Hemonto kan deltage ved møder med kapitalforvaltere og sikre, at du får et optimalt output

Deltagelse på forvaltermøter og second opinion

Få en second opinion av en uavhengig tredjepart, som utelukkende ivaretar dine interesser

Vi deltar på møter med forvaltere, hvor vi kan bistå som en sparringspartner og komme med second opinions på forvalternes forslag og deres evaluering av egen innsats og resultater.

Vi er 100% uavhengige, og derfor er du garantert en objektiv og datadrevet second opinion. Det skaper trygghet for kapitalforvaltningen.

Dette får du om vi deltar på møte med forvalter og kommer med second opinion

  • Trygghet – som din finansielle bodyguard sitter vi på din side av bordet i møtene. Vi bistår med sparring og gir deg en second opinion på forslag og kommentarer fra forvalterne.
  • Et maksimalt utbytte av møtene med forvaltere – både for deg og din kapitalforvalter. Vi fasiliterer møtene med dine forvaltere og sikrer at kommunikasjonen er forståelig.
  • Gjennomsiktighet i kapitalforvaltningen – vi hjelper med å utfordre forvalterne på deres forslag og deres evaluering av egen performance.
  • Tid til å fokusere på det viktigste – vi håndterer det praktiske i forbindelse med møtet som notering av vesentlige punkter og avtaler til bruk ved fremtidige oppfølgninger. På denne måten kan du ha fullt fokus på dialogen.

Vi sikrer maksimalt utbytte av møtet – både for deg og din kapitalforvalter

Under møtet sørger vi for å formidle de ønsker og spørsmål, som vi i fellesskap med deg har kommet frem til i våre forberedelser.

Vi sørger også for å utfordre din forvalter på en konstruktiv måte, så du kan gå fra møtet med størst mulig innsikt i din kapitalforvaltning og at forvalteren går fra møtet med en klar forståelse av hva du forventer.

Som din finansielle bodyguard tilbyr vi deg sparring og second opinions på forvalternes forslag og deres vurdering av egen performance

Når din forvalter kommer med strategiske forslag til forvaltningen av din formue eller foreslår endringer i dine porteføljeavtaler, er vi alltid klar til å bistå deg med objektiv og datadrevet sparring. Dette gjør at du kan ta de riktige beslutningene for din kapitalforvaltning på et velinformert grunnlag.

På samme måte hjelper vi deg med å få størst mulig innsikt i din forvalters performance. Vi gir deg en second opinion på forvalterens vurdering av sin egen innsats og resultater samt deres generelle markedskommentarer.

Vi har gjennomgått og analysert flere enn 1.000 porteføljer og vi overvåker samlet sett investeringer for over NOK 600 mrd. Vi har markedets mest omfattende datagrunnlag.

Med utgangspunkt i dette fundament og fagøkonomisk kunnskap på høyeste akademiske nivå samt flere tiår med bransjeerfaring gir vi deg en høyt kvalifisert vurdering av dine forvalteres forslag og deres vurdering av egen performance.

Vi speiler våre kunder. Derfor legger vi inn en ekstra innsats for å snakke et språk som gjør det kompliserte enkelt og forståelig.”

Søren Hansen Client Executive

Vi tar oss av det praktiske, så du kan ha fullt fokus på dialogen

Under møtene med dine forvaltere sørger vi for å notere hovedpunktene, så vi alltid kan vende tilbake til viktige poenger fra møtet i vår løpende sparring samt bruke dem som utgangspunkt i samtaler ved fremtidige møter med forvalterne.

Vil du vite mer om vår deltagelse på forvaltermøter og second opinion?

Søren Hansen

Client Executive

+45 87 42 12 10

sh@hemonto.com

Kontakt