Skip to content

Risikorapportering

Få oversikt over risikoen
og forstå hva den innbærer for deg

Vår risikorapportering gjør din risiko håndterlig – vi tallfester hva din risiko innbærer for deg. Både for hver enkelt portefølje og på tvers av dine forvaltere. På den måten blir du også i stand til å sammenligne deres performance.

Risikorapportering

Få oversikt over risikoen
og forstå hva den innbærer for deg

Vår risikorapportering gjør din risiko håndterlig – vi tallfester hva din risiko innbærer for deg. Både for hver enkelt portefølje og på tvers av dine forvaltere.

På den måten blir du også i stand til å sammenligne deres performance.

Risikorapportering

Få oversikt over risikoen
og forstå hva den innbærer for deg

Vår risikorapportering gjør din risiko håndterlig – vi tallfester hva din risiko innbærer for deg. Både for hver enkelt portefølje og på tvers av dine forvaltere. På den måten blir du også i stand til å sammenligne deres performance.

risikorapportering

Risikorapportering

 

Få oversikt over risikoen og forstå hva den innbærer for deg

Vår risikorapportering gjør din risiko håndterlig – vi tallfester hva din risiko innbærer for deg. Både for hver enkelt portefølje og på tvers av dine forvaltere. På den måten blir du også i stand til å sammenligne deres performance.

Dette får du med vår risikorapportering
check-mark

Oversikt over din risiko i din samlede portefølje og i hver forvalters portefølje samt hvordan riskobildet har utviklet seg over tid.

check-mark

Dybtgående innsikt i din risiko – vi benytter oss av en rekke avanserte nøkkeltall som vi kan skreddersy til ditt behov.

check-mark

Trygghet – vi gir deg en løpende oversikt over den konkrete betydningen risikoen har for deg slik at du har mulighet til å tilpasse den for å unngå ubehagelige overraskelser.

check-mark

Mulighet for å sammenligne dine forvalteres performance – vi utregner din risikojusterte avkastning for hver portefølje så du kan få innsyn i om noen av forvalterne påtar seg en større risiko enn andre og om det gir deg en høyere avkastning.

check-mark

En oversiktlig oversikt over et komplekst område – vi er spesialister i å analysere komplekse porteføljer på tvers av kapitalforvaltere og formidle våre resultater på en overkommelig og forståelig måte.

Dette får du med vår risikorapportering
check-mark

Oversikt over din risiko i din samlede portefølje og i hver forvalters portefølje samt hvordan riskobildet har utviklet seg over tid.

check-mark

Dybtgående innsikt i din risiko – vi benytter oss av en rekke avanserte nøkkeltall som vi kan skreddersy til ditt behov.

check-mark

Trygghet – vi gir deg en løpende oversikt over den konkrete betydningen risikoen har for deg slik at du har mulighet til å tilpasse den for å unngå ubehagelige overraskelser.

check-mark

Mulighet for å sammenligne dine forvalteres performance – vi utregner din risikojusterte avkastning for hver portefølje så du kan få innsyn i om noen av forvalterne påtar seg en større risiko enn andre og om det gir deg en høyere avkastning.

check-mark

En oversiktlig oversikt over et komplekst område – vi er spesialister i å analysere komplekse porteføljer på tvers av kapitalforvaltere og formidle våre resultater på en overkommelig og forståelig måte.

risikobarometer-ikon
Unngå ubehagelige overraskelser

Vår risikorapportering gir deg løpende innsikt i hvilken betydning ditt risikobilde har for deg og dine investeringer.

Denne innsikten kan du bruke til å vurdere om du skal foreta endringer i din investeringsstrategi for å sikre at du har det risikonivået du er komfortabel med.

På denne måten unngår du ubehagelige overraskelser som følge av du ikke har tilpasset din risiko til det nivået du er komfortabel med.

risikobarometer-ikon
Unngå ubehagelige overraskelser

Vår risikorapportering gir deg løpende innsikt i hvilken betydning ditt risikobilde har for deg og dine investeringer.

Denne innsikten kan du bruke til å vurdere om du skal foreta endringer i din investeringsstrategi for å sikre at du har det risikonivået du er komfortabel med.

På denne måten unngår du ubehagelige overraskelser som følge av du ikke har tilpasset din risiko til det nivået du er komfortabel med.

Unngå ubehagelige overraskelser

Vår risikorapportering gir deg løpende innsikt i hvilken betydning ditt risikobilde har for deg og dine investeringer.

Denne innsikten kan du bruke til å vurdere om du skal foreta endringer i din investeringsstrategi for å sikre at du har det risikonivået du er komfortabel med.

På denne måten unngår du ubehagelige overraskelser som følge av du ikke har tilpasset din risiko til det nivået du er komfortabel med.

risikobarometer-ikon
Sammenlign dine forvalteres performance

Risikoanalysen gir deg på samme måte en visshet om forholdet mellom din avkastning og risiko. Dette forhold formidles via den risikojusterte avkastning, som gjør det mulig å sette dine forvalteres avkastning opp mot hverandre for å avgjøre om noen av de påtar seg en større risiko enn andre og om du får betalt for dette.

Du får dermed de beste kortene på hånden til å ta de rette beslutningene på dine fremtidige investeringer og til å avgjøre hvem som skal investere for deg.

Vi håndterer

250+

 tusen transaksjoner

Sammenlign dine forvalteres performance

Risikoanalysen gir deg på samme måte en visshet om forholdet mellom din avkastning og risiko. Dette forhold formidles via den risikojusterte avkastning, som gjør det mulig å sette dine forvalteres avkastning opp mot hverandre for å avgjøre om noen av de påtar seg en større risiko enn andre og om du får betalt for dette.

Du får dermed de beste kortene på hånden til å ta de rette beslutningene på dine fremtidige investeringer og til å avgjøre hvem som skal investere for deg.

Vi håndterer

250+

 tusen transaksjoner

Sammenlign dine forvalteres performance

Risikoanalysen gir deg på samme måte en visshet om forholdet mellom din avkastning og risiko. Dette forhold formidles via den risikojusterte avkastning, som gjør det mulig å sette dine forvalteres avkastning opp mot hverandre for å avgjøre om noen av de påtar seg en større risiko enn andre og om du får betalt for dette.

Du får dermed de beste kortene på hånden til å ta de rette beslutningene på dine fremtidige investeringer og til å avgjøre hvem som skal investere for deg.

Vi håndterer

250+

 tusen transaksjoner

Vi har gjennomgått og analysert flere enn 1.000 porteføljer, og vi overvåker samlet sett investeringer for over NOK 250 mrd. Vi har derfor et meget omfattende datagrunnlag å ta utgangspunkt i når vi utarbeider våre upartiske og databaserte analyser.
Vi har gjennomgått og analysert flere enn 1.000 porteføljer, og vi overvåker samlet sett investeringer for over NOK 250 mrd. Vi har derfor et meget omfattende datagrunnlag å ta utgangspunkt i når vi utarbeider våre upartiske og databaserte analyser.
Vi har gjennomgått og analysert flere enn 1.000 porteføljer, og vi overvåker samlet sett investeringer for over NOK 250 mrd. Vi har derfor et meget omfattende datagrunnlag å ta utgangspunkt i når vi utarbeider våre upartiske og databaserte analyser.
Få en oversiktlig oversikt over et komplekst område

Det er mange former for risiko som kan ha betydning for dine investeringer, og det kan føles uoversiktlig å skulle analysere dem alle.

Hos Hemonto er vi er spesialister i å analysere komplekse porteføljer på tvers av kapitalforvaltere og formidle våre resultater på en overkommelig og forståelig måte.


Eksempler på typer av risiko

 • Eksponering på aktivaklasser
 • Eksponering på valuta
 • Eksponering på sektorer
 • Konsolidert renterisiko (offisielle og korrigerte)
 • Kredittrisiko
 • Likviditetsrisiko
 • Operasjonel risiko
 • Omdømme og strategisk risiko
 • Modelrisiko
 • Performance-risiko
 • Makrorisiko
 • Regulativ risiko
 • ESG-risiko
Få en oversiktlig oversikt over et komplekst område

Det er mange former for risiko som kan ha betydning for dine investeringer, og det kan føles uoversiktlig å skulle analysere dem alle.

Hos Hemonto er vi er spesialister i å analysere komplekse porteføljer på tvers av kapitalforvaltere og formidle våre resultater på en overkommelig og forståelig måte.


Eksempler på typer av risiko

Eksponering på aktivaklasser

Eksponering på valuta

Eksponering på sektorer

Konsolidert renterisiko (offisielle og korrigerte)

Kredittrisiko

Likviditetsrisiko

Operasjonel risiko

Omdømme og strategisk risiko

Modelrisiko

Performance-risiko

Makrorisiko

Regulativ risiko

ESG-risiko

Få en oversiktlig oversikt over et komplekst område

Det er mange former for risiko som kan ha betydning for dine investeringer, og det kan føles uoversiktlig å skulle analysere dem alle.

Hos Hemonto er vi er spesialister i å analysere komplekse porteføljer på tvers av kapitalforvaltere og formidle våre resultater på en overkommelig og forståelig måte.


Eksempler på typer av risiko

 • Eksponering på aktivaklasser
 • Eksponering på valuta
 • Eksponering på sektorer
 • Konsolidert renterisiko (offisielle og korrigerte)
 • Kredittrisiko
 • Likviditetsrisiko
 • Operasjonel risiko
 • Omdømme og strategisk risiko
 • Modelrisiko
 • Performance-risiko
 • Makrorisiko
 • Regulativ risiko
 • ESG-risiko
Få en oversiktlig oversikt over et komplekst område

Det er mange former for risiko som kan ha betydning for dine investeringer, og det kan føles uoversiktlig å skulle analysere dem alle.

Hos Hemonto er vi er spesialister i å analysere komplekse porteføljer på tvers av kapitalforvaltere og formidle våre resultater på en overkommelig og forståelig måte.


Eksempler på typer av risiko

Eksponering på aktivaklasser

Eksponering på valuta

Eksponering på sektorer

Konsolidert renterisiko (offisielle og

korrigerte)

Kredittrisiko

Likviditetsrisiko

Operasjonel risiko

Omdømme og strategisk risiko

Modelrisiko

Performance-risiko

Makrorisiko

Regulativ risiko

ESG-risiko

Vil du vite mer om vår risikorapportering?
Vil du vite mer om vår risikorapportering?
Henning-Gershof

Henning Gershof
Chief Commercial Officer
+45 3127 4607
hg@hemonto.com

Alexander-Bjoergan

Alexander Bjørgan
Head of Sales
+47 408 43 202
ab@hemonto.com

Alexander-Bjoergan

Alexander Bjørgan
Head of Sales
+47 408 43 202
ab@hemonto.com

Henning-Gershof

Henning Gershof
Chief Commercial Officer
+45 3127 4607
hg@hemonto.com

Henning-Gershof

Henning Gershof
Chief Commercial Officer
+45 3127 4607
hg@hemonto.com

Alexander-Bjoergan

Alexander Bjørgan
Head of Sales
+47 408 43 202
ab@hemonto.com

Alexander-Bjoergan

Alexander Bjørgan
Head of Sales
+47 408 43 202
ab@hemonto.com

Henning-Gershof

Henning Gershof
Chief Commercial Officer
+45 3127 4607
hg@hemonto.com

KONTAKT

+45 8742 1200
info@hemonto.com 
CVR: 29 83 93 95

AARHUS
Åboulevarden 21 
DK-8000 Aarhus C

KØBENHAVN
Strandvejen 60
DK-2900 Hellerup

HEMONTO LAB
Mariane Thomsens gade 4
DK-8000 Aarhus C

OSLO
Karenslyst Allé 49-53
NO-0279 Oslo

KONTAKT

+45 8742 1200
info@hemonto.com 
CVR: 29 83 93 95

AARHUS
Åboulevarden 21 
DK-8000 Aarhus C

KØBENHAVN
Strandvejen 60
DK-2900 Hellerup

HEMONTO LAB
Mariane Thomsens gade 4
DK-8000 Aarhus C

OSLO
Karenslyst Allé 49-53
NO-0279 Oslo