Hemonto hjælper investorer med at lægge den rette investeringsstrategi

Investeringsstrategi

Jeres investeringsstrategi er grundstenen i formueforvaltningen. Vi hjælper jer med at udforme den rette investeringsstrategi, så I kan føle jer trygge ved jeres investeringer – også når markedet er uroligt.

Få mest muligt ud af jeres investeringer med den rette investeringsstrategi

Jeres investeringsstrategi er grundlaget for jeres formueforvaltning og alle jeres investeringer.

Det er derfor afgørende at få lagt den rette investeringsstrategi, der udover det højst mulige afkast sikrer dig overblik og tryghed – også når markedet bliver uroligt.

Det hjælper vi dig med.

Hemonto medarbejder udarbejder investeringsstrategi for kunde

Det får I, når vi udarbejder jeres investeringsstrategi

  • Mest muligt ud af jeres formue – vores eksperter med lang faglig og teknisk erfaring udarbejder en skræddersyet investeringsstrategi til jer med henblik på at maksimere afkastet.
  • Sparring og udfordring – vores eksperter sparrer med jer og udfordrer jer, så vi sammen når frem til den optimale investeringsstrategi for netop jer.
  • Den rette risikoprofil – vi tryktester jeres risikoprofil, så vi sikrer os, at den afspejler jeres reelle risikovillighed.
  • Tryghed – vi udarbejder en investeringsstrategi, der skaber tryghed for jeres investeringer. Også hvis markedet skulle ske at blive uroligt.
  • Kontrol over jeres formueforvaltning – med investeringsstrategien giver vi dig et konkret værktøj til at bevare kontrollen over jeres formueforvaltning og til at vurdere tilbud fra potentielle forvaltere.

Få en skræddersyet investeringsstrategi, der har til formål at maksimere afkastet inden for rammerne af jeres ønsker og behov

Når vi udarbejder en investeringsstrategi for jer, indleder vi altid processen med at danne os et indgående overblik over jeres situation og jeres tilgang til investering samt ønsker, behov og principper relaterede til jeres formueforvaltning.

Vores eksperter har lang faglig og teknisk erfaring og bidrager derfor med sparring og inspiration til investeringsstrategien samt udfordrer jer på jeres tilgang til investering og ønskede risikoniveau.

På den måde når vi i fællesskab frem til den helt rette investeringsstrategi for netop jer.

Hemonto udarbejder en investeringsstrategi, der passer til jeres behov

Få en risikoprofil, der afspejler jeres reelle risikovillighed

Det er vigtigt, at du altid kan føle dig tryg ved jeres investeringer, og det kræver, at jeres investeringsstrategi afspejler den rette risikoprofil. Når der opstår usikkerhed i markedet, finder nogle investorer ud af, at de ikke er helt så risikovillige, som de troede, de var.

Når vi udarbejder jeres investeringsstrategi, vurderer vi derfor jeres risikoprofil gennem dybdegående analyser og baseret på interviews med jer. På den måde sikrer vi, at vi sammen når frem til en risikoprofil, der afspejler jeres reelle risikovillighed.

Hemonto kan rådgive investorer til at få den rette risikoprofil, der danner grundlag for en skræddersyet investeringsstrategi

Få en investeringsstrategi, der skaber tryghed – også ved udsving i markedet

Med den optimale investeringsstrategi kan du føle dig tryg ved jeres investeringer – også når markedet er uroligt. Jeres strategi bør nemlig tage højde for udsving i markedet.

Vi udarbejder en strategi, der gør, at du kan føle dig tryg ved jeres investeringer, og som er i overensstemmelse med jeres reelle risikovillighed.

Få et værktøj til at bevare kontrollen over din formueforvaltning og til at vurdere tilbud fra potentielle forvaltere

Ofte danner din investeringsstrategi grundlag for dine porteføljeaftaler med forvalterne, og du kan derfor bruge strategien som et redskab til at vurdere, om dine investeringer foretages og udvikler sig efter planen.

Heraf er strategien også vigtig, når du indhenter tilbud på din kapitalforvaltning. Dels skal du sikre, at forvalteren kan overholde din strategi, men hvad der er mindst lige så vigtigt er, at forvalteren formår bedst muligt at udnytte de muligheder, strategien giver.

Få en konkret handlingsplan for, hvordan du realiserer jeres investeringsstrategi

Har du eller din organisation ikke selv tiden eller kompetencerne til at udvælge forvaltere og implementere investeringsstrategien, hjælper vi også gerne med at finde de helt rette forvaltere til de rette omkostninger.

Når vi også håndterer udbud for jer, udarbejder vi som en del af investeringsstrategien en konkret handlingsplan for, hvordan den føres ud i livet. Planen beskriver blandt andet, hvordan vi rent praktisk flytter et mandat til en anden forvalter.

Vi udarbejder altså både jeres investeringsstrategi og sørger for, at den bliver implementeret. Læs mere om vores udbud af kapitalforvaltning her.

Hemonto medarbejder lægger investeringsstrategi for kunde

Vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe med at udarbejde jeres investeringsstrategi?

Rasmus Lund Madsen

Partner & Head of Client Relations

+45 87 42 12 16

rlm@hemonto.com

Kontakt
Per Michaelsen

Senior Financial & Business Analyst

+45 87 42 12 00

pm@hemonto.com

Kontakt