Nye EU-regler betyder, at ÅOP udfases – det betyder det for dig som investor


Skrevet af Søren Hansen

Om et år er det danske nøgletal ÅOP (Årlige Omkostninger i Procent) fortid.

Der er blevet vedtaget nye EU-regler om de oplysninger, som investeringsfonde skal offentliggøre om bl.a. omkostninger. Det betyder, at ÅOP-tallet allerede fra i år bliver udskiftet med en ny fælles europæisk standard.

Derfor skal du vænne dig til en ny måde at få vist dine omkostninger, når du handler investeringsfonde.

Læs med her, hvor vi ser nærmere på udfasningen af ÅOP, og hvad det kommer til at betyde for dig som investor.

E-bog

Den store håndbog om evaluering af din kapitalforvaltning

Vi vil være med til at skabe fair play og transparens i finansverdenen. Derfor har vi udarbejdet denne håndbog, hvori du bl.a. finder kapitler om evaluering af omkostninger og afkast, og om hvordan du får mest muligt ud af møderne med dine kapitalforvaltere. Skriv dig op til vores nyhedsbrev, og modtag håndbogen.

Den store håndbog om evaluering af din kapitalforvaltning


Hvad er ÅOP?

I Danmark har vi i mange år oplyst Årlige Omkostninger i Procent (ÅOP) ved køb af investeringsfonde.

Det er et særligt dansk omkostningsnøgletal, som viser de forventede årlige omkostninger ved at investere via en investeringsfond, som beholdes i syv år.

Nøgletallet viser altså dine årlige produktomkostninger med en antagelse om, at du beholder produktet i syv år.

Produktomkostninger er de løbende omkostninger, der afholdes dagligt i investeringsfonde eller andre investeringsprodukter i din portefølje. Det gælder administrationsomkostninger, formidlingsprovision, performance fee samt emissionstillæg og indløsningsfradrag.

I ÅOP opgøres de øvrige produktomkostninger som en procentsats, mens emissionstillæg og indløsningsfradrag bestemmes ud fra, hvad det ville koste at købe og sælge én gang i løbet af syv år.

Emissionstillæg og indløsningsfradrag er prisen for udstedelse af nye beviser ved køb af investeringsbeviser (emissionstillæg) og for at få investeringsbeviser indfriet ved salg af investeringsbeviser (indløsningsfradrag).

Emissionstillægget og indløsningsfradraget fordeles herefter over tidshorisonten på syv år.

Et eksempel fra Finans Danmark lyder:

  • Løbende omkostninger = 0,9 pct.
  • Direkte handelsomkostninger ved løbende drift = 0,2 pct.
  • Emissionstillæg = 2 procent.
  • Indløsningsfradrag = 1 procent.

ÅOP = (0,9 + 0,2) + ((2 + 1)/7) = 1,53 pct.

De syv år er valgt som en standardiseret tidshorisont for ÅOP-tallet for at sikre entydighed og sammenlignelighed på tværs.

Er din tidshorisont kortere end syv år, vil din egentlige årlige procentvise omkostning være højere end ÅOP. Er din tidshorisont længere, vil din egentlige årlige procentvise omkostning være lavere.

Den danske måde at opgøre emissionstillæg og indløsningsfradraget på er netop dét, der gør ÅOP til et helt specielt nøgletal.

I Danmark er det normen, at man som investor selv betaler for sin ind- og udtræden af investeringsforeninger, mens disse omkostninger typisk spredes ud på alle investeringsbevisejere i andre EU-lande.

Det betyder, at emissionstillæg og indløsningsfradraget ikke længere vil være inkluderet i din årlige procentvise omkostning, når ÅOP udfases.

Du skal derfor være opmærksom på, at disse omkostninger kommer til at være mere skjult i forhold til, hvis du har været vant til at kigge på ÅOP. Du vil dog stadig kunne finde information om dine omkostninger til emission og indløsningsfradrag.

Få overblik over forskellige typer af investeringsomkostninger i vores artikel om emnet her.

Hvorfor udfases ÅOP?

Investeringsfondene omfattes af nye EU-regler fra 1. januar 2023. Derfor udfases ÅOP i løbet af 2022 indtil det d. 1. januar 2023 vil være helt væk.

De nye regler er en del af den såkaldte PRIIPs-forordning, der gælder i samtlige EU-lande, og som sætter nye rammer for de produktoplysninger, som investorer skal modtage før de tager en investeringsbeslutning.

Med forordningen er udbyderne af de omfattede investeringsprodukter forpligtede til at stille et såkaldt KID (key information document) til rådighed for investorerne.  Det er et standardiseret dokument med detaljerede oplysninger om et produkts karakteristika, risiko, afkastscenarier og omkostninger.

For investeringsfondene erstatter det nye KID-dokument enten central investorinformation eller væsentlig investorinformation, som du måske kender i dag.

Og netop fordi der med de nye regler kommer en mere fyldestgørende og standardiseret produktomkostningsopgørelse, der gælder for investeringsprodukter i hele EU, bliver det danske ÅOP-nøgletal overflødigt.

Forklaringen er, at det kan være forvirrende at skulle forholde sig til flere forskellige nøgletal, der beskriver den samme information.

E-bog

Den store håndbog om evaluering af din kapitalforvaltning

Vi vil være med til at skabe fair play og transparens i finansverdenen. Derfor har vi udarbejdet denne håndbog, hvori du bl.a. finder kapitler om evaluering af omkostninger og afkast, og om hvordan du får mest muligt ud af møderne med dine kapitalforvaltere. Skriv dig op til vores nyhedsbrev, og modtag håndbogen.

Den store håndbog om evaluering af din kapitalforvaltning

Hvornår udfases ÅOP?

ÅOP udfases i to step:

  1. Fra 1. januar 2022 vil du som udgangspunkt ikke længere få oplyst ÅOP, når du modtager investeringsrådgivning om eller handler danske investeringsfonde i din netbank. Du kan stadig finde ÅOP på investeringsfondenes hjemmesider og på Investering Danmarks hjemmeside i hele 2022. 
  2. Fra 1. januar 2023 forventes de nye EU-regler at træde i kraft for investeringsfonde. Herefter vil ÅOP ikke længere være tilgængeligt på investeringsfondenes hjemmesider eller på Investering Danmarks hjemmeside. I stedet kan du finde en oversigt over produktomkostningerne i de enkelte investeringsfondes KID-dokument. Omkostningerne vises i en tabel med engangsomkostninger, løbende omkostninger og yderligere omkostninger, som du kender det fra de årlige omkostningsopgørelser fra dine banker og kapitalforvaltere. Derudover kommer du til at møde nøgletallet Reduction in Yield (RIY) eller afkastforringelse, som det kaldes på dansk. Afkastforringelsen (RIY) viser, hvilken indvirkning de samlede omkostninger, som du betaler, har på investeringens mulige afkast.

Der er endnu ikke meget officiel information om, hvad den nye måde at opgøre omkostninger helt konkret kommer til at betyde. Ifølge Investering Danmark, Forbrugerrådet Tænk og Dansk Aktionærforening er der et behov for at udarbejde vejledende information om de nye oplysninger, inden de træder i kraft, og ÅOP endeligt udfases.

Hos Hemonto følger vi sagen løbende, så vi kan dele de nyeste informationer med dig. 

Søren Hansen

Client Executive

+45 87 42 12 10

sh@hemonto.com

Kontakt