Hvad er en kapitalfond? Vi gennemgår typer af Private Equity-fonde


Skrevet af Lasse Husth Marling

Når du investerer i Private Equity, skal du også finde ud af, hvilken slags Private Equity-fond, du vil investere i. Der findes nemlig adskillige typer.

Nogle investerer i nystartede virksomheder, andre i mere etablerede virksomheder. Nogle investerer i tech-virksomheder, og andre investerer i infrastruktur som betalingsveje, broer og lufthavne og andre igen i noget helt tredje. Nogle Private Equity-selskaber henvender sig til større investorer, nogle til mindre – og nogle selskaber er mere seriøse end andre.

Læs med her, og få et samlet overblik over de forskellige typer af Private Equity-fonde, der findes.


Kapitalfonde (Buyout)

De forskellige typer af fonde, der adskiller sig fra hinanden ved at have forskellige investeringsstrategier. De to mest populære typer er venturefonde og kapitalfonde.

Og hvad er en kapitalfond så?

En kapitalfond er en fond, der opkøber virksomheder, der allerede er etablerede, men mangler den nødvendige kapital til at udfolde deres fulde potentiale. Disse virksomheder er ofte stabile, ikke-cykliske virksomheder med et stabilt cash flow. Derfor er der som udgangspunkt også en lavere risiko ved investering i kapitalfonde end i f.eks. venturefonde.

Denne stabilitet er et must for en kapitalfond, da de enten låner op til 80 % af opkøbsprisen i banken – og stiller aktiverne i den opkøbte virksomhed som sikkerhed for lånet, som de løbende betaler tilbage via virksomheden – eller finansierer de 80 % af opkøbsprisen via leveraged loans.

Den resterende del af opkøbsprisen betales med kapitalfondens egne ressourcer. Denne metode kaldes Leveraged Buyout (LBO) og reducerer risikoen for kapitalfonden og dens investorer, da de ikke har betalt den fulde opkøbspris med egne midler.

Investering i kapitalfonde giver også mulighed for et højere afkast til investorerne, da den ekstra, lånte kapital giver fonden mulighed for at opkøbe større virksomheder, end den ville have kunnet uden den ekstra kapital, og det giver alt andet lige fonden mulighed for også at opnå et højere afkast, hvis den formår at gøre investeringen til en succes.

Og en kapitalfond er netop aktivt med til at sikre, at de opkøbte virksomheder opnår succes. En kapitalfond køber nemlig oftest en majoritetsandel i virksomhederne eller opkøber dem fuldstændig, så de kan kontrollere virksomhedernes strategi og omstrukturere i ledelsen eller andre dele af virksomhederne, hvis det vurderes at være essentielt for at udfolde virksomhedens potentiale.


Venturefonde

Modsat en kapitalfond, investerer en venturefond i mindre, nye virksomheder, der befinder sig i begyndelsen af deres livscyklus og måske blot består af en god forretningsidé. Det afgørende er, at virksomhederne vurderes at have et stort vækstpotentiale, en stærk ledelse og et unikt produkt.

Private Equity-fonde er en vigtig kilde til kapital for denne type virksomheder, da de sjældent kan låne særlig mange penge i banken, hvilket begrænser dem i at udfolde deres potentiale. Virksomhedernes livsfase taget i betragtning er der en forholdsvis høj risiko ved at investere i dem, men samtidig er der en mulighed for at opnå rigtig høje afkast, hvis virksomheden bliver en succes.

Modsat kapitalfonde køber venturefonde oftest en mindretalsandel i de virksomheder, de investerer i, og lader dermed kontrollen forblive hos virksomhedens ledelse. Fonden bidrager dog udover med kapital ofte med adgang til personer i deres netværk, der kan hjælpe virksomheden med at vokse ved hjælp af sparring eller andet.

Mange er ikke klar over, hvor mange virksomheder, der har fået tilført kapital fra venturefonde. Nogle virksomheder, du helt sikkert kender, som har fået stor succes efter at have fået tilført ressourcer fra venturefonde, er Facebook, Twitter, PayPal og Airbnb.

E-bog

360 grader rundt om Private Equity

Få e-bogen, der guider dig gennem Private Equity-junglen. Skriv dig op til vores nyhedsbrev og modtag e-bogen.

Growth Capital-fonde

Udover venturefonde og kapitalfonde findes der adskillige andre, men mindre udbredte typer af Private Equity-fonde. En af dem er Growth Capital-fonde.

Growth Capital-fondenes strategi minder meget om venturefondenes, men de investerer i virksomheder, der er lidt længere henne i deres livscyklus og allerede profitable.

Der er således en lavere risiko ved at investere i Growth Capital-fonde, men der er ligeledes heller ikke lige så stor sandsynlighed for at opnå markant høje afkast, som der er ved investering i venturefonde.

Det skyldes både, at de virksomheder, Growth Capital-fondene investerer i, er i en senere fase af deres livscyklus og dermed dyrere at investere i, og at disse virksomheder allerede har udfoldet en del af deres potentiale.

Virksomhedernes hidtidige succes giver således et fingerpeg om, hvor stor en succes de kan blive i fremtiden, og der er derfor ikke samme sandsynlighed for senere overvældende succes, som der er for de virksomheder, venturefonde investerer i.

Målet for Growth Capital-fonden er at give virksomheden den sidste kapitaltilførsel, den mangler for rigtigt at blive en succes.


Distressed Funding

Fonde, der anvender strategien distressed funding, investerer i virksomheder, der underperformer og er i seriøse finansielle problemer eller måske endda gået konkurs.

Målet med investeringen er enten at vende virksomhedens situation og gøre den til en succes eller sælge dens fysiske eller intellektuelle aktiver – såsom bygninger og maskiner eller patenter – med fortjeneste. Metoden kaldes derfor også mindre flatterende for vulture financing.

I kølvandet på finanskrisen blev denne strategi mere udbredt, da mange virksomheder fik finansielle problemer eller gik konkurs.

E-bog

360 grader rundt om Private Equity

Få e-bogen, der guider dig gennem Private Equity-junglen. Skriv dig op til vores nyhedsbrev og modtag e-bogen.

Funds of Funds

Som navnet antyder, investerer denne type af fonde i en række andre Private Equity-fonde og investerer altså ikke selv direkte i virksomheder.

Fordelen ved denne metode er, at man som investor i en Fund of Funds opnår en højere risikospredning og flere investeringsmuligheder, end man ville have ved investering i en enkelt fond, der investerer direkte i virksomheder.

Til gengæld går en større del af ens investering til management fees, da man med denne metode betaler for flere lag af management.


Real Estate-fonde og infrastrukturfonde

Der findes også fonde, der kun investerer i henholdsvis ejendomme og grunde eller infrastruktur såsom betalingsveje, lufthavne, broer, grøn energi osv. Investeringerne kan have forskellige niveauer af risiko.


Overblik over typer af Private Equity-fonde

Private Equity er altså en samlebetegnelse for mange forskellige typer af fonde, der alle har det til fælles, at de investerer i det private marked, men gør det med forskellige strategier. 

Få et overblik over de forskellige typer af fonde herunder:

karakteristika ved en kapitalfond og andre typer af Private Equity-fonde
*Risikoniveauerne, der angives i denne tabel, skal forstås relativt ift. hinanden og skal udelukkende bidrage til en overordnet forståelse af de forskellige typer af fonde og er ikke et udtryk for nogen form for garanti eller investeringsanbefaling.

Har du investeret i Private Equity? 

I de seneste år er der sket en eksplosiv vækst i Private Equity-investeringer, og mange har investeret i flere forskellige fonde, som de derfor har commitments til.

De fonde, du har investeret i, kan i princippet kræve resten af dit commitment når som helst, og derfor er det vigtigt altid at have overblik over alle sine unfunded commitments. 

Med vores rapportering giver vi dig løbende en retvisende oversigt over dine unfunded commitments på tværs af alle fonde. På den måde ved du altid præcist, hvor meget de forskellige fonde kan kalde fra dig – hver for sig og tilsammen.

Læs mere om vores Private Equity-rapportering her.

Torben Engedal

CFO & Partner

+45 87 42 12 01

te@hemonto.com

Kontakt