Hemontos Finansordbog

A

Afkastkonto

Aktie

Aktiehændelse

Aktiv forvaltning

Aktivklasse

Aktivt ejerskab

Allokering

Å

Årlige Omkostninger i Procent (ÅOP)

B

Bæredygtig investering

Basispoint

Bear-marked

Benchmark

Blå obligation

Bull-marked

Business Intelligence

C

Capped Floater-obligation

CoCo-obligation

Collateralized Loan Obligation (CLO)

Corporate Social Responsibility (CSR)

Cyklisk aktie

D

Defensiv aktie

Depotgebyr

Derivat

Detailfond

Direkte lån

E

Effektiv rente

Eksklusionsliste

Emerging markets-aktie

Emissionstillæg og indløsningsfradrag

Engrosfond

ESG-kriterierne (Environmental, Social and Governance)

Exchange Traded Fund (ETF)

F

Fastforrenet obligation

Formidlingsprovision

Forward

Future

G

Gearing

Global aktie

Global Compact

Grøn obligation

H

Hedgefond

High Yield (HY)

Højrenteobligation

Hybrid-obligation

I

Illikvidt papir

Impact-investering

Indenlandske aktier

Indirekte handelsomkostning

Indirekte omkostning

Investeringsforening

Investeringskredit

Investment Grade (IG)

ISIN-kode (fondskode)

J

Junk Bond

K

Kapitalfond

Konto

Kontogebyr

Konverterbar obligation

Kurtage

L

Large Cap-aktie

Leveraged Loan

Likvidt papir

Løbende konto

Lukket kredsløb

M

Management fee

Marginkonto

Markedsværdi

Max Draw-Down

Mid Cap-aktie

Modpartsrisiko

N

Nominel rente

Noteret aktie

Noteret aktie

Noteret papir

Noteringsted

O

Obligation

Option

P

Passiv forvaltning

Pengemarked

Pengevægtet afkast (MWR)

Performance fee

Private Equity

R

Realkreditobligation

Refusion

Risikofri rente

Risikojusteret afkast

Risikospredning

S

Screening

Sharpe Ratio

Shorting

Skyggebank

Small Cap-aktie

Social Responsible Investment (SRI)

Sortino Ratio

Spread

Spredningsgevinst

Standardafvigelse

Statsobligation

Stempelafgift

Strategisk aktivallokering

Sustainable Development Goals (SDG)

Svanemærket investeringsfond

T

Taktisk aktivallokering

Terminsdato

Terminsforretning

Tidsvægtede afkast (TWR)

Tolerancegrad

Total Cost of Ownership (TCO)

Total Expense Ratio (TER)

Tredjepartsomkostning

U

UCITS

Udbytte

Udbytteskat

Udløb

Udtrækning

UN Principles for Responsible Investments

Unoteret papir

V

Vækstaktie

Valørdato

Value at Risk (VaR)

Valueaktie

Valutakursrisiko

Valutaterminsforretning

Variabelt forrentet obligation

Varighed

Vedhængende rente

Venturefond

Virksomhedsobligation