Skip to content

Risikorapportering

Få overblik over jeres risiko,
og forstå, hvad den betyder for jer 

Vores risikorapportering gør jeres risiko håndgribelig – vi sætter tal på, hvad jeres risiko betyder for jer. Både for hver enkelt portefølje og på tværs af jeres forvaltere. På den måde bliver du også i stand til at sammenligne deres performance.

Risikorapportering

Få overblik over jeres risiko,
og forstå, hvad den betyder for jer 

Vores risikorapportering gør jeres risiko håndgribelig – vi sætter tal på, hvad jeres risiko betyder for jer. Både for hver enkelt portefølje og på tværs af jeres forvaltere.

På den måde bliver du også i stand til at sammenligne deres performance.

Risikorapportering

Få overblik over jeres risiko,
og forstå, hvad den betyder for jer 

Vores risikorapportering gør jeres risiko håndgribelig – vi sætter tal på, hvad jeres risiko betyder for jer. Både for hver enkelt portefølje og på tværs af jeres forvaltere. På den måde bliver du også i stand til at sammenligne deres performance.

risikorapportering

Risikorapportering

 

Få overblik over jeres risiko, og forstå, hvad den betyder for jer

Vores risikorapportering gør jeres risiko håndgribelig – vi sætter tal på, hvad jeres risiko betyder for jer. Både for hver enkelt portefølje og på tværs af jeres forvaltere. På den måde bliver du også i stand til at sammenligne deres performance.

Med vores udvidede overvågning får du
 • Vished om, at I ikke betaler mere end aftalt – vi kontrollerer dine omkostninger i forbindelse med samtlige transaktioner og gebyrer. 
 • Refunderet eventuelle fejlopkrævninger – vi tager dialogen med forvalteren, når vi finder uoverensstemmelser i jeres omkostninger. 
 • De bedst mulige vilkår for jeres investeringer – vi analyserer og vurderer, om jeres omkostninger er markedskonforme, eller om der er grundlag for optimering. 
 • Vished om, at der bliver investeret som aftalt – vi giver dig overblik over jeres forvalteres investeringsrammer, og om de bliver overholdt. 
 • Opfølgning på eventuelle brud på jeres forvalteres investeringsrammer – vi undersøger potentielle brud på rammerne og holder dig orienteret undervejs. 
Det får du med vores risikorapportering 
check-mark

Overblik over jeres risici for jeres samlede portefølje og for hver forvalters portefølje, og over hvordan risikoen har udviklet sig over tid. 

check-mark

Dybdegående indsigt i jeres risici – vi har en palet af avancerede risikonøgletal, som vi kan skræddersy til jeres behov. 

check-mark

Tryghed – vi giver dig løbende overblik over den konkrete betydning af jeres risikoniveau, så du har mulighed for at tilpasse det, så du undgår ubehagelige overraskelser.

check-mark

Mulighed for at sammenligne jeres forvalteres performance  vi udregner jeres risikojusterede afkast for hver portefølje, så du kan få indsigt i, om nogen af forvalterne påtager sig en større risiko end andre, og om dette betaler sig i form af højere afkast.

check-mark

Et overskueligt overblik over et komplekst område – vi er specialiserede i at analysere komplekse porteføljer på tværs af kapitalforvaltere og formidle vores resultater på en overskuelig og forståelig måde. 

Det får du med vores risikorapportering 
check-mark

Overblik over jeres risici for jeres samlede portefølje og for hver forvalters portefølje, og over hvordan risikoen har udviklet sig over tid. 

check-mark

Dybdegående indsigt i jeres risici – vi har en palet af avancerede risikonøgletal, som vi kan skræddersy til jeres behov. 

check-mark

Tryghed – vi giver dig løbende overblik over den konkrete betydning af jeres risikoniveau, så du har mulighed for at tilpasse det, så du undgår ubehagelige overraskelser.

check-mark

Mulighed for at sammenligne jeres forvalteres performance  vi udregner jeres risikojusterede afkast for hver portefølje, så du kan få indsigt i, om nogen af forvalterne påtager sig en større risiko end andre, og om dette betaler sig i form af højere afkast.

check-mark

Et overskueligt overblik over et komplekst område – vi er specialiserede i at analysere komplekse porteføljer på tværs af kapitalforvaltere og formidle vores resultater på en overskuelig og forståelig måde. 

Det får du med vores risikorapportering 
check-mark

Overblik over jeres risici for jeres samlede portefølje og for hver forvalters portefølje, og over hvordan risikoen har udviklet sig over tid. 

check-mark

Dybdegående indsigt i jeres risici – vi har en palet af avancerede risikonøgletal, som vi kan skræddersy til dit behov. 

check-mark

Tryghed – vi giver dig løbende overblik over den konkrete betydning af jeres risikoniveau, så du har mulighed for at tilpasse det, så du undgår ubehagelige overraskelser. 

check-mark

Mulighed for at sammenligne jeres forvalteres performance  vi udregner jeres risikojusterede afkast for hver portefølje, så du kan få indsigt i, om nogen af forvalterne påtager sig en større risiko end andre, og om dette betaler sig i form af højere afkast. 

check-mark

Et overskueligt overblik over et komplekst område – vi er specialiserede i at analysere komplekse porteføljer på tværs af kapitalforvaltere og formidle vores resultater på en overskuelig og forståelig måde. 

risikobarometer-ikon
Undgå ubehagelige overraskelser 

Vores risikorapportering giver dig løbende indsigt i, hvilken konkret betydning jeres aktuelle risikoniveau har for jer og jeres investeringer.

Den indsigt kan du bruge til at vurdere, om der skal ske ændringer i jeres investeringsstrategi for at sikre, at I befinder jer på et risikoniveau, I er komfortable med. 

På den måde undgår du ubehagelige overraskelser som følge af, at du ikke har fået tilpasset jeres risikoprofil til jeres ønskede niveau. 

risikobarometer-ikon
Undgå ubehagelige overraskelser 

Vores risikorapportering giver dig løbende indsigt i, hvilken konkret betydning jeres aktuelle risikoniveau har for jer og jeres investeringer.

Den indsigt kan du bruge til at vurdere, om der skal ske ændringer i jeres investeringsstrategi for at sikre, at I befinder jer på et risikoniveau, I er komfortable med.

På den måde undgår du ubehagelige overraskelser som følge af, at du ikke har fået tilpasset jeres risikoprofil til jeres ønskede niveau. 

Undgå ubehagelige overraskelser 

Vores risikorapportering giver dig løbende indsigt i, hvilken konkret betydning jeres aktuelle risikoniveau har for jer og jeres investeringer.

Den indsigt kan du bruge til at vurdere, om der skal ske ændringer i jeres investeringsstrategi for at sikre, at I befinder jer på et risikoniveau, I er komfortable med.

På den måde undgår du ubehagelige overraskelser som følge af, at du ikke har fået tilpasset jeres risikoprofil til jeres ønskede niveau. 

risikobarometer-ikon
Sammenlign jeres forvalteres performance 

Risikoanalysen giver dig ligeledes vished om forholdet mellem jeres afkast og jeres risiko. Dette forhold formidles via det risikojusterede afkast, som gør det muligt at holde jeres forvalteres afkast og risiko op imod hinanden og afgøre, om nogen af dem påtager sig en større risiko end andre, og om dette betaler sig i form af højere afkast. 

Du får dermed de bedste kort på hånden til at træffe beslutninger om jeres fremtidige investeringer og til at afgøre, hvem der skal investere for jer. 

Vi håndterer

250+

 tusinde transaktioner

Sammenlign jeres forvalteres performance 

Risikoanalysen giver dig ligeledes vished om forholdet mellem jeres afkast og jeres risiko. Dette forhold formidles via det risikojusterede afkast, som gør det muligt at holde jeres forvalteres afkast og risiko op imod hinanden og afgøre, om nogen af dem påtager sig en større risiko end andre, og om dette betaler sig i form af højere afkast.

Du får dermed de bedste kort på hånden til at træffe beslutninger om jeres fremtidige investeringer og til at afgøre, hvem der skal investere for jer. 

Vi håndterer

250+

 tusinde transaktioner

Sammenlign jeres forvalteres performance 

Risikoanalysen giver dig ligeledes vished om forholdet mellem jeres afkast og jeres risiko. Dette forhold formidles via det risikojusterede afkast, som gør det muligt at holde jeres forvalteres afkast og risiko op imod hinanden og afgøre, om nogen af dem påtager sig en større risiko end andre, og om dette betaler sig i form af højere afkast. 

Du får dermed de bedste kort på hånden til at træffe beslutninger om jeres fremtidige investeringer og til at afgøre, hvem der skal investere for jer.

Vi håndterer

250+

 tusinde transaktioner

Vi har gennemgået og analyseret flere end 1.000 porteføljer, og vi overvåger samlet set investeringer for over 200 mia. kr. Vi har derfor et meget omfattende datagrundlag at tage udgangspunkt i, i vores uvildige og datadrevne analyser.
Vi har gennemgået og analyseret flere end 1.000 porteføljer, og vi overvåger samlet set investeringer for over 200 mia. kr. Vi har derfor et meget omfattende datagrundlag at tage udgangspunkt i, i vores uvildige og datadrevne analyser.
Vi har gennemgået og analyseret flere end 1.000 porteføljer, og vi overvåger samlet set investeringer for over 200 mia. kr. Vi har derfor et meget omfattende datagrundlag at tage udgangspunkt i, i vores uvildige og datadrevne analyser.
Vi giver dig et overskueligt overblik over et komplekst område 

Der er adskillige former for risiko, der kan have betydning for jeres investeringer, og det kan føles uoverskueligt at skulle analysere dem alle. 

Hos Hemonto er vi specialiserede i at analysere komplekse porteføljer på tværs af kapitalforvaltere og formidle vores resultater på en overskuelig og forståelig måde. 


Eksempler på typer af risiko

 • Eksponering på aktivklasser
 • Eksponering på valuta 
 • Eksponering på sektorer 
 • Konsolideret renterisiko
 • Kreditrisiko
 • Likviditetsrisiko 
 • Operationel risiko
 • Omdømme og strategisk risiko 
 • Modelrisiko 
 • Performancerisiko
 • Makrorisiko
 • Regulativ risiko
 • ESG-risiko
Vi giver dig et overskueligt overblik over et komplekst område 

Der er adskillige former for risiko, der kan have betydning for jeres investeringer, og det kan føles uoverskueligt at skulle analysere dem alle. 

Hos Hemonto er vi specialiserede i at analysere komplekse porteføljer på tværs af kapitalforvaltere og formidle vores resultater på en overskuelig og forståelig måde. 


Eksempler på typer af risiko

Eksponering på aktivklasser

Eksponering på valuta 

Eksponering på sektorer 

Konsolideret renterisiko

Kreditrisiko

Likviditetsrisiko 

Operationel risiko

Omdømme og strategisk
risiko 

Modelrisiko 

Performancerisiko

Makrorisiko

Regulativ risiko

ESG-risiko

Vi giver dig et overskueligt overblik over et komplekst område 

Der er adskillige former for risiko, der kan have betydning for jeres investeringer, og det kan føles uoverskueligt at skulle analysere dem alle. 

Hos Hemonto er vi specialiserede i at analysere komplekse porteføljer på tværs af kapitalforvaltere og formidle vores resultater på en overskuelig og forståelig måde. 


Eksempler på typer af risiko

 • Eksponering på aktivklasser
 • Eksponering på valuta 
 • Eksponering på sektorer 
 • Konsolideret renterisiko
 • Kreditrisiko
 • Likviditetsrisiko 
 • Operationel risiko
 • Omdømme og strategisk risiko 
 • Modelrisiko 
 • Performancerisiko
 • Makrorisiko
 • Regulativ risiko
 • ESG-risiko
Vi giver dig et overskueligt overblik over et komplekst område 

Der er adskillige former for risiko, der kan have betydning for jeres investeringer, og det kan føles uoverskueligt at skulle analysere dem alle. 

Hos Hemonto er vi specialiserede i at analysere komplekse porteføljer på tværs af kapitalforvaltere og formidle vores resultater på en overskuelig og forståelig måde.

Eksempler på typer af risiko

 

Eksponering på aktivklasser

Eksponering på valuta 

Eksponering på sektorer 

Konsolideret renterisiko

Kreditrisiko

Likviditetsrisiko 

Operationel risiko

Omdømme og strategisk risiko 

Modelrisiko 

Performancerisiko

Makrorisiko

Regulativ risiko

ESG-risiko

Vil du høre mere om vores risikorapportering?
Vil du høre mere om vores risikorapportering?
Rasmus Lund Madsen

Rasmus Lund Madsen
Partner, Head of C&A
+45 8742 1216
rlm@hemonto.com

Soren

Søren Hansen 
Client Executive
+45 8742 1210
sh@hemonto.com

Rasmus Lund Madsen

Rasmus Lund Madsen
Partner, Head of C&A
+45 8742 1216
rlm@hemonto.com

Soren

Søren Hansen 
Client Executive
+45 8742 1210
sh@hemonto.com

Rasmus Lund Madsen

Rasmus Lund Madsen
Partner, Head of C&A
+45 8742 1216
rlm@hemonto.com

Soren

Søren Hansen 
Client Executive
+45 8742 1210
sh@hemonto.com

Rasmus Lund Madsen

Rasmus Lund Madsen
Partner, Head of C&A
+45 8742 1216
rlm@hemonto.com

Soren

Søren Hansen 
Client Executive
+45 8742 1210
sh@hemonto.com

KONTAKT

+45 8742 1200
info@hemonto.com 
CVR: 29 83 93 95

AARHUS
Åboulevarden 21 
DK-8000 Aarhus C

KØBENHAVN
Strandvejen 60
DK-2900 Hellerup

HEMONTO LAB
Mariane Thomsens gade 4
DK-8000 Aarhus C

OSLO
Karenslyst Allé 49-53
NO-0279 Oslo

KONTAKT

+45 8742 1200
info@hemonto.com 
CVR: 29 83 93 95

AARHUS
Åboulevarden 21 
DK-8000 Aarhus C

KØBENHAVN
Strandvejen 60
DK-2900 Hellerup

HEMONTO LAB
Mariane Thomsens gade 4
DK-8000 Aarhus C

OSLO
Karenslyst Allé 49-53
NO-0279 Oslo