Selskabers ESG-rating eller bæredygtige profil afhænger af, hvilken rater man bruger.

Selskabers ESG-rating afhænger af, hvem man spørger

Et selskabs ESG-score afhænger tilsyneladende af, hvilken ESG-rater man spørger. Der er nemlig stor forskel på, hvordan de forskellige rating-bureauer definerer og måler bæredygtighed. De blandede signaler fra rating-bureauerne gør ESG-området svært at navigere i for både virksomheder og investorer.

I denne artikel får du indblik, hvor store forskelle der er mellem forskellige ESG-rateres score af de samme selskaber. Derudover kigger vi nærmere på, hvad der ligger til grund for uoverensstemmelserne mellem de forskellige ratings.

Det samme selskab kan have vidt forskellige ESG-ratings

Et studie fra 2020 sammenligner to store og anerkendte ESG-rateres scorer af en række virksomheder. Skemaet herunder giver et overblik over, hvor stor forskel der er på et selskabs ESG-rating alt efter, hvilken rater man spørger. De mest markante forskelle er fremhævet med rødt.

Tag nu en virksomhed som Facebook. Deres samlede ESG-score ligger på hhv. 0,20 og 0,29 ud af 1 ifølge de to ESG-ratere. Så ved et hurtigt øjekast er der jo meget god overensstemmelse mellem de to udbyderes rating af selskabet.

Ved nærmere eftersyn vil man imidlertid opdage, at selskabet scorer 0,77 på miljøområdet (E-score) ifølge den ene udbyder, mens den anden udbyder kun giver Facebook 0,23 på miljøområdet. Ligeledes er selskabets score på det sociale område (S-score) 0,32 ifølge den ene udbyder, mens den er 0,63 ifølge den anden udbyder.

Når selskabets E- og S-scorer fra de to udbydere er så forskellige, synes det i højere grad en tilfældighed, at dets samlede score er nogenlunde ens for de to udbydere. Det vil sige, at blot fordi to ratere på overfladen ser ud til at være enige om, hvor bæredygtig en virksomhed er, så er det ikke nødvendigvis tilfældet, hvis man ser på de underliggende scorer.

Raternes uenighed om ESG-rating gør området til en jungle for investorer

Når selv to af de store og anerkendte ESG-ratere ikke er enige om deres rating af et selskab, hvad er så ikke tilfældet for de mere end 600 andre forskellige ratere, der findes på verdensplan?

Der er ikke noget at sige til, at mange investorer synes, at ESG-området er lidt af en jungle at finde rundt i.

Men hvordan kan det være, at der er så store forskelle på de forskellige udbyderes ESG-scorer? Det kigger vi nærmere på i følgende afsnit.

Der er forskel på, hvordan ESG-bureauerne definerer og måler ESG-faktorer

Et MIT-studie fra 2020 sammenligner ESG-data fra seks af de store rating-bureauer (KLD, Sustainalytics, Vigeo Eiris, RobecoSAM, Asset4 og MSCI) og konkluderer, at der er stor uoverensstemmelse mellem udbydernes ratings. Forskellene kan inddeles i tre typer; scope divergence, measurement divergence og weight divergence.

Scope divergence dækker over forskelle i, hvilke ESG-kriterier udbyderne inkluderer i deres ratings. Eksempler på kriterier er selskabernes CO2-udslip, ligestilling, deres forbrug af vand og deres bidrag til lokalsamfundet. Scope divergence er altså, når et kriterie kun er inkluderet i nogle af udbydernes ratings men ikke i andres.

Measurement divergence er, når der er forskel på, hvordan udbyderne måler det samme ESG-kriterie. Det kan f.eks. være, at to rating-udbydere begge måler en virksomheds ligestilling, men hvor den ene udbyder måler dette ved at se på, hvor mange kvinder der sidder i bestyrelsen, måler den anden udbyder det på lønforskellen mellem mænd og kvinder i virksomheden. Så selvom begge udbydere rater en virksomhed på det samme kriterie, ligestilling, kan de nå frem til forskellige ratings, fordi de operationaliserer ligestilling på forskellige måder.

Weight divergence er, når der er forskel på, hvor meget vægt rating-udbyderne tillægger de forskellige ESG-kriterier.

MIT-studiet viste, at measurement divergence var den primære årsag til forskelle blandt udbydernes ratings skarpt efterfulgt af scope divergence. Weight divergence havde mindre indflydelse på forskellene.

The ESG Data Challenge: manglen på en fælles standard

Der er på nuværende tidspunkt ikke nogen fælles globale standarder for virksomheders ESG-rapportering. Det betyder, at ratere ikke har adgang til sammenlignelige ESG-data fra de forskellige virksomheder. Der er ligeledes ingen fælles global definition af bæredygtighed, hvorpå ESG-raterne kan basere deres rating af virksomheder.

Det har medført, at ESG-raterne har måttet udvikle deres egne metodologier for, hvordan de måler bæredygtighed. Og da de miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige aspekter, der hører under ESG, er lidt mere abstrakte koncepter end f.eks. en virksomheds omsætning, har de forskellige ratere forskellige definitioner af dem og måler dem forskelligt.

Der er således en grundlæggende udfordring på ESG-dataområdet. Den bunder i en manglende fælles standard på verdensplan – for virksomhedernes bæredygtighedsrapportering såvel som for ESG-ratings af virksomhederne. Det kan du læse meget mere om denne artikel, hvor vi stiller skarpt på problemet: The ESG Data Challenge: Manglen på sammenlignelige og transparente data.

E-bog

Værd at vide om bæredygtig investering

Denne e-bog guider dig sikkert gennem ESG-junglen. Skriv dig op til vores nyhedsbrev, og modtag e-bogen.

Bog: Værd at vide om bæredygtig investering - vi guider dig gennem ESG-junglen

Skal vi hjælpe dig med at tage kontrol over jeres porteføljes bæredygtighedsprofil?

Sammen med Matter tilbyder vi alt det, der skal til for, at I kommer godt i gang med at investere i overensstemmelse med jeres værdier.

Vi udformer en skræddersyet bæredygtig investeringsstrategi, der kan implementeres i praksis, og som har jeres værdier som omdrejningspunkt. Undervejs i processen hjælper vi dig med de valg og overvejelser, der ellers kan få udarbejdelsen af en ESG-strategi til at virke uoverskuelig.

Når vi i samarbejde med jer har udarbejdet jeres strategi, analyserer vi jeres portefølje. Derefter udarbejder vi en konkret plan for implementeringen af ESG-strategien.

Efterfølgende screener vi løbende jeres portefølje, så du kan vide dig sikker på, at den fortsat lever op til jeres ESG-krav.

Sidder du tilbage med spørgsmål til artiklen eller til vores arbejde med ESG-området? Så tøv endelig ikke med at sende dem i vores retning.

Kontakt

Rasmus Lund Madsen, Partner & Head of Client Relations i Hemonto
Rasmus Lund Madsen

Partner & Head of Client Relations

+45 87 42 12 16

rlm@hemonto.com

Kontakt