Skip to content

Deltagelse ved forvaltermøder
og second opinion

Få en second opinion af en uafhængig tredjepart, der udelukkende varetager dine interesser

Vi deltager ved forvaltermøder og byder ind med sparring og second opinions på forvalternes forslag og deres evaluering af egen indsats og resultater. Vi er fri af modstridende interesser, og du er derfor garanteret en objektiv og datadrevet second opinion. Det skaber tryghed for formueforvaltningen.

Deltagelse ved forvaltermøder
og second opinion

Få en second opinion af en uafhængig tredjepart, der udelukkende varetager dine interesser

Vi deltager ved forvaltermøder og byder ind med sparring og second opinions på forvalternes forslag og deres evaluering af egen indsats og resultater.

Vi er fri af modstridende interesser, og du er derfor garanteret en objektiv og datadrevet second opinion. Det skaber tryghed for formueforvaltningen.

Deltagelse ved forvaltermøder
og second opinion

Få en second opinion af en uafhængig tredjepart, der udelukkende varetager dine interesser

Vi deltager ved forvaltermøder og byder ind med sparring og second opinions på forvalternes forslag og deres evaluering af egen indsats og resultater. Vi er fri af modstridende interesser, og du er derfor garanteret en objektiv og datadrevet second opinion. Det skaber tryghed for formueforvaltningen.

Second-opinion-mobil

Second opinion

Få en second opinion af en uafhængig tredjepart, der udelukkende varetager dine interesser

Vi deltager ved forvaltermøder og byder ind med sparring og second opinions på forvalternes forslag og deres evaluering af egen indsats og resultater. Vi er fri af modstridende interesser, og du er derfor garanteret en objektiv og datadrevet second opinion. Det skaber tryghed for formueforvaltningen.

Med vores udvidede overvågning får du
  • Vished om, at I ikke betaler mere end aftalt – vi kontrollerer dine omkostninger i forbindelse med samtlige transaktioner og gebyrer. 
  • Refunderet eventuelle fejlopkrævninger – vi tager dialogen med forvalteren, når vi finder uoverensstemmelser i jeres omkostninger. 
  • De bedst mulige vilkår for jeres investeringer – vi analyserer og vurderer, om jeres omkostninger er markedskonforme, eller om der er grundlag for optimering. 
  • Vished om, at der bliver investeret som aftalt – vi giver dig overblik over jeres forvalteres investeringsrammer, og om de bliver overholdt. 
  • Opfølgning på eventuelle brud på jeres forvalteres investeringsrammer – vi undersøger potentielle brud på rammerne og holder dig orienteret undervejs. 
Det får du, når vi deltager ved forvaltermøder
og giver en 
second opinion
 
check-mark

Tryghed – som din finansielle bodyguard sidder vi med til møderne på din side af bordet. Vi giver sparring og second opinions på forslag og kommentarer fra forvalterne. 

check-mark

Et maksimalt udbytte af forvaltermøderne – både for dig og jeres formueforvalter. Vi faciliterer møderne med jeres forvaltere og sikrer, at kommunikationen sker i øjenhøjde. 

check-mark

Gennemsigtighed i formueforvaltningen – vi hjælper med at udfordre forvalterne på deres forslag og deres evaluering af egen performance. 

check-mark

Tid til at fokusere på det vigtigste – vi håndterer det praktiske i forbindelse med mødet såsom notering af væsentlige pointer og aftaler til brug ved fremtidige opfølgninger. På den måde kan du have fuldt fokus på dialogen. 

Det får du, når vi deltager ved forvaltermøder
og giver en 
second opinion
 
check-mark

Tryghed – som din finansielle bodyguard sidder vi med til møderne på din side af bordet. Vi giver sparring og second opinions på forslag og kommentarer fra forvalterne. 

check-mark

Et maksimalt udbytte af forvaltermøderne – både for dig og jeres formueforvalter. Vi faciliterer møderne med jeres forvaltere og sikrer, at kommunikationen sker i øjenhøjde. 

check-mark

Gennemsigtighed i formueforvaltningen – vi hjælper med at udfordre forvalterne på deres forslag og deres evaluering af egen performance. 

check-mark

Tid til at fokusere på det vigtigste – vi håndterer det praktiske i forbindelse med mødet såsom notering af væsentlige pointer og aftaler til brug ved fremtidige opfølgninger. På den måde kan du have fuldt fokus på dialogen. 

Det får du, når vi deltager ved forvaltermøder og giver en second opinion 
check-mark

Tryghed – som din finansielle bodyguard sidder vi med til møderne på din side af bordet. Vi giver sparring og second opinions på forslag og kommentarer fra forvalterne. 

check-mark

Et maksimalt udbytte af forvaltermøderne – både for dig og jeres formueforvalter. Vi faciliterer møderne med jeres forvaltere og sikrer, at kommunikationen sker i øjenhøjde. 

check-mark

Gennemsigtighed i formueforvaltningen – vi hjælper med at udfordre forvalterne på deres forslag og deres evaluering af egen performance. 

check-mark

Tid til at fokusere på det vigtigste – vi håndterer det praktiske i forbindelse med mødet såsom notering af væsentlige pointer og aftaler til brug ved fremtidige opfølgninger. På den måde kan du have fuldt fokus på dialogen. 

Vi sikrer et maksimalt udbytte af mødet
– både for dig og jeres formueforvalter
 

Under mødet sørger vi for at formidle de ønsker og spørgsmål, som vi i fællesskab med dig er nået frem til i vores forberedelse. 

Vi søger også at udfordre jeres forvalter på en konstruktiv måde, så du kan gå fra mødet med størst mulig indsigt i jeres kapitalforvaltning, og så forvalteren går fra mødet med en klar forståelse af, hvad du forventer. 

Vi sikrer et maksimalt udbytte af mødet
– både for dig og jeres formueforvalter

Under mødet sørger vi for at formidle de ønsker og spørgsmål, som vi i fællesskab med dig er nået frem til i vores forberedelse. 

Vi søger også at udfordre jeres forvalter på en konstruktiv måde, så du kan gå fra mødet med størst mulig indsigt i jeres kapitalforvaltning, og så forvalteren går fra mødet med en klar forståelse af, hvad du forventer. 

Vi sikrer et maksimalt udbytte af mødet
– både for dig og jeres formueforvalter

Under mødet sørger vi for at formidle de ønsker og spørgsmål, som vi i fællesskab med dig er nået frem til i vores forberedelse. 

Vi søger også at udfordre jeres forvalter på en konstruktiv måde, så du kan gå fra mødet med størst mulig indsigt i jeres kapitalforvaltning, og så forvalteren går fra mødet med en klar forståelse af, hvad du forventer. 

Vi sikrer et maksimalt udbytte af mødet
– både for dig og jeres formueforvalter
 

Under mødet sørger vi for at formidle de ønsker og spørgsmål, som vi i fællesskab med dig er nået frem til i vores forberedelse. 

Vi søger også at udfordre jeres forvalter på en konstruktiv måde, så du kan gå fra mødet med størst mulig indsigt i jeres kapitalforvaltning, og så forvalteren går fra mødet med en klar forståelse af, hvad du forventer. 

Uafhængig sparringspartner
Som din finansielle bodyguard giver vi dig sparring og second opinions forvalternes forslag og deres vurdering af egen performance 

Når jeres forvalter kommer med strategiske forslag til forvaltningen af jeres formue eller foreslår ændringer i jeres porteføljeaftale, er vi altid klar til at byde ind med objektiv og datadrevet sparring, så du kan træffe beslutninger for formueforvaltningen på et velinformeret grundlag. 

Ligeledes hjælper vi dig med at få størst mulig indsigt i jeres forvalters performance. Vi giver en second opinion på forvalternes vurdering af egen indsats og resultater samt på deres generelle kommentarer til markedet. 

Vi har gennemgået og analyseret flere end 1.000 porteføljer, og vi overvåger samlet set investeringer for over 200 mia. kr. Vi råder således over markedets mest omfattende datagrundlag. 

Med udgangspunkt i dette fundament og fagøkonomisk viden på højeste akademiske niveau samt flere årtiers brancheerfaring giver vi dig en højt kvalificeret vurdering af jeres forvalteres forslag og deres vurdering af egen performance. 

Uafhængig sparringspartner
Som din finansielle bodyguard
giver vi dig sparring og second opinions forvalternes forslag og deres vurdering af egen performance

Når jeres forvalter kommer med strategiske forslag til forvaltningen af jeres formue eller foreslår ændringer i jeres porteføljeaftale, er vi altid klar til at byde ind med objektiv og datadrevet sparring, så du kan træffe beslutninger for formueforvaltningen på et velinformeret grundlag. 

Ligeledes hjælper vi dig med at få størst mulig indsigt i jeres forvalters performance. Vi giver en second opinion på forvalternes vurdering af egen indsats og resultater samt på deres generelle kommentarer til markedet. 

Vi har gennemgået og analyseret flere end 1.000 porteføljer, og vi overvåger samlet set investeringer for over 200 mia. kr. Vi råder således over markedets mest omfattende datagrundlag. 

Med udgangspunkt i dette fundament og fagøkonomisk viden på højeste akademiske niveau samt flere årtiers brancheerfaring giver vi dig en højt kvalificeret vurdering af jeres forvalteres forslag og deres vurdering af egen performance. 

Uafhængig sparringspartner
Som din finansielle bodyguard giver vi dig sparring og second opinions forvalternes forslag og deres vurdering af egen performance 

Når jeres forvalter kommer med strategiske forslag til forvaltningen af jeres formue eller foreslår ændringer i jeres porteføljeaftale, er vi altid klar til at byde ind med objektiv og datadrevet sparring, så du kan træffe beslutninger for formueforvaltningen på et velinformeret grundlag. 

Ligeledes hjælper vi dig med at få størst mulig indsigt i jeres forvalters performance. Vi giver en second opinion på forvalternes vurdering af egen indsats og resultater samt på deres generelle kommentarer til markedet. 

Vi har gennemgået og analyseret flere end 1.000 porteføljer, og vi overvåger samlet set investeringer for over 200 mia. kr. Vi råder således over markedets mest omfattende datagrundlag. 

Med udgangspunkt i dette fundament og fagøkonomisk viden på højeste akademiske niveau samt flere årtiers brancheerfaring giver vi dig en højt kvalificeret vurdering af jeres forvalteres forslag og deres vurdering af egen performance. 

Uafhængig sparringspartner
Som din finansielle bodyguard
giver vi dig sparring og second opinions forvalternes forslag og deres vurdering af egen performance 

Når jeres forvalter kommer med strategiske forslag til forvaltningen af jeres formue eller foreslår ændringer i jeres porteføljeaftale, er vi altid klar til at byde ind med objektiv og datadrevet sparring, så du kan træffe beslutninger for formueforvaltningen på et velinformeret grundlag. 

Ligeledes hjælper vi dig med at få størst mulig indsigt i jeres forvalters performance. Vi giver en second opinion på forvalternes vurdering af egen indsats og resultater samt på deres generelle kommentarer til markedet. 

Vi har gennemgået og analyseret flere end 1.000 porteføljer, og vi overvåger samlet set investeringer for over 200 mia. kr. Vi råder således over markedets mest omfattende datagrundlag. 

Med udgangspunkt i dette fundament og fagøkonomisk viden på højeste akademiske niveau samt flere årtiers brancheerfaring giver vi dig en højt kvalificeret vurdering af jeres forvalteres forslag og deres vurdering af egen performance. 

Henning-Svane-(spejlvendt)
”Vi møder vores kunder i øjenhøjde. Derfor gør vi også en dyd ud af at tale i et sprog, der gør det komplicerede enkelt – og forståeligt.”
Henning Svane
Founder & Partner
Henning-Svane-(spejlvendt)
”Vi møder vores kunder i øjenhøjde. Derfor gør vi også en dyd ud af at tale i et sprog, der gør det komplicerede enkelt – og forståeligt.”
Henning Svane
Founder & Partner
”Vi møder vores kunder i øjenhøjde. Derfor gør vi også en dyd ud af at tale i et sprog, der gør det komplicerede enkelt – og forståeligt.”
Henning Svane
Founder & Partner
Henning Svane
Vi tager os af det praktiske, så du kan have fuldt fokus på dialogen 

Under møderne med dine forvaltere sørger vi for at notere de væsentligste punkter, så vi altid kan vende tilbage til vigtige pointer fra mødet i vores løbende sparring samt bruge dem som udgangspunkt i samtaler ved fremtidige forvaltermøder. 

Vi tager os af det praktiske, så du kan have fuldt fokus på dialogen

Under møderne med dine forvaltere sørger vi for at notere de væsentligste punkter, så vi altid kan vende tilbage til vigtige pointer fra mødet i vores løbende sparring samt bruge dem som udgangspunkt i samtaler ved fremtidige forvaltermøder.

Vi tager os af det praktiske, så du kan have fuldt fokus på dialogen

Under møderne med dine forvaltere sørger vi for at notere de væsentligste punkter, så vi altid kan vende tilbage til vigtige pointer fra mødet i vores løbende sparring samt bruge dem som udgangspunkt i samtaler ved fremtidige forvaltermøder.

Vi tager os af det praktiske, så du kan have fuldt fokus på dialogen 

Under møderne med dine forvaltere sørger vi for at notere de væsentligste punkter, så vi altid kan vende tilbage til vigtige pointer fra mødet i vores løbende sparring samt bruge dem som udgangspunkt i samtaler ved fremtidige forvaltermøder.

Vil du høre mere om vores deltagelse ved forvaltermøder og second opinion?

Vil du høre mere om vores deltagelse ved forvaltermøder og second opinion?
Rasmus Lund Madsen

Rasmus Lund Madsen
Partner, Head of C&A
+45 8742 1216 
rlm@hemonto.com

Henning-Svane-(spejlvendt)

Henning Svane
Founder & Partner
+45 3024 1553
hs@hemonto.com

Rasmus Lund Madsen

Rasmus Lund Madsen
Partner, Head of C&A
+45 8742 1216 
rlm@hemonto.com

Henning-Svane-(spejlvendt)

Henning Svane
Founder & Partner
+45 3024 1553
hs@hemonto.com

Rasmus Lund Madsen

Rasmus Lund Madsen
Partner, Head of C&A
+45 8742 1216 
rlm@hemonto.com

Henning-Svane-(spejlvendt)

Henning Svane
Founder & Partner
+45 3024 1553
hs@hemonto.com

Rasmus Lund Madsen

Rasmus Lund Madsen
Partner, Head of C&A
+45 8742 1216 
rlm@hemonto.com

Henning Svane

Henning Svane
Founder & Partner
+45 3024 1553
hs@hemonto.com

KONTAKT

+45 8742 1200
info@hemonto.com 
CVR: 29 83 93 95

AARHUS
Åboulevarden 21 
DK-8000 Aarhus C

KØBENHAVN
Strandvejen 60
DK-2900 Hellerup

HEMONTO LAB
Mariane Thomsens gade 4
DK-8000 Aarhus C

OSLO
Karenslyst Allé 49-53
NO-0279 Oslo

KONTAKT

+45 8742 1200
info@hemonto.com 
CVR: 29 83 93 95

AARHUS
Åboulevarden 21 
DK-8000 Aarhus C

KØBENHAVN
Strandvejen 60
DK-2900 Hellerup

HEMONTO LAB
Mariane Thomsens gade 4
DK-8000 Aarhus C

OSLO
Karenslyst Allé 49-53
NO-0279 Oslo