Get Invested, Stay Invested – 5 råd til investorer i volatile markeder


Skrevet af Rasmus Lund Madsen

I en digitaliseret verden præget af en konstant nyhedsstrøm fra hele kloden om pandemi, historiske fald på de finansielle markeder og mørke skyer over den globale økonomi kan det være svært at bevare sit fokus som langsigtet investor.

Panikken, det massive salgspres på alle aktivklasser og jagten på sikring af likviditet resulterede i de største fald på de finansielle markeder siden finanskrisen, og faldene skete i et tempo, vi ikke har set i nyere tid. Og vi ved ikke engang, om vi har set bunden endnu, eller om der vil forekomme yderligere fald i markederne i den nærmeste fremtid.

I sådanne perioder er det svært for de fleste investorer ikke at lade sig påvirke. Formuen synes at forsvinde, usikkerheden i markederne er store, og du skal som investor finde dig i store daglige udsving. Derfor er det også helt naturligt, at man som investor ser på, hvilke tiltag man kan gøre brug af for at gardere sig mod yderligere tab.

Når kapitalforvaltere og eksperter så alligevel maner til ro og til fastholdelse af det langsigtede perspektiv, skyldes det blandt andet risikoen for at komme til at træde ud af markederne på et dårligt tidspunkt og ikke ’nå med’, når toget kører igen.

I denne artikel ser vi nærmere på baggrunden for devisen ”get invested – stay invested” og på, hvilke konsekvenser det kan have ikke at følge den. De historiske data afslører nemlig, at det kan have markante konsekvenser for dit langsigtede afkast, hvis du går glip af bare få af de rigtig gode afkastdage.

Afslutningsvist kommer vi med vores 5 råd til dig som investor i volatile markeder.

Gratis e-bog

Den store håndbog om evaluering af din kapitalforvaltning

Vi vil være med til at skabe fair play og transparens i finansverdenen. Derfor har vi udarbejdet denne håndbog, hvori du bl.a. finder kapitler om evaluering af omkostninger og afkast, og om hvordan du får mest muligt ud af møderne med dine kapitalforvaltere. Skriv dig op til vores nyhedsbrev, og modtag håndbogen helt gratis.

Den store håndbog om evaluering af din kapitalforvaltning

Markedstiming – det umuliges kunst at udføre til perfektion

Det er noget nær en umulig opgave at forudsige de daglige bevægelser i de finansielle markeder. De moderne markeder er påvirkede af algoritmer og investeringsrobotter, en stadig større andel ETF’er og en udvikling, der afspejler globale nyheder hurtigere og hurtigere. Sammen med paniske investorer medfører det en stadig større volatilitet, og forudsætningerne for at træde ud af og ind på markederne på de rette tidspunkter forringes yderligere.

I en erkendelse af, at vi som investorer ikke kan time markederne til perfektion, kan det derfor være fristende blot at trække stikket som en total helgardering mod at miste hele formuen.

Udsvingene i de finansielle markeder har i de sidste måneder været markante, og forventningen er, at vi i en god periode endnu må påregne større daglige udsving, end vi har set de seneste år.

Når det så er sagt, er denne type af høj volatilitet episodisk og er historisk set altid blevet efterfulgt af mere rolige perioder. Som vi skrev om i vores nylige indlæg, har historien tendens til at gentage sig. ”Efter regn kommer sol”, og det gælder også i nogen grad på de finansielle markeder, hvor vi historisk har set, at en periode med store fald efterfølges af en periode med markante stigninger. Heraf det gængse råd ”get invested – stay invested”.

Det ville selvfølgelig være optimalt, hvis man kunne sælge sine investeringer lige inden, de begynder at falde i værdi for derefter igen at købe ind til en langt billigere pris, når markederne rammer bunden. Det er dog meget få, der lykkes med dette, da ingen jo kan spå om fremtiden, og der er således en stor risiko forbundet med denne strategi.

Hvis du lader dig følelsesmæssigt påvirke af faldene i markederne eller forsøger at ’time markederne’ – ud fra en forventning om fortsatte fald – og derfor vælger at lave markante ændringer i din portefølje eller endda at trække stikket helt, er risikoen stor for, at du ikke rammer plet med din beslutning.

Hvis du vælger at sælge ud for at undgå yderligere tab, er det særligt vigtigt, at du ’når med’, når ’elastikken igen trækker i den anden retning’, da det ellers kan have store konsekvenser for dit langsigtede afkast, fordi du går glip af hele eller en del af opturen. Netop disse konsekvenser kigger vi nærmere på i det følgende afsnit.

Hvad er konsekvenserne af ikke at følge devisen ”get invested – stay invested”?

Hos Hemonto kan vi naturligvis heller ikke spå om fremtiden, men vi kan besvare ovenstående spørgsmål baseret på historiske data.

Nedenstående illustration viser afkastet ved investering af 100 kr. i verdensindekset (MSCI World TR) som DKK-investor i perioden 1. januar 1971 til 5. maj 2020. Som det fremgår af grafen, har det en enorm effekt på dit afkast, hvis du blot går glip af få af de rigtig gode dage på aktiemarkederne.

Kilde: Egen udarbejdelse baseret på data fra Bloomberg.

Faktisk ville dit akkumulerede afkast være blevet halveret, hvis du havde investeret de 100 kr. i verdensindekset og blot misset de 10 bedste daglige afkast i perioden, og hvis du var gået glip af de 50 bedste dage i løbet af periodens næsten 50 år, ville dit samlede afkast være faldet med hele 90 % i forhold til, hvis du havde beholdt dine investeringer gennem hele perioden.

Kilde: Egen udarbejdelse baseret på data fra Bloomberg.

Du mistænker måske, at den store konsekvens ved at gå glip af de bedste afkastdage er et tilfælde for denne konkrete meget lange periode, men konsekvenserne er lige så store, hvis vi ser på tallene for det nye årtusind.

En af de allerbedste afkastdage i den 50-årige periode oplevede vi så sent som under den aktuelle Corona-krise, da verdensindekset den 24. marts havde et afkast på knap 9 %. Siden indekset ramte sin bund den 23. marts, har det per 5. maj indhentet 50 % af det tabte, siden afkastet toppede. Så hvis du panikkede den dag, hvor markedet ramte bunden og solgte ud af din portefølje, ville du den efterfølgende dag være gået glip af en af de allerbedste afkastdage i de seneste 50 år.

Gratis e-bog

Den store håndbog om evaluering af din kapitalforvaltning

Vi vil være med til at skabe fair play og transparens i finansverdenen. Derfor har vi udarbejdet denne håndbog, hvori du bl.a. finder kapitler om evaluering af omkostninger og afkast, og om hvordan du får mest muligt ud af møderne med dine kapitalforvaltere. Skriv dig op til vores nyhedsbrev, og modtag håndbogen helt gratis.

Den store håndbog om evaluering af din kapitalforvaltning

Get Invested, Stay Invested – 5 råd til investorer i volatile markeder

Som vi har illustreret i denne artikel, er de historiske data for de finansielle markeder således en stærk indikator for, at man som investor bør følge strategien ”get invested – stay invested”.

Det er dog vigtigt at understrege, at tilgangen ”get invested – stay invested” ikke må forveksles med passiv investering. Tværtimod kan den usikkerhed, vi netop nu oplever, give anledning til forskellige købsmuligheder i oversolgte markeder, ligesom markedernes fortsatte bedring kan være anledning til at foretage justeringer i din portefølje eller langsigtede strategi som følge af, at du nu er blevet klogere på din tabstolerance. Hvis du vil have en objektiv second opinion på din nuværende investeringsstrategi, er du velkommen til at kontakte os.

Fristelsen for at agere kortsigtet på baggrund af al den information, man konstant bliver bombarderet med, og for at forsøge at time markederne indebærer en risiko for at blive fanget på bunden og gå glip af de gode dage eller endda perioder, som, historien viser, kommer i kølvandet på massive markedsfald, som vi netop nu er vidne til. Og som vi har demonstreret i denne artikel har bare få af de gode afkastdage en meget stor indflydelse på dit langsigtede afkast.

Investering med en lang horisont og gennem en veldiversificeret portefølje på tværs af forvaltere såvel som aktivklasser viser sig fortsat som gode hjørnesten i et godt setup og giver dig gode forudsætninger for på lang sigt at opnå dine investeringsmæssige mål.

Vores råd til dig er derfor som følger:

  1. Husk på, at volatilitet og perioder med store markedsfald er normale.
  2. Hold fast i din strategi og dit mulige langsigtede fokus.
  3. Brug bevægelserne i markederne til at lave justeringer, som understøtter din horisont.
  4. Sortér i informationen og de mange forudsigelser – det er ikke altid den, der råber højest, som har den bedste krystalkugle.
  5. Get invested – stay invested.

Du kunne måske også være interesseret i at læse vores artikel om investeringsstrategien Dollar Cost Averaging, der kan reducere effekten af udsvingene i markedet, når man investerer en større sum.

Kontakt os i dag

Rasmus Lund Madsen

Partner & Head of Client Relations

+45 87 42 12 16

rlm@hemonto.com

Kontakt