Private Equity-rapportering

Få en fullstendig og pålitelig oversikt over dine Private Equity-investeringer

Når man investerer i Private Equity kan det være vanskelig å ha oversikten over den samlede unfunded commitment og resultatene av investeringene.

Med Private Equity-rapportering fra Hemonto vet du alltid presist hva de forskjellige fondene kan kreve fra deg, og hva slags resultater de har oppnådd.

Dette gir deg oversikt, og innsikt slik at du kan ta de rette beslutningene for dine investeringer.

Dette får du med vår Private Equity-rapportering

 

  • Trygghet – vi gir deg en pålitelig oversikt over hva de forskjellige fondene kan kreve fra deg.
  • Oversikt og innsikt til å ta de rette beslutningene – vi gir deg oversikt over resultatene av dine Private Equity-investeringer og muligheten til å sammenligne de.

 

Du får løpende en samlet oversikt over dine unfunded commitments

Det er viktig å alltid ha oversikten over dine unfunded commitments til Private Equity-fondene. Siden du har investert i fondet kan de i prinsippet kreve resten av din commitment når som helst.

I de siste årene har det vært en eksplosiv vekst i Private Equity-investeringer som et alternativ til de mer klassiske investeringene i verdipapir og fast eiendom. Mange investorer har investert i flere forskjellige fond som de derfor har forpliktelser til.

Med Hemontos løsning kan du få et overblik over dine Private equity investeringer

Det er mange ting å være klar over

Der er mange ting man bør være oppmerksom på i forbindelse med utbetalinger av Private Equity-investeringer – blant annet følgende:

  • Kostnader som ikke reduserer forpliktelsene. Det kan f.eks. være management fees eller renteomkostninger.
  • Management fees kan utgjøre en relativt stor post sett over et fonds levetid. Hvis beløpet ikke er inkludert i det man har forpliktet seg for, kan dette ha en stor betydning for likviditeten man som investor skal ha til rådighet.
  • Utbetalinger fra Private Equity-fondet kan kalles tilbake og skal derfor legges over i den utestående commitment, man har til fondet.

Det er altså ikke en simpel sak å bevare oversikten over alle sine unfunded commitments.

Med vår rapportering gir vi deg løpende en korrekt oversikt over dine unfunded commitments på tvers av Private Equity-fondene. Dette gjør at du alltid vet hvor mye de kan kreve utbetalt fra deg – samlet og hver for seg.

Det skal du være opmærksom på, når du investerer i Private Equity

Få en korrekt oversikt over fondenes resultater og muligheten til å sammenligne de

Der er ingen felles standard blant Private Equity-fond hva angår beregning, og rapportering av fondets omkostninger og resultater. Noen fond trekker f.eks. management fees, andre kostnader, og renter i fra deres avkastningsberegning. Avkastningen vil på den måten fremstå høyere enn den faktisk har vært i forhold til dine totale betalinger til fondet.

Denne måten å rapportere på gir deg ikke det korrekte bilde av hvor mye du har fått ut av din investering. Det betyr også at man som investor dessverre ikke umiddelbart kan sammenligne nøkkeltallene eller prosentvis avkastning som man mottar fra de forskjellige fondene.

Hos Hemonto har vi lang erfaring med rapportering av Private Equity. Vi har derfor god kjennskap til de fleste Private Equity-fondene, og deres måte å rapportere på.
Denne kunnskapen bruker vi til å sikre deg en korrekt oversikt over fondets avkastning – f.eks. ved å ta med management fees, og andre omkostninger i våre beregninger.

Ved å bruke samme metode til å beregne avkastning på tvers av alle fond gir vi deg samtidig muligheten til å sammenligne fondenes resultater. På denne måten er du bedre skodd til å ta de rette beslutningene for dine investeringer.

Overblik over private equity commitments via Hemontos app

Vil du vite mer om vår Private Equity-rapportering?

Søren Hansen

Client Executive

+45 87 42 12 10

sh@hemonto.com

Kontakt