Risiko-rapportering

Få oversikt over risikoen og forstå hva den innbærer for deg

Vår risiko-rapportering gjør din risiko håndterlig – vi tallfester hva din risiko innbærer for deg.

Både for hver enkelt portefølje og på tvers av dine forvaltere.

På den måten blir du også i stand til å sammenligne deres performance.

Hemonto App Risiko
Hemonto kan rådgive investorer til at få den rette risikoprofil, der danner grundlag for en skræddersyet investeringsstrategi

Dette får du med vår risiko-rapportering

 • Oversikt over din risiko i din samlede portefølje og i hver forvalters portefølje samt hvordan riskobildet har utviklet seg over tid.
 • Dybtgående innsikt i din risiko – vi benytter oss av en rekke avanserte nøkkeltall som vi kan skreddersy til ditt behov.
 • Trygghet – vi gir deg en løpende oversikt over den konkrete betydningen risikoen har for deg slik at du har mulighet til å tilpasse den for å unngå ubehagelige overraskelser.
 • Mulighet for å sammenligne dine forvalteres performance – vi utregner din risikojusterte avkastning for hver portefølje så du kan få innsyn i om noen av forvalterne påtar seg en større risiko enn andre og om det gir deg en høyere avkastning.
 • En oversiktlig oversikt over et komplekst område – vi er spesialister i å analysere komplekse porteføljer på tvers av kapitalforvaltere og formidle våre resultater på en overkommelig og forståelig måte.

Unngå ubehagelige overraskelser

Vår risiko-rapportering gir deg løpende innsikt i hvilken betydning ditt risikobilde har for deg og dine investeringer.

Denne innsikten kan du bruke til å vurdere om du skal foreta endringer i din investeringsstrategi for å sikre at du har det risikonivået du er komfortabel med.

På denne måten unngår du ubehagelige overraskelser som følge av du ikke har tilpasset din risiko til det nivået du er komfortabel med.

Hemonto medarbejdere, der snakker sammen

Sammenlign dine forvalteres performance

Risikoanalysen gir deg på samme måte en visshet om forholdet mellom din avkastning og risiko. Dette forhold formidles via den risikojusterte avkastning, som gjør det mulig å sette dine forvalteres avkastning opp mot hverandre for å avgjøre om noen av de påtar seg en større risiko enn andre og om du får betalt for dette.

Du får dermed de beste kortene på hånden til å ta de rette beslutningene på dine fremtidige investeringer og til å avgjøre hvem som skal investere for deg.

Hemonto giver investorer evaluering og sparring

Vi har gjennomgått og analysert flere enn 1.000 porteføljer, og vi overvåker samlet sett investeringer for over NOK 600 mrd. Vi har derfor et meget omfattende datagrunnlag å ta utgangspunkt i når vi utarbeider våre upartiske og databaserte analyser.

Få en oversiktlig oversikt over et komplekst område

Det er mange former for risiko som kan ha betydning for dine investeringer, og det kan føles uoversiktlig å skulle analysere dem alle.

Hos Hemonto er vi er spesialister i å analysere komplekse porteføljer på tvers av kapitalforvaltere og formidle våre resultater på en overkommelig og forståelig måte.

Eksempler på typer av risiko

 

 • Eksponering på aktivaklasser
 • Eksponering på valuta
 • Eksponering på sektorer
 • Konsolidert renterisiko (offisielle og korrigerte)
 • Kredittrisiko
 • Likviditetsrisiko
 • Operasjonel risiko
 • Omdømme og strategisk risiko
 • Modelrisiko
 • Performance-risiko
 • Makrorisiko
 • Regulativ risiko
 • ESG-risiko
Hemontos investeringsoverblik via app

Vil du vite mer om vår risiko-rapportering?

Søren Hansen

Client Executive

+45 87 42 12 10

sh@hemonto.com

Kontakt