Markedsfald og Myopic Loss Aversion – når psykologien påvirker os


Skrevet af Rasmus Lund Madsen

Har du også lyst til at sælge, når finansmarkederne bløder? Eller føler du dig nærmere handlingslammet? Kapitalforvalternes anbefaling er klar: Du bør som investor ikke gå i panik og sælge ud af dine aktiver, men derimod holde fast i din langsigtede investeringsstrategi. Men hvorfor oplever adskillige investorer trods en langsigtet investeringsstrategi en trang til at trykke på salgsknappen, når markederne viser røde tal? Og hvorfor kan denne reaktion generelt ikke anbefales?

Det går vi i dybden med i dette blogindlæg, hvor vi kigger nærmere på begreber som Myopic Loss Aversion og Behavioral Finance, der kan være med til at give os svar disse spørgsmål.

Myopic Loss Aversion

Behavioral Finance er studiet af, hvordan psykologi påvirker investorers adfærd og deraf de finansielle markeder. Inden for litteraturen i Behavioral Finance er Myopic Loss Aversion (kortsigtet tabsaversion) et veldokumenteret begreb, der kan være med til at forklare, hvordan og hvorfor investorer trods en langsigtet investeringsstrategi får lyst til at sælge ud, når de observerer fald i markedet. Begrebet består af to komponenter, som beskrives i det følgende.

Den ene komponent er det faktum, at investorer tillægger et tab større negativ værdi, end de tillægger en tilsvarende gevinst positiv værdi. Det vil sige, at investorer udviser tabsaversion. Faktisk viser studier, at tabet af et givent beløb kan opleves dobbelt så negativt som den positive effekt af en tilsvarende gevinst i samme størrelse.

Den anden komponent er antagelsen af, at investorer hyppigt evaluerer deres portefølje på trods af langsigtede investeringsstrategier. Derved stiger sandsynligheden for at observere et tab, og det kan resultere i kortsigtede beslutninger.

Tilsammen udgør de to komponenter idéen om, at investorer er modvillige over for tab og evaluerer deres investeringer oftere, end deres strategi lægger op til. Det får investorer til at lægge for meget vægt på udsving i deres portefølje og reagere uhensigtsmæssigt på kortsigtede tab.

Myopic Loss Aversion fører derfor til en ugunstig beslutningsproces, hvor investorer glemmer deres langsigtede investeringsstrategi og forsøger at undgå tab nu og her og på den måde kan ende med at spænde ben for afkast på længere sigt.

Udsvingene i markedet er selvforstærkende

Den nuværende usikkerhed i markedet medfører, at mange investorer sælger for at afværge yderligere fald. Derudover følger nogle investorer handelsstrategier, som er betingede af markedsudviklingen. Det kan for eksempel være, at de automatisk handler ved bestemte kursudviklinger. Udsvingene har altså en selvforstærkende effekt. Der opstår dog også modsatrettede effekter, når investorer udnytter nye investeringsmuligheder afledt af de store kursfald til opkøb. Det skaber udsving opadtil.

Husk, at afkast og risiko går hånd i hånd

Når dine porteføljeafkast bliver negative, er det svært at modstå trangen til at handle. Du får måske lyst til at afvige fra din langsigtede investeringsstrategi og sælge ud af din portefølje. Det er en helt naturlig psykologisk reaktion, når de finansielle markeder oplever nedgangstider. Ifølge litteraturen om Myopic Loss Aversion er det ligefrem et veldokumenteret handlemønster blandt investorer.

Nøjagtigt derfor er det af afgørende betydning at minde dig selv om, at afkast og risiko går hånd i hånd. Aktier har således over tid givet et markant større afkast end investeringer i mindre risikofyldte aktivklasser såsom stats- og realkreditobligationer. Aktieinvestering er til gengæld som udgangspunkt forbundet med en højere risiko.

Man siger derfor, at du som investor i form af et højere forventet afkast kompenseres for at påtage dig en højere risiko. Det betyder dog også, at nogle perioder vil være prægede af negative afkast, og derfor er det helt centralt at bevare det langsigtede fokus og undgå at lade dine følelser investere for dig.

Hvorfor kan reaktioner på kortsigtede markedsudsving være uhensigtsmæssige?

En aktie er typisk mere tilbøjelig til at vise store udsving over en kortere periode. Hvis du vælger at reagere på de nuværende fald i markederne ved at sælge ud af dine aktier, indebærer det en risiko for, at du sælger ud på det forkerte tidspunkt.

Det kan for eksempel være, at aktien ikke fortsætter med at falde efter salget. Dernæst kommer spørgsmålet om markedstiming, for hvornår er det rigtige tidspunkt at geninvestere din formue?

Der opstår en risiko for, at du efter oplevelsen af tab bliver handlingslammet og derfor venter for længe med at reetablere dig i markedet. Derved går du glip af potentielt store gevinster, når markedet igen går op.

Flere studier når – med henvisningen til den svære markedstiming – ligeledes frem til konklusionen ”get invested, stay invested”. Ifølge disse anbefalinger er nøglen til succesfuld investering derfor, at du først og fremmest investerer og dernæst forbliver i markedet.

At følge anbefalingen er dog lettere sagt end gjort, når aktiemarkederne falder drastisk, og dine følelser tager over. Derfor er det vigtigt, at du har en investeringsstrategi, der afspejler din reelle risikoprofil. Det giver tryghed, når der opstår uro i markedet. Hvis du vil have en second opinion på din nuværende strategi, er du meget velkommen til at kontakte os.

Derudover er det vigtigt, at du har en klar game-plan for, hvordan du skal agere under markedskorrektioner.  Det er stort set umuligt ikke at reagere følelsesmæssigt ved store fald i markedet, men du kan undgå at træffe beslutninger baseret på disse følelser ved at være godt forberedt.

Gratis e-bog

Den store håndbog om evaluering af din kapitalforvaltning

Vi vil være med til at skabe fair play og transparens i finansverdenen. Derfor har vi udarbejdet denne håndbog, hvori du bl.a. finder kapitler om evaluering af omkostninger og afkast, og om hvordan du får mest muligt ud af møderne med dine kapitalforvaltere. Skriv dig op til vores nyhedsbrev, og modtag håndbogen helt gratis.

Den store håndbog om evaluering af din kapitalforvaltning

Sørg for at have den rette investeringsstrategi, og undgå, at dine følelser investerer for dig

Myopic Loss Aversion er et begreb, der dækker over, at langt de fleste investorer evaluerer deres investeringer oftere end deres investeringsstrategi lægger op til og oplever, at bekymringer forbundet med negative afkast overstiger glæden ved tilsvarende positive afkast. Investorer er altså mere sensitive over for tab end gevinster og risikerer derfor at reagere uhensigtsmæssigt på kortsigtede udsving i markedet.

Vi har følgende anbefalinger til dig i tider som denne, hvor de finansielle markeder er under pres:

  • Undgå at træffe beslutninger for dine investeringer på baggrund af følelser, da sådanne beslutninger sjældent bidrager positivt til dit langsigtede afkast.
  • Sørg for at have en investeringsstrategi, der afspejler din reelle risikoprofil, så du kan føle dig tryg, når der opstår uro på markedet. Hvis du vil have en second opinion på din nuværende strategi, er du meget velkommen til at kontakte os.
  • Læg en klar game-plan for, hvordan du agerer under markedskorrektioner.
  • Stay invested. Markedstiming er svært. Sælger du ud under markedsfald, risikerer du, at du ikke befinder dig i markedet ved næste opsving. Derfor bør du forblive investeret, hvis du har en langsigtet investeringsstrategi.

Kontakt os i dag

Rasmus Lund Madsen

Partner & Head of Client Relations

+45 87 42 12 16

rlm@hemonto.com

Kontakt

Kilder:

Francis Larson John, A. List Robert, D. Metcalfe (2016): Can Myopic Loss Aversion Explain the Equity Premium Puzzle? Evidence from a Natural Field Experiment with Professional Traders. NBER Working Paper No. 22605.

Shlomo Benartzi & Richard H. Thaler (1995): Myopic Loss Aversion and the Equity Premium Puzzle. The Quarterly Journal of Economics, 110(1), s.73-92.

Lebovitz, D. (2020): Why Should I Stay Invested? J. P. Morgan Asset Management.