Hemontos Finansordbog

A

Afkastkonto

AIF

Aktie

Aktiehændelse

Aktiesplit

Aktiv forvaltning

Aktivklasse

Aktivt ejerskab

Allokering

Å

Årlige Omkostninger i Procent (ÅOP)

B

Bæredygtig investering

Basispoint

Bear-marked

Benchmark

Blå obligation

Bull-marked

Business Intelligence

C

Capped Floater-obligation

CoCo-obligation

Collateralized Loan Obligation (CLO)

Commitment

Corporate Social Responsibility (CSR)

CSRD

Cyklisk aktie

D

Defensiv aktie

Depot

Depotgebyr

Derivat

Detailfond

Direkte lån

Distributed to Paid In (DPI)

Dollar Cost Averaging

E

Effektiv rente

Eksklusionsliste

Emerging markets-aktie

Emissionstillæg og indløsningsfradrag

Engrosfond

ESG-kriterierne

Exchange Traded Fund (ETF)

Expected Shortfall

F

Fastforrenet obligation

FN’s 17 verdensmål

Formidlingsprovision

Forward

Future

G

Gearing

General Partner

Global aktie

Global Compact

Green House Gas (GHG) Protocol

Grøn obligation

H

Hedgefond

High Yield obligation

Højrenteobligation

Hybrid-obligation

I

Illikvidt papir

Impact-investering

Indenlandske aktier

Indirekte handelsomkostning

Indirekte omkostning

Internal Rate of Return (IRR)

Investeringsforening

Investeringskredit

Investment Grade obligation

ISIN-kode (fondskode)

J

Junk Bond

K

Kapitalfond

Konto

Kontogebyr

Konverterbar obligation

Kurtage

L

Lagerbeskatning

Large Cap-aktie

Leveraged Loan

Likvidt papir

Limited Partners

Løbende konto

Lukket kredsløb

M

Management fee

Marginkonto

Markedsværdi

Max Draw-Down

Mid Cap-aktie

Modpartsrisiko

Myopic Loss Aversion

N

NASDAQ

Nominel rente

Noteret aktie

Noteret aktie

Noteret papir

Noteringssted

O

Obligation

Option

P

P/E (Price to Earnings)

Passiv forvaltning

Pengemarked

Pengevægtet afkast (MWR)

Performance fee

Private Equity

R

Realkreditobligation

Refusion

Residual Value to Paid In (RVPI)

Risikofri rente

Risikojusteret afkast

Risikoprofil

Risikospredning

S

Screening

SFDR

Sharpe Ratio

Shorting

Skyggebank

Small Cap-aktie

Social Responsible Investment (SRI)

Sortino Ratio

Spread

Spredningsgevinst

Standardafvigelse

Statsobligation

Stempelafgift

Strategisk aktivallokering

Sustainable Development Goals (SDG)

Svanemærket investeringsfond

Systematisk risiko

T

Taktisk aktivallokering

Terminsdato

Terminsforretning

Tidsvægtede afkast (TWR)

Tolerancegrad

Total Cost of Ownership (TCO)

Total Expense Ratio (TER)

Total Value to Paid In (TVPI)

Tredjepartsomkostning

U

UCITS

Udbytte

Udbytteskat

Udløb

Udtrækning

UN Principles for Responsible Investments

Unfunded commitment

Unoteret papir

Usystematisk risiko

V

Vækstaktie

Valørdato

Value at Risk (VaR)

Value-aktie

Valutakursrisiko

Valutaterminsforretning

Variabelt forrentet obligation

Varighed

Vedhængende rente

Venturefond

Virksomhedsobligation

VIX

Slå finansielle begreber op i Hemontos Finansordbog

 

Finans- og investeringsverdenen kan være kompliceret at forstå. Vi vil gerne gøre det lidt lettere for dig som investor at forstå finansielle begreber. Her i Hemontos finansordbog / investeringsordbog, kan du finde forklaring på en lang række finansielle og investeringsrelaterede begreber – skrevet i et let forståeligt sprog.

Brug søgefunktionen i toppen af siden for at søge det begreb, som du leder efter, frem. Hvis du vil dykke endnu længere ned i de enkelte begreber, indeholder mange af definitionerne links til uddybende artikler om emnerne.