik på tablet og mobiltelefon