Lysegrønne og mørkegrønne investeringsfonde – hvad betyder de nye kategorier?

Det kan ofte være svært at gennemskue, om en investeringsfond rent faktisk er bæredygtig, eller om der er tale om såkaldt ”greenwashing” – dvs. om den blot er grøn på overfladen uden hold i virkeligheden. Der er utallige eksempler på greenwashing, og det kan være frustrerende at finde ud af, at man har købt ind i en investering, som rent faktisk ikke er så bæredygtig som annonceret.

Den 10. marts 2021 trådte der imidlertid ny ESG-lovgivning fra EU i kraft. Det betyder, at banker, kapitalforvaltere og investeringsforeninger nu skal oplyse, hvor bæredygtige deres investeringsprodukter er – og konkret, om de lever op til kravene i enten artikel 6, 8 eller 9 i den nye forordning.

Mens det kan lyde af øget bureaukrati, så kan den nye EU-forordning faktisk hjælpe os med at få indsigt i, hvor bæredygtige investeringsprodukterne rent faktisk er. Vi afventer stadig de tekniske standarder, som er de specifikke krav, et finansielt produkt skal leve op til for at kunne betegnes som bæredygtigt – de kommer først til sommer næste år. Derudover er det også fortsat en udfordring at få gode og valide data på ESG-området. Det kan du læse meget mere om i artiklen The ESG Data Challenge: Manglen på sammenlignelige og transparente data.

Hos Hemonto mener vi dog helt bestemt, at den nye EU-forordning er et godt skridt i den rigtige retning. Vi tror på, at den kan hjælpe kapitalejere med at investere mere bæredygtigt. Den nye forordning kan også – i et vist omfang – være med til at reducere problemet med greenwashing, selvom vi uden tvivl ikke vil komme det hverken helt eller delvist til livs i dette årti.

Det kan lyde teknisk, når man taler om artikel 6-, artikel 8- og artikel 9-fonde, og derfor kaldes de også ofte for hhv. ikke-grønne fonde, lysegrønne fonde og mørkegrønne fonde.

Læs med her, hvis du vil vide mere om, hvad der skal til for, at en investeringsfond kan klassificeres som enten lysegrøn eller mørkegrøn.

Gratis e-bog

Værd at vide om bæredygtig investering

Denne e-bog guider dig sikkert gennem ESG-junglen. Skriv dig op til vores nyhedsbrev, og modtag e-bogen helt gratis.

Hvad skal der til for, at en fond kan klassificeres som lysegrøn eller mørkegrøn?

I dag er der – modsat for blot få år siden – et bredt udvalg af investeringsfonde med fokus på bæredygtighed, og det stiller øgede krav til investorernes evne til at navigere i investeringsmulighederne. Det skal den nye EU-forordning hjælpe dem med.

EU-forordningen hedder Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR eller Disclosure-forordningen), og den forpligter finansielle virksomheder til at oplyse og dokumentere, hvor bæredygtige deres investeringsprodukter er.

Det nye fælles europæiske system for klassificering af bl.a. investeringsfonde skal sikre større gennemsigtighed for investorer og bedre sammenlignelighed af bæredygtige investeringer på tværs af EU’s medlemslande. Hvis du vil vide mere om baggrunden for den nye lovgivning, så tag et kig på denne artikel: SFDR, CSRD og EU-taksonomien – få overblik over ny ESG-lovgivning fra EU.

Reglerne betyder som nævnt, at banker, kapitalforvaltere og investeringsforeninger skal oplyse, hvorvidt deres investeringsfonde lever op til kravene i artikel 6, 8 eller 9 af Disclosure-forordningen.

Lysegrønne fonde (artikel 8-fonde)

De lysegrønne fonde – som fondene, der lever op til kravene i artikel 8, også kaldes – er fonde, der fremmer ESG-forhold, men ikke har bæredygtig investering som direkte mål. De fleste kapitalforvaltere vil argumentere for, at de lever op til kravene i artikel 8, og det må derfor betegnes som den nuværende markedsstandard. Flere kapitalforvaltere forventer allerede nu, at de kun fremadrettet vil have fonde, der som minimum lever op til kravene i artikel 8.

Mørkegrønne fonde (artikel 9-fonde)

De mørkegrønne fonde er de mest bæredygtige fonde og har bæredygtig investering som deres mål. Sat lidt på spidsen, betyder det billedligt talt, at bæredygtighedsmålsætninger sidestilles med afkastmålsætninger, og at de aktiver, fondene har investeret i, ikke må gøre væsentlig skade på andre bæredygtighedsmål. De såkaldte mørkegrønne fonde er således målrettet de kapitalejere, som vil gøre en ekstra indsats for at drive den grønne dagsorden – og måske endda også tror på, at der et bedre afkast at hente ved investere bæredygtigt.

Øvrige fonde (artikel 6-fonde)

Fonde, der lever op til kravene i artikel 6, kaldes populært enten grå eller ikke-grønne fonde, da det er fonde, der ikke kan betegnes som bæredygtige, selvom de godt kan have elementer af bæredygtighed.

Herunder har vi opsummeret de tre typer af investeringsfonde i et visuelt overblik:

Fremover bliver det således nemmere for dig som investor at gennemskue, hvor bæredygtige de forskellige investeringsfonde er, så du nemmere kan træffe en kvalificeret beslutning om, hvad du vil investere i, og hvilke investeringer der passer ind i den ønskede bæredygtighedsprofil for din portefølje.

Der er flere muligheder for at indarbejde den nye klassificering i din investeringsstrategi. Som eksempel kan man beslutte, at man gerne vil fremme ESG-forhold, hvilket vil betyde, at alle de fonde, der investeres i, som minimum skal være lysegrønne (artikel 8- ) fonde.

Såfremt man ønsker at gå forrest på bæredygtighedsområdet, kan man samtidig fastlægge, at hele eller dele af den forvaltede kapital i investeringsforeninger skal være investeret i mørkegrønne (artikel 9-) fonde.

Den nye forordning er således et vigtigt skridt mod en egentlig taksonomi på området, og hos Hemonto venter vi spændt på de tekniske standarder. I mellemtiden glæder vi os over, at vi med de nye definitioner kan hjælpe vores kunder med at være mere præcise i kravene til bæredygtighed i deres investeringer.

Gratis e-bog

Værd at vide om bæredygtig investering

Denne e-bog guider dig sikkert gennem ESG-junglen. Skriv dig op til vores nyhedsbrev, og modtag e-bogen helt gratis.

Har du brug for en hjælpende hånd til at navigere gennem ESG-junglen?

Hele ESG-området kan være lidt af en jungle, som det kan være både tidskrævende og udfordrende for investorer at navigere i.

Hos Hemonto har vi mange års erfaring inden for ESG-området, og vi hjælper gerne med at udforme en ESG-strategi, der tager udgangspunkt i dine værdier og samtidig lever op til best practice på området.

Vi sikrer, at din ESG-strategi stemmer overens med din overordnede investeringsstrategi, og at den kan operationaliseres.

Du kan læse mere om vores arbejde med ESG-strategier her.

Hvis du har spørgsmål til artiklen eller vores arbejde med ESG-området, må du endelig give mig et kald eller sende en mail. Du kan også finde alle vores ressourcer om ESG i denne overbliksartikel: Værd at vide om ESG.

Kontakt

Ken Gamskjaer

CEO & Partner

+45 31 71 10 26

kg@hemonto.com

Kontakt