Rasmus Lund Madsen, Partner & Head of Client Relations hos Hemonto

Investeringsrådgivning – bliver begrebet ”uafhængighed” gradbøjet i finansøjemed?


Skrevet af Rasmus Lund Madsen

Ord som uafhængighed og uvildighed bliver flittigt brugt i finansverdenen i dag, og vi ser flere og flere markedsføre sig selv som uafhængige rådgivere.

Det er dog ikke helt sort-hvidt, hvornår du som investor modtager uafhængig rådgivning, og man kan argumentere for, at ordets betydning bliver gradbøjet i den finansielle sektor.

Læs med her, hvor vi ser nærmere på begrebets gråzoner.

Er uafhængig rådgivning altid 100% uafhængig?

En rådgivers uafhængighed kan blive påvirket af mange aspekter, og der er mange forskellige holdninger til, hvad begrebet betyder i praksis. Få et hurtigt overblik over de gråzoner, vi gennemgår i blogindlægget her:

 • Salg – en rådgiver, der også udbyder finansielle produkter, vil aldrig være uafhængig. Der vil altid være konfliktende interesser såsom at sælge egne produkter eller opnå den største fortjeneste.
 • Økonomi – en rådgiver, der modtager provision for at henvise kunder til bestemte finansielle produkter, kan blive påvirket til at anbefale bestemte produkter frem for andre. Også hvis den fulde provision videregives til dig.
 • Relationer – en rådgivers relationer kan påvirke de anbefalinger, du modtager. For eksempel ved at skabe en ubevidst favorisering eller begrænse dit udvalg af forvaltere.
 • Personlige holdninger og overbevisninger – en rådgivers personlige overbevisning eller mavefornemmelse kan have indflydelse på den rådgivning, du modtager om enkeltprodukter.
 • Standardiserede anbefalinger – en rådgiver, der tager udgangspunkt i standardiserede anbefalinger, risikerer at blive tunnelsynet og overse vigtige aspekter af dit unikke setup.
Gratis e-bog

Den store håndbog om evaluering af din kapitalforvaltning

Vi vil være med til at skabe fair play og transparens i finansverdenen. Derfor har vi udarbejdet denne håndbog, hvori du bl.a. finder kapitler om evaluering af omkostninger og afkast, og om hvordan du får mest muligt ud af møderne med dine kapitalforvaltere. Skriv dig op til vores nyhedsbrev, og modtag håndbogen helt gratis.

Den store håndbog om evaluering af din kapitalforvaltning

Derfor vil en rådgiver, som også sælger finansielle produkter aldrig være uafhængig

Selvom banker, kapitalforvaltere og andre udbydere af finansielle produkter typisk ikke vil betegne deres rådgivning som uafhængig, er det stadig relevant at kaste et blik deres vej i denne sammenhæng. Det vil nemlig være nærliggende for mange investorer at modtage investeringsrådgivning fra forvalterne.

Lad os derfor først og fremmest afklare, hvorfor det er vores klare holdning, at salg og rådgivning bør adskilles fuldstændig, så du som kunde kan være sikker på, at der ikke opstår interessekonflikter, der forhindrer din rådgiver i at være 100% objektiv i sin rådgivning.

Rådgivning om egne produkter vil altid skabe interessekonflikter

Forestil dig, at du gerne vil forkæle dine middagsgæster med lidt god vin. Det er yderst usandsynligt, at din lokale vinhandler sender dig over til en konkurrerende butik, fordi deres vinudvalg passer bedre til din menu. Lige så usandsynligt er det, at du bliver mødt med rådet om, at supermarkedet på hjørnet lige nu har tilbud på en vin, der vil passe perfekt til din hovedret. Nej, din lokale vinhandler vil selvfølgelig rådgive dig om valget mellem de vine, han selv har på hylderne.

På samme måde vil en rådgiver, der også selv sælger finansielle produkter, i langt de fleste tilfælde rådgive inden for rammerne af sine egne produkter. Og det vil være blåøjet at tro, at denne rådgiver ikke kan have en eller anden form for interesse i at anbefale dig det produkt, som giver den største fortjeneste eller på anden måde tjener rådgiveren bedst.

Derfor mener vi, at der bør være vandtætte skotter mellem salg og rådgivning. Vi har hos Hemonto valgt at trække en meget tydelig grænse for at værne om vores uafhængighed. Det er også grunden til, at vi har vi valgt at holde os fuldstændigt ude af alt, der har med køb og salg af navngivne enkeltpapirer at gøre, ligesom vi ingen egne produkter har. Derudover tilbyder vi ikke selv investeringsrådgivning. Det vil sige, at vi ikke rådgiver om enkeltpapirer, men i stedet bl.a. hjælper vores kunder med udarbejdelse af investeringsstrategienudbud af kapitalforvaltningen og udvælgelse af forvaltere samt at varetage den løbende evaluering af investeringer og forvaltning

De mange gråzoner: Hvornår er en rådgiver egentligt uafhængig?

Der er mange gråzoner, når vi snakker uafhængighed, men før vi udforsker dem nærmere, er det vigtigt for os at understrege, at en rådgiver ikke nødvendigvis skal være uafhængig for at være den rigtige rådgiver for dig. Den vigtigste faktor må og skal altid være tillid, og hvad der skal til for at tilliden er til stede, er en meget individuel vurdering.

På samme måde er der ikke kun ét svar på, hvor tydeligt linjerne skal trækkes op, før en rådgiver er uafhængig. Særligt i finanssektoren, er der mange forskellige holdninger til, hvad uafhængighed betyder i praksis.

Lad os gennemgå nogle af begrebets mange gråzoner sammen:

Kan man være uafhængig og samtidig modtage provision?

Først og fremmest er der det økonomiske aspekt. Hvis din rådgiver modtager provision for at henvise kunder til bestemte finansielle produkter, går det selv sagt ud over uafhængigheden. Og med implementeringen af MiFID II er det tilmed ulovligt at modtage provision i forbindelse med uafhængig investeringsrådgivning, hvis man har en diskretionær aftale.

Det betyder dog ikke, at der ikke kan være grums i vandet. Hvad nu hvis din rådgiver for eksempel har en politik om, at den fulde provision skal videregives til kunden? En sådan situation er ikke unormal, og det kan give anledning til mange overvejelser om rådgiverens uafhængighed. På den ene side er der ikke en direkte økonomisk gevinst involveret. På den anden kan der også være mange andre incitamenter for at anbefale de produkter, der giver provision.

Derfor er det en god idé at afklare på forhånd, om en potentiel rådgivers forretningsmodel involverer en provisionsaftale – og i så fald, hvordan du har det med det.

Læs også vores blogindlæg, hvor vi ser nærmere på, hvad MiFID II betyder for dig som investor, og hvordan en manglende fælles standard gør det svært at sammenligne MiFID II-opgørelser fra forskellige forvaltere.

Kan man være uafhængig, når følelserne tager over?

Selvom din rådgiver hverken modtager provision eller har andre rabataftaler, er det stadig ikke sikkert, at den rådgivning, du modtager, er fuldstændig objektiv. Når vi siger det, er det vigtigt at huske på, at når vi taler om rådgivere, så taler vi også om mennesker.

Det er ikke til at komme udenom, at alle mennesker kan blive påvirket af sociale relationer og mavefornemmelser. Og hvis din rådgiver lader følelserne påvirke sine anbefalinger, kan man diskutere, om rådgivningen reelt set er uafhængig.

Uafhængighed: det ikke at være bundet eller begrænset i sin handlen.

Hvis ikke din rådgiver har nogle helt klare retningslinjer for at undgå det, kan du risikere, at et virkelig godt – eller virkelig dårligt – samarbejde med en udbyder kan påvirke de anbefalinger, du modtager. En god relation kan for eksempel skabe en ubevidst favorisering, hvorimod en dårlig relation kan begrænse det udvalg af forvaltere, du bliver rådgivet om.

På samme måde kan personlige holdninger og mavefornemmelser også påvirke din rådgivers anbefalinger om enkeltprodukter, hvis du modtager investeringsrådgivning.

Kan man være uafhængig og samtidig køre på autopilot?

Mange rådgivere arbejder med en række standardiserede anbefalinger, som de som oftest tager udgangspunkt i, når de rådgiver deres kunder. Det kan effektivisere rådgivningsprocessen og måske også resultere i en billigere pris, men det går ud over uafhængigheden.

Det vil nemlig betyde, at din rådgiver ikke ser på dit setup med friske øjne, men i stedet bliver begrænset af en ”skabelon”, som ikke nødvendigvis inddrager alle aspekter af din unikke situation. Og selv hvis du har samme risikoprofil som andre, er det ikke sikkert, at det rigtige for dem også er det rigtige for dig.

Hemonto Insights

Få vores nyhedsbrev

Hemontos nyhedsbrev

Sådan værner vi om uafhængigheden hos Hemonto

Hos Hemonto har vi trukket en meget skarp grænse, når det kommer til salg af investeringer og rådgivning om enkeltprodukter. Desuden arbejder vi udelukkende med datadrevne forslag og anbefalinger. Vi har en struktureret tilgang til opsamling af forvalterdata samt et omfattende datagrundlag på tværs af investeringer for over 200 mia. kroner.

Kombineret med et stærkt team af analytikere med solid erfaring med udbudsrunder, investeringsstrategier og finansielle produkter er du sikker på at få en objektiv og fagligt stærk evaluering af dine forvaltningsmuligheder, og hvorvidt de som minimum lever op til markedskonformen.

 Kort fortalt værner vi om vores uafhængighed med følgende principper:

 • Vi sælger ikke selv finansielle produkter.
 • Vi tilbyder ikke investeringsrådgivning og rådgiver ikke om enkeltprodukter.
 • Vi modtager ikke provision eller returkommission.
 • Vi har kvantificeret rådgivningsprocessen og arbejder udelukkende med datadrevne anbefalinger.
 • Vi har ingen eksklusivitetsaftaler og deltager ikke i sociale arrangementer hos forvaltere.
 • Vi bruger ikke standardiserede anbefalinger.
 • Vi træffer ikke beslutningen for dig, men giver dig i stedet et objektivt beslutningsgrundlag og rådgivning, der giver dig forudsætningerne for at træffe den.

Du kan lære mere om vores uafhængige rådgivning her. 

Kontakt os i dag

Rasmus Lund Madsen

Partner & Head of Client Relations

+45 87 42 12 16

rlm@hemonto.com

Kontakt