Skip to content

Private Equity-rapportering

Få et fyldestgørende og pålideligt overblik over dine Private Equity-investeringer

Når man investerer i Private Equity, kan det være svært at bevare overblikket over det samlede unfunded commitment og resultaterne af investeringerne. 

Med Private Equity-rapportering fra Hemonto ved du altid præcist, hvad de forskellige fonde kan kalde fra dig, og hvad deres resultater har været. Det giver dig overblik og indsigt til at træffe de bedste beslutninger for dine investeringer. 

Private Equity-rapportering

Få et fyldestgørende og pålideligt overblik over dine Private Equity-investeringer

Når man investerer i Private Equity, kan det være svært at bevare overblikket over det samlede unfunded commitment og resultaterne af investeringerne.

Med Private Equity-rapportering fra Hemonto ved du altid præcist, hvad de forskellige fonde kan kalde fra dig, og hvad deres resultater har været. Det giver dig overblik og indsigt til at træffe de bedste beslutninger for dine investeringer. 

Private Equity-rapportering

Få et fyldestgørende og pålideligt overblik over dine Private Equity-investeringer

Når man investerer i Private Equity, kan det være svært at bevare overblikket over det samlede unfunded commitment og resultaterne af investeringerne.  Med Private Equity-rapportering fra Hemonto ved du altid præcist, hvad de forskellige fonde kan kalde fra dig, og hvad deres resultater har været. Det giver dig overblik og indsigt til at træffe de bedste beslutninger for dine investeringer. 

private equity

Private Equity-rapportering

 

Få et fyldestgørende og pålideligt overblik over dine Private Equity-investeringer

Når man investerer i Private Equity, kan det være svært at bevare overblikket over det samlede unfunded commitment og resultaterne af investeringerne. 

Med Private Equity-rapportering fra Hemonto ved du altid præcist, hvad de forskellige fonde kan kalde fra dig, og hvad deres resultater har været. Det giver dig overblik og indsigt til at træffe de bedste beslutninger for dine investeringer. 

Med vores udvidede overvågning får du
 • Vished om, at I ikke betaler mere end aftalt – vi kontrollerer dine omkostninger i forbindelse med samtlige transaktioner og gebyrer. 
 • Refunderet eventuelle fejlopkrævninger – vi tager dialogen med forvalteren, når vi finder uoverensstemmelser i jeres omkostninger. 
 • De bedst mulige vilkår for jeres investeringer – vi analyserer og vurderer, om jeres omkostninger er markedskonforme, eller om der er grundlag for optimering. 
 • Vished om, at der bliver investeret som aftalt – vi giver dig overblik over jeres forvalteres investeringsrammer, og om de bliver overholdt. 
 • Opfølgning på eventuelle brud på jeres forvalteres investeringsrammer – vi undersøger potentielle brud på rammerne og holder dig orienteret undervejs. 
Det får du med Private Equity-rapportering 
check-mark

Tryghed – vi giver dig et pålideligt overblik over, hvad de forskellige Private Equity-fonde kan kalde fra dig. 

check-mark

Overblik og indsigt til at træffe de bedste beslutninger – vi giver dig overblik over resultaterne af dine Private Equity-investeringer og muligheden for at sammenligne dem. 

Det får du med Private Equity-rapportering 
check-mark

Tryghed – vi giver dig et pålideligt overblik over, hvad de forskellige Private Equity-fonde kan kalde fra dig. 

check-mark

Overblik og indsigt til at træffe de bedste beslutninger – vi giver dig overblik over resultaterne af dine Private Equity-investeringer og muligheden for at sammenligne dem. 

Det får du med Private Equity-rapportering 
check-mark

Tryghed – vi giver dig et pålideligt overblik over, hvad de forskellige Private Equity-fonde kan kalde fra dig. 

check-mark

Overblik og indsigt til at træffe de bedste beslutninger – vi giver dig overblik over resultaterne af dine Private Equity-investeringer og muligheden for at sammenligne dem. 

Du får løbende et samlet overblik over dine unfunded commitments 

Det er vigtigt altid at have overblik over dine unfunded commitments til de Private Equity-fonde, du har investeret i, da de i princippet kan kræve resten af dit commitment når som helst.

I de seneste år er der sket en eksplosiv vækst i Private Equity-investeringer som alternativ til mere klassiske investeringer i værdipapirer og fast ejendom, og mange har investeret i flere forskellige fonde, som de derfor har commitments til.

Der er mange ting, man bør være opmærksom på i forbindelse med opgørelse af Private Equity-investeringer – heriblandt følgende:

 • Kald der ikke reducerer commitment – f.eks. management fees eller renteomkostninger.
 • Management fees kan udgøre en relativt stor post set over en fonds levetid. Hvis beløbet ikke er inkluderet i det commitment, man har givet, kan det have en stor betydning for den likviditet, man som investor skal have til rådighed.
 • Distributioner kan genkaldes og skal dermed lægges oven i den udestående commitment, man har til fonden.

Det er altså ikke en simpel sag at bevare overblikket over alle ens unfunded commitments.

Med vores rapportering giver vi dig løbende et retvisende overblik over dine unfunded commitments på tværs af alle Private Equity-fonde, så du altid ved præcist, hvor meget de kan kalde – hver for sig og tilsammen.

Du får løbende et samlet overblik over dine unfunded commitments 

Det er vigtigt altid at have overblik over dine unfunded commitments til de Private Equity-fonde, du har investeret i, da de i princippet kan kræve resten af dit commitment når som helst.

I de seneste år er der sket en nærmest eksplosiv vækst i Private Equity-investeringer som et alternativ til mere klassiske investeringer i værdipapirer og fast ejendom, og mange investorer har investeret i flere forskellige fonde, som de derfor har commitments til.

Der er mange ting, man bør være opmærksom på i forbindelse med opgørelse af Private Equity-investeringer – heriblandt følgende:

 • Kald der ikke reducerer commitment. Det kan f.eks. være management fees eller renteomkostninger.
 • Management fees kan udgøre en relativt stor post set over en fonds levetid. Hvis beløbet ikke er inkluderet i det commitment, man har givet, kan det have en stor betydning for den likviditet, man som investor skal have til rådighed.
 • Distributioner kan genkaldes og skal dermed lægges oven i den udestående commitment, man har til fonden.

Det er altså ikke en simpel sag at bevare overblikket over alle ens unfunded commitments.

Med vores rapportering giver vi dig løbende et retvisende overblik over dine unfunded commitments på tværs af alle Private Equity-fonde, så du altid ved præcist, hvor meget de kan kalde – hver for sig og tilsammen.

Du får løbende et samlet overblik over dine unfunded
commitments
 

Det er vigtigt altid at have overblik over dine unfunded commitments til de Private Equity-fonde, du har investeret i, da de i princippet kan kræve resten af dit commitment når som helst.

I de seneste år er der sket en nærmest eksplosiv vækst i Private Equity-investeringer som et alternativ til mere klassiske investeringer i værdipapirer og fast ejendom, og mange investorer har investeret i flere forskellige fonde, som de derfor har commitments til.

Der er mange ting, man bør være opmærksom på i forbindelse med opgørelse af Private Equity-investeringer – heriblandt følgende:

 • Kald der ikke reducerer commitment. Det kan f.eks. være management fees eller renteomkostninger.
 • Management fees kan udgøre en relativt stor post set over en fonds levetid. Hvis beløbet ikke er inkluderet i det commitment, man har givet, kan det have en stor betydning for den likviditet, man som investor skal have til rådighed.
 • Distributioner kan genkaldes og skal dermed lægges oven i den udestående commitment, man har til fonden.

Det er altså ikke en simpel sag at bevare overblikket over alle ens unfunded commitments.

Med vores rapportering giver vi dig løbende et retvisende overblik over dine unfunded commitments på tværs af alle Private Equity-fonde, så du altid ved præcist, hvor meget de kan kalde – hver for sig og tilsammen.

En værdifuld samarbejdspartner.

 

– Fondsdirektør

En værdifuld samarbejdspartner.

 

– Fondsdirektør

Du får et retvisende overblik over fondenes resultater
og mulighed for at sammenligne dem 

Der er ingen fælles standard blandt Private Equity-fonde, hvad angår deres beregning og rapportering af fondens omkostninger og resultater. Nogle fonde trækker f.eks. management fees, andre omkostninger og renter fra i deres beregning af afkast. Afkastet kommer på den måde til at syne højere, end det egentlig har været i forhold til dine samlede betalinger til fonden. 

På den måde får du ikke et retvisende billede af, hvor meget du har fået ud af din investering. Det betyder også, at man som investor desværre ikke umiddelbart kan sammenligne de nøgletal og afkastprocenter, der kommer fra de forskellige fonde. 

Hos Hemonto har vi lang erfaring med rapportering af Private Equity. Vi har derfor et godt kendskab til de fleste Private Equity-fonde og deres måde at rapportere på. 
Den viden bruger vi til at sikre dig et retvisende overblik over fondenes afkast  for eksempel ved at inddrage management fees og andre omkostninger i vores beregninger. 

Ved at anvende samme metode til beregning af afkast på tværs af alle fonde giver vi dig samtidig mulighed for at sammenligne fondenes resultater. På den måde er du bedre klædt på til at træffe de bedste beslutninger for dine investeringer. 

Du får et retvisende overblik over fondenes resultater og mulighed for at sammenligne dem

Der er ingen fælles standard blandt Private Equity-fonde, hvad angår deres beregning og rapportering af fondens omkostninger og resultater. Nogle fonde trækker f.eks. management fees, andre omkostninger og renter fra i deres beregning af afkast. Afkastet kommer på den måde til at syne højere, end det egentlig har været i forhold til dine samlede betalinger til fonden.

På den måde får du ikke et retvisende billede af, hvor meget du har fået ud af din investering. Det betyder også, at man som investor desværre ikke umiddelbart kan sammenligne de nøgletal og afkastprocenter, der kommer fra de forskellige fonde. 

Hos Hemonto har vi lang erfaring med rapportering af Private Equity. Vi har derfor et godt kendskab til de fleste Private Equity-fonde og deres måde at rapportere på. Den viden bruger vi til at sikre dig et retvisende overblik over fondenes afkast  for eksempel ved at inddrage management fees og andre omkostninger i vores beregninger. 

Ved at anvende samme metode til beregning af afkast på tværs af alle fonde giver vi dig samtidig mulighed for at sammenligne fondenes resultater. På den måde er du bedre klædt på til at træffe de bedste beslutninger for dine investeringer. 

Du får et retvisende overblik over fondenes resultater og mulighed for at sammenligne dem 

Der er ingen fælles standard blandt Private Equity-fonde, hvad angår deres beregning og rapportering af fondens omkostninger og resultater. Nogle fonde trækker f.eks. management fees, andre omkostninger og renter fra i deres beregning af afkast. Afkastet kommer på den måde til at syne højere, end det egentlig har været i forhold til dine samlede betalinger til fonden.

På den måde får du ikke et retvisende billede af, hvor meget du har fået ud af din investering. Det betyder også, at man som investor desværre ikke umiddelbart kan sammenligne de nøgletal og afkastprocenter, der kommer fra de forskellige fonde. 

Hos Hemonto har vi lang erfaring med rapportering af Private Equity. Vi har derfor et godt kendskab til de fleste Private Equity-fonde og deres måde at rapportere på. 
Den viden bruger vi til at sikre dig et retvisende overblik over fondenes afkast  for eksempel ved at inddrage management fees og andre omkostninger i vores beregninger. 

Ved at anvende samme metode til beregning af afkast på tværs af alle fonde giver vi dig samtidig mulighed for at sammenligne fondenes resultater. På den måde er du bedre klædt på til at træffe de bedste beslutninger for dine investeringer. 

Du får et retvisende overblik over fondenes resultater og mulighed for at sammenligne dem 

Der er ingen fælles standard blandt Private Equity-fonde, hvad angår deres beregning og rapportering af fondens omkostninger og resultater. Nogle fonde trækker f.eks. management fees, andre omkostninger og renter fra i deres beregning af afkast. Afkastet kommer på den måde til at syne højere, end det egentlig har været i forhold til dine samlede betalinger til fonden.

På den måde får du ikke et retvisende billede af, hvor meget du har fået ud af din investering. Det betyder også, at man som investor desværre ikke umiddelbart kan sammenligne de nøgletal og afkastprocenter, der kommer fra de forskellige fonde. 

Hos Hemonto har vi lang erfaring med rapportering af Private Equity. Vi har derfor et godt kendskab til de fleste Private Equity-fonde og deres måde at rapportere på. 
Den viden bruger vi til at sikre dig et retvisende overblik over fondenes afkast  for eksempel ved at inddrage management fees og andre omkostninger i vores beregninger. 

Ved at anvende samme metode til beregning af afkast på tværs af alle fonde giver vi dig samtidig mulighed for at sammenligne fondenes resultater. På den måde er du bedre klædt på til at træffe de bedste beslutninger for dine investeringer. 

Vil du høre mere om vores Private Equity-rapportering?
Vil du høre mere om vores Private Equity-rapportering?
Henning-Svane-(spejlvendt)

Henning Svane
Founder & Partner
+45 3024 1553
hs@hemonto.com

Henning-Svane-(spejlvendt)

Henning Svane
Founder & Partner
+45 3024 1553
hs@hemonto.com

KONTAKT

+45 8742 1200
info@hemonto.com 
CVR: 29 83 93 95

AARHUS
Åboulevarden 21 
DK-8000 Aarhus C

KØBENHAVN
Strandvejen 60
DK-2900 Hellerup

HEMONTO LAB
Mariane Thomsens gade 4
DK-8000 Aarhus C

OSLO
Karenslyst Allé 49-53
NO-0279 Oslo

KONTAKT

+45 8742 1200
info@hemonto.com 
CVR: 29 83 93 95

AARHUS
Åboulevarden 21 
DK-8000 Aarhus C

KØBENHAVN
Strandvejen 60
DK-2900 Hellerup

HEMONTO LAB
Mariane Thomsens gade 4
DK-8000 Aarhus C

OSLO
Karenslyst Allé 49-53
NO-0279 Oslo