Skip to content

ESG-rapportering

Få indsigt i jeres porteføljes bæredygtighedsprofil

Mange investorer oplever deres portefølje som lidt af en ’black box’, når det kommer til porteføljens bæredygtighedsprofil. I samarbejde med Matter tilbyder vi dig detaljeret indsigt i bæredygtighedsprofilen for jeres investeringer via ESG-screening. Med denne indsigt bliver du i stand til at vurdere, om jeres forvaltere lever op til jeres krav til ansvarlighed og etik.

ESG-rapportering

Få indsigt i jeres porteføljes bæredygtighedsprofil

Mange investorer oplever deres portefølje som lidt af en ’black box’, når det kommer til porteføljens bæredygtighedsprofil.

I samarbejde med Matter tilbyder vi dig detaljeret indsigt i bæredygtighedsprofilen for jeres investeringer via ESG-screening. Med denne indsigt bliver du i stand til at vurdere, om jeres forvaltere lever op til jeres krav til ansvarlighed og etik.

ESG-rapportering

Få indsigt i jeres porteføljes bæredygtighedsprofil

Mange investorer oplever deres portefølje som lidt af en ’black box’, når det kommer til porteføljens bæredygtighedsprofil. I samarbejde med Matter tilbyder vi dig detaljeret indsigt i bæredygtighedsprofilen for jeres investeringer via ESG-screening. Med denne indsigt bliver du i stand til at vurdere, om jeres forvaltere lever op til jeres krav til ansvarlighed og etik.

ESG-rapportering-mobil

ESG-rapportering

 

Få indsigt i jeres porteføljes bæredygtighedsprofil

Mange investorer oplever deres portefølje som lidt af en ’black box’, når det kommer til porteføljens bæredygtighedsprofil. I samarbejde med Matter tilbyder vi dig detaljeret indsigt i bæredygtighedsprofilen for jeres investeringer via ESG-screening. Med denne indsigt bliver du i stand til at vurdere, om jeres forvaltere lever op til jeres krav til ansvarlighed og etik.

Det får I med ESG-rapportering
check-mark

Detaljeret ESGscreening og -analyse – vi sætter jeres investeringer under lup og screener dem op til 50 forskellige ESG-kriterier.

check-mark

Gennemsigtighed i bæredygtigheden – vi giver dig indsigt i, hvor jeres porteføljes bæredygtighedsprofil er placeret i forhold til andre porteføljer. Og i hvordan de enkelte selskaber i porteføljen påvirker jeres investeringers samlede bæredygtighedsprofil.

check-mark

Et værktøj til at værne om jeres værdier – vi giver indsigt i, om jeres forvaltere rent faktisk agerer i overensstemmelse med de krav til etik og ansvarlighed, I har stillet.

Det får I med ESG-rapportering
check-mark

Detaljeret ESGscreening og -analyse – vi sætter jeres investeringer under lup og screener dem op til 50 forskellige ESG-kriterier.

check-mark

Gennemsigtighed i bæredygtigheden – vi giver dig indsigt i, hvor jeres porteføljes bæredygtighedsprofil er placeret i forhold til andre porteføljer. Og i hvordan de enkelte selskaber i porteføljen påvirker jeres investeringers samlede bæredygtighedsprofil.

check-mark

Et værktøj til at værne om jeres værdier – vi giver indsigt i, om jeres forvaltere rent faktisk agerer i overensstemmelse med de krav til etik og ansvarlighed, I har stillet.

Det får I med ESG-rapportering
check-mark

Detaljeret ESGscreening og -analyse – vi sætter jeres investeringer under lup og screener depå op til 50 forskellige ESG-kriterier.  

check-mark

Gennemsigtighed i bæredygtigheden – vi giver dig indsigt i, hvor jeres porteføljes bæredygtighedsprofil er placeret i forhold til andre porteføljer. Og i hvordan de enkelte selskaber i porteføljen påvirker jeres investeringers samlede bæredygtighedsprofil.

check-mark

Et værktøj til at værne om jeres værdier – vi giver indsigt i, om jeres forvaltere rent faktisk agerer i overensstemmelse med de krav til etik og ansvarlighed, I har stillet. 

ESG – Environmental, Social, Governance 

ESG-kriterierne er en række miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige kriterier for virksomheders aktiviteter, som flere og flere investorer bruger til at screene deres investeringer. 

De miljømæssige kriterier (E) handler om, hvordan virksomheden behandler miljøet. Hvordan er deres energiforbrug? Forurener de? Hvordan behandler de dyr? 

De sociale kriterier (S) omfatter virksomhedens sociale forhold. Hvordan behandler de deres medarbejdere? Gør virksomheden noget godt for lokalsamfundet? 

De ledelsesmæssige kriterier (G) er relaterede til virksomhedens ledelsesstil. Hvilke rettigheder har aktionærerne? Er der interessekonflikter? Hvordan føres der intern kontrol? Og hvor gennemskueligt er virksomhedens regnskab? 

ESG – Environmental, Social, Governance 

ESG-kriterierne er en række miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige kriterier for virksomheders aktiviteter, som flere og flere investorer bruger til at screene deres investeringer. 

De miljømæssige kriterier (E) handler om, hvordan virksomheden behandler miljøet. Hvordan er deres energiforbrug? Forurener de? Hvordan behandler de dyr? 

De sociale kriterier (S) omfatter virksomhedens sociale forhold. Hvordan behandler de deres medarbejdere? Gør virksomheden noget godt for lokalsamfundet? 

De ledelsesmæssige kriterier (G) er relaterede til virksomhedens ledelsesstil. Hvilke rettigheder har aktionærerne? Er der interessekonflikter? Hvordan føres der intern kontrol? Og hvor gennemskueligt er virksomhedens regnskab? 

ESG – Environmental, Social, Governance 

ESG-kriterierne er en række miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige kriterier for virksomheders aktiviteter, som flere og flere investorer bruger til at screene deres investeringer. 

De miljømæssige kriterier handler om, hvordan virksomheden behandler miljøet. Hvordan er deres energiforbrug? Forurener de? Hvordan behandler de dyr? 

De sociale kriterier omfatter virksomhedens sociale forhold. Hvordan behandler de deres medarbejdere? Gør virksomheden noget godt for lokalsamfundet? 

De ledelsesmæssige kriterier er relaterede til virksomhedens ledelsesstil. Hvilke rettigheder har aktionærerne? Er der interessekonflikter? Hvordan føres der intern kontrol? Og hvor gennemskueligt er virksomhedens regnskab? 

ESG – Environmental, Social, Governance 

ESG-kriterierne er en række miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige kriterier for virksomheders aktiviteter, som flere og flere investorer bruger til at screene deres investeringer. 

De miljømæssige kriterier (E) handler om, hvordan virksomheden behandler miljøet. Hvordan er deres energiforbrug? Forurener de? Hvordan behandler de dyr? 

De sociale kriterier (S) omfatter virksomhedens sociale forhold. Hvordan behandler de deres medarbejdere? Gør virksomheden noget godt for lokalsamfundet?

De ledelsesmæssige kriterier (G) er relaterede til virksomhedens ledelsesstil. Hvilke rettigheder har aktionærerne? Er der interessekonflikter? Hvordan føres der intern kontrol? Og hvor gennemskueligt er virksomhedens regnskab? 

esg-ikon
Du får indsigt i en ”black box”som hidtil har været forbeholdt de store pensionskasser  

Stadig flere investorer ønsker at inddrage ESG i investeringsprocessen ved at investere i mere bæredygtige løsninger, der tager hensyn til disse forhold.

Dog oplever mange investorer deres portefølje som lidt af en ’black box’, når det kommer til, hvor bæredygtig den er, da banker og kapitalforvaltere ofte ikke kan dokumentere, hvor bæredygtig en investeringsportefølje egentligt er. Derfor har denne viden længe været forbeholdt de store pensionskasser, som har de nødvendige ressourcer til selv at screene porteføljen.

Men sådan er det ikke længere. Med vores ESG-rapportering hjælper vi i samarbejde med Matter alle lige fra fagforeninger, kommuner og fonde til virksomheder, universiteter og familiekontorer med at få indsigt i deres porteføljes bæredygtighedsprofil.

Det gør vi ved at vurdere hver enkel investering på op mod 50 forskellige ESG-kriterier relateret til alt fra klima- og miljøhensyn, arbejdsforhold og menneskerettigheder til ansvarlig virksomhedsdrift. Vi screener alle jeres investeringer på tværs af forvaltere, så I får et unikt og holistisk indblik i porteføljens samlede bæredygtighed.

Vi analyserer også, hvordan jeres portefølje er placeret i forhold til andre porteføljer, når det kommer til ESG, og hvilke selskaber der påvirker de enkelte ESG-områder mest – både positivt og negativt.

På den måde kan I også få lov til at tænke etisk og bæredygtigt, når I investerer.

Du får indsigt i en ”black box”som hidtil har været forbeholdt de store pensionskasser

Stadig flere investorer ønsker at inddrage ESG i investeringsprocessen ved at investere i mere bæredygtige løsninger, der tager hensyn til disse forhold.

Dog oplever mange investorer deres portefølje som lidt af en ’black box’, når det kommer til, hvor bæredygtig den er, da banker og kapitalforvaltere ofte ikke kan dokumentere, hvor bæredygtig en investeringsportefølje egentligt er. Derfor har denne viden længe været forbeholdt de store pensionskasser, som har de nødvendige ressourcer til selv at screene porteføljen 

Men sådan er det ikke længere. Med vores ESG-rapportering hjælper vi i samarbejde med Matter alle lige fra fagforeninger, kommuner og fonde til virksomheder, universiteter og familiekontorer med at få indsigt i deres porteføljes bæredygtighedsprofil. 

Det gør vi ved at vurdere hver enkel investering på op mod 50 forskellige ESG-kriterier relateret til alt fra klima- og miljøhensyn, arbejdsforhold og menneskerettigheder til ansvarlig virksomhedsdrift. Vi screener alle jeres investeringer på tværs af forvaltere, så I får et unikt og holistisk indblik i porteføljens samlede bæredygtighed.   

Vi analyserer også, hvordan jeres portefølje er placeret i forhold til andre porteføljer, når det kommer til ESG, og hvilke selskaber der påvirker de enkelte ESG-områder mest – både positivt og negativt.  

På den måde kan I også få lov til at tænke etisk og bæredygtigt, når I investerer.  

esg-ikon
Du får indsigt i en ”black box”som hidtil har været forbeholdt de store pensionskasser  

Stadig flere investorer ønsker at inddrage ESG i investeringsprocessen ved at investere i mere bæredygtige løsninger, der tager hensyn til disse forhold.

Dog oplever mange investorer deres portefølje som lidt af en ’black box’, når det kommer til, hvor bæredygtig den er, da banker og kapitalforvaltere ofte ikke kan dokumentere, hvor bæredygtig en investeringsportefølje egentligt er. Derfor har denne viden længe været forbeholdt de store pensionskasser, som har de nødvendige ressourcer til selv at screene porteføljen 

Men sådan er det ikke længere. Med vores ESG-rapportering hjælper vi i samarbejde med Matter alle lige fra fagforeninger, kommuner og fonde til virksomheder, universiteter og familiekontorer med at få indsigt i deres porteføljes bæredygtighedsprofil. 

Det gør vi ved at vurdere hver enkel investering på op mod 50 forskellige ESG-kriterier relateret til alt fra klima- og miljøhensyn, arbejdsforhold og menneskerettigheder til ansvarlig virksomhedsdrift. Vi screener alle jeres investeringer på tværs af forvaltere, så I får et unikt og holistisk indblik i porteføljens samlede bæredygtighed.   

Vi analyserer også, hvordan jeres portefølje er placeret i forhold til andre porteføljer, når det kommer til ESG, og hvilke selskaber der påvirker de enkelte ESG-områder mest – både positivt og negativt.  

På den måde kan I også få lov til at tænke etisk og bæredygtigt, når I investerer.  

esg-ikon

Matter fungerer som vores analyse- og screeningspecialist på ESG-området, hvor de bruger avanceret teknologi til at indsamle data på etik og bæredygtighed fra mere end 13.000 selskaber fra hele verden.  

Matter er en dansk Fintech-virksomhed, der udelukkende fokuserer på ESG, og som står bag Danmarks første bæredygtige pensionsordningDeres ekspertise tager blandt andet afsæt i betydelig erfaring fra FN, kapitalforvaltningsbranchen og softwareindustrienBlandt Matters kunder findes flere pensionskasser og andre større kapitalejere. 

Læs mere om vores samarbejde med Matter her.

Matter fungerer som vores analyse- og screeningspecialist på ESG-området, hvor de bruger avanceret teknologi til at indsamle data på etik og bæredygtighed fra mere end 13.000 selskaber fra hele verden.  

Matter er en dansk Fintech-virksomhed, der udelukkende fokuserer på ESG, og som står bag Danmarks første bæredygtige pensionsordningDeres ekspertise tager blandt andet afsæt i betydelig erfaring fra FN, kapitalforvaltningsbranchen og softwareindustrienBlandt Matters kunder findes flere pensionskasser og andre større kapitalejere. 

Læs mere om vores samarbejde med Matter her.

Matter fungerer som vores analyse- og screeningspecialist på ESG-området, hvor de bruger avanceret teknologi til at indsamle data på etik og bæredygtighed fra mere end 13.000 selskaber fra hele verden.  

Matter er en dansk Fintech-virksomhed, der udelukkende fokuserer på ESG, og som står bag Danmarks første bæredygtige pensionsordningDeres ekspertise tager blandt andet afsæt i betydelig erfaring fra FN, kapitalforvaltningsbranchen og softwareindustrien. Blandt Matters kunder findes flere pensionskasser og andre større kapitalejere. 

Læs mere om vores samarbejde med Matter her.

Matter fungerer som vores analyse- og screeningspecialist på ESG-området, hvor de bruger avanceret teknologi til at indsamle data på etik og bæredygtighed fra mere end 13.000 selskaber fra hele verden.  

Matter er en dansk Fintech-virksomhed, der udelukkende fokuserer på ESG, og som står bag Danmarks første bæredygtige pensionsordningDeres ekspertise tager blandt andet afsæt i betydelig erfaring fra FN, kapitalforvaltningsbranchen og softwareindustrienBlandt Matters kunder findes flere pensionskasser og andre større kapitalejere. 

Læs mere om vores samarbejde med Matter her. 

I bliver i stand til at sætte krav til ESG i aftalen med jeres forvaltere – og sikre, at kravene bliver håndhævet 

Når man har adgang til at vurdere ens investeringer på ESG-kriterierne, kan man også sætte konkrete mål for investeringerne. Med ESG-rapportering skaber vi indsigt og gennemsigtighed, så I har det bedst mulige grundlag for at træffe beslutninger for jeres investeringer, hvad angår ESG-kriterierne. 

Måske arbejder du i en kommune, der udelukkende vil investere i klimavenlige virksomheder. Eller i en fagforening, som kun vil investere i virksomheder, der behandler medarbejderne ordentligt 

Uanset hvilke krav I har til jeres investeringer, hvad angår de forskellige ESG-kriterier, giver ESG-rapportering et overblik over, om jeres kapitalforvaltere investerer i overensstemmelse med de værdier, som er vigtige for jer. 

I bliver i stand til at sætte krav til ESG i aftalen med jeres forvaltere – og sikre, at kravene bliver håndhævet

Når man har adgang til at vurdere ens investeringer på ESG-kriterierne, kan man også sætte konkrete mål for investeringerne. Med ESG-rapportering skaber vi indsigt og gennemsigtighed, så I har det bedst mulige grundlag for at træffe beslutninger for jeres investeringer, hvad angår ESG-kriterierne.

Måske arbejder du i en kommune, der udelukkende vil investere i klimavenlige virksomheder. Eller i en fagforening, som kun vil investere i virksomheder, der behandler medarbejderne ordentligt.

Uanset hvilke krav I har til jeres investeringer, hvad angår de forskellige ESG-kriterier, giver ESG-rapportering et overblik over, om jeres kapitalforvaltere investerer i overensstemmelse med de værdier, som er vigtige for jer.

I bliver i stand til at sætte krav til ESG i aftalen med jeres forvaltere – og sikre, at kravene bliver håndhævet

Når man har adgang til at vurdere ens investeringer på ESG-kriterierne, kan man også sætte konkrete mål for investeringerne. Med ESG-rapportering skaber vi indsigt og gennemsigtighed, så I har det bedst mulige grundlag for at træffe beslutninger for jeres investeringer, hvad angår ESG-kriterierne. 

Måske arbejder du i en kommune, der udelukkende vil investere i klimavenlige virksomheder. Eller i en fagforening, som kun vil investere i virksomheder, der behandler medarbejderne ordentligt 

Uanset hvilke krav I har til jeres investeringer, hvad angår de forskellige ESG-kriterier, giver ESG-rapportering et overblik over, om jeres kapitalforvaltere investerer i overensstemmelse med de værdier, som er vigtige for jer. 

I bliver i stand til at sætte krav til ESG i aftalen med jeres forvaltere –  og sikre, at kravene bliver håndhævet 

Når man har adgang til at vurdere ens investeringer på ESG-kriterierne, kan man også sætte konkrete mål for investeringerne. 

Med ESG-rapportering skaber vi indsigt og gennemsigtighed, så I har det bedst mulige grundlag for at træffe beslutninger for jeres investeringer, hvad angår ESG-kriterierne. 

Måske arbejder du i en kommune, der udelukkende vil investere i klimavenlige virksomheder. Eller i en fagforening, som kun vil investere i virksomheder, der behandler medarbejderne ordentligt.

Uanset hvilke krav I har til jeres investeringer, hvad angår de forskellige ESG-kriterier, giver ESG-rapportering et overblik over, om jeres kapitalforvaltere investerer i overensstemmelse med de værdier, som er vigtige for jer. 

Vil du høre mere om ESG-rapportering?

 

Vil du høre mere om ESG-rapportering?
Ken Gamskjaer (segment)

Ken Gamskjaer
CEO & Partner
+45 3171 1026
kg@hemonto.com

Rasmus Lund Madsen

Rasmus Lund Madsen
Partner, Head of C&A
+45 8742 1216 
rlm@hemonto.com

Ken Gamskjaer (segment)

Ken Gamskjaer
CEO & Partner
+45 3171 1026
kg@hemonto.com

Rasmus Lund Madsen

Rasmus Lund Madsen
Partner, Head of C&A
+45 8742 1216 
rlm@hemonto.com

Ken Gamskjaer (segment)

Ken Gamskjaer
CEO & Partner
+45 3171 1026
kg@hemonto.com

Rasmus Lund Madsen

Rasmus Lund Madsen
Partner, Head of C&A
+45 8742 1216 
rlm@hemonto.com

Ken Gamskjaer

Ken Gamskjaer
CEO & Partner
+45 3171 1026
kg@hemonto.com

Rasmus Lund Madsen

Rasmus Lund Madsen
Partner, Head of C&A
+45 8742 1216
rlm@hemonto.com

KONTAKT

+45 8742 1200
info@hemonto.com 
CVR: 29 83 93 95

AARHUS
Åboulevarden 21 
DK-8000 Aarhus C

KØBENHAVN
Strandvejen 60
DK-2900 Hellerup

HEMONTO LAB
Mariane Thomsens gade 4
DK-8000 Aarhus C

OSLO
Karenslyst Allé 49-53
NO-0279 Oslo

KONTAKT

+45 8742 1200
info@hemonto.com 
CVR: 29 83 93 95

AARHUS
Åboulevarden 21 
DK-8000 Aarhus C

KØBENHAVN
Strandvejen 60
DK-2900 Hellerup

HEMONTO LAB
Mariane Thomsens gade 4
DK-8000 Aarhus C

OSLO
Karenslyst Allé 49-53
NO-0279 Oslo