Hemonto Family Office

Family Offices

Få et solid beslutningsgrunnlag med data dere kan stole på

Med data av høyeste kvalitet som utgangspunkt hjelper vår 360° rapporteringstjeneste deres Family Office med å sikre gjennomsiktighet, innsikt og en fleksibilitet som gjør at dere kan navigere raskt, ta velinformerte beslutninger og utføre investeringsstrategien mer effektivt.

Performance-rapportering på tværs af kapitalforvaltere

Bruker dere mye tid på å få oversikt over investeringene?

Våre kunder teller en rekke av de største Family Offices i Danmark. Vi vet derfor at Family Offices har mange ulike investeringsaktiviteter å holde styr på. Kanskje du kjenner deg igjen på at det er utfordrende og ikke minst tidskrevende å få en samlet oversikt over investeringene innen de forskjellige aktivaklassene og hos mange kapitalforvaltere.

Styrk deres infrastruktur med vår markedsledende rapporteringsplattform

Med rapporteringsløsningen vår får deres Family Office en sterk infrastruktur som gir deg full oversikt over alle investeringsaktivitetene. Dere får en sann og rettferdig oversikt over hvordan porteføljene deres presterer sammen, individuelt og i forhold til hverandre.

Vi konsoliderer rapporteringen deres på tvers av alle kapitalforvaltere, porteføljer, valutaer og aktivaklasser – og dette gjelder både likvide og illikvide eiendeler. Hvis dere har flere juridiske enheter kan vi rapportere på både de enkelte enhetene og som en konsolidert oversikt.

Alt samles på ett sted – i vår intuitive og dynamiske kundeportal. Her kan du både få rask oversikt og fordype deg i detaljene med vårt Business Intelligence-verktøy, akkurat som du enkelt og raskt kan designe dine egne dashboards og skreddersydde rapporter.

Vi er ansvarlige for den løpende håndteringen av data samt utarbeidelsen av rapporteringen. Dette vil gi dere mer tid til kjernevirksomheten, og dere vil få den høyeste sikkerhet innen rapportering.

Hemontos investeringsoverblik på telefon, tablet og computer

Har dere spesielle ønsker og behov når det gjelder deres finansielle rapportering?

Et profesjonelt oppsett er ofte preget av komplekse rapporteringsbehov, men det tar lang tid å samle inn data fra ulike forvaltere og porteføljer, sortere dem og sette dem sammen for den optimale oversikten over investeringene. Og man risikerer å gjøre feil underveis.

Få maksimal innsikt i investeringene deres med minimalt tidsforbruk

Hos oss får dere en fullt fleksibel rapporteringsløsning med enkel tilgang til nøyaktig den informasjonen som er viktig for deres Family Office.

Vi kan gi dere en 100% skreddersydd oversikt over investeringene deres, som vi utarbeider i henhold til deres ønsker og behov. Vi klargjør også gjerne deres konsoliderte data slik at de er tilgjengelige i deres egen database.

Når vi klargjør den skreddersydde rapporteringen, får dere den høyeste datakvaliteten, maksimal innsikt i investeringene deres og ikke minst en verdifull tidsbesparelse som du kan bruke på kjerneoppgavene dine.

På denne måten sørger vi for at dere har de beste kortene på hånden for å ta de beste beslutningene for deres investeringsaktiviteter.

Hemontos investeringsoverblik på tablet og mobiltelefon

Lei av gamle porteføljestyringssystemer?

Mange Family Offices bruker gamle porteføljestyringssystemer som ikke holder tritt med utviklingen, og det kan være vanskelig å utarbeide finansielle rapporter i et system som ikke imøtekommer deres behov.

Få en state-of-the-art rapporteringstjeneste som er under konstant utvikling

Vi kombinerer teknologi og mennesker for å tilby en state-of-the-art rapporteringstjeneste.

Som kunde hos Hemonto har ditt Family Office tilgang til en profesjonell multi-asset og multi-currency rapporteringsplattform som kan imøtekomme selv de mest avanserte rapporteringsbehovene.

Med konstant utvikling av vår software i vår utviklingsavdeling Hemonto LAB, sørger vi for at plattformen hele tiden holder seg tritt med morgendagens teknologi.

Alt i alt får dere en effektiv og pålitelig løsning som skaper full gjennomsiktighet i kapitalforvaltningen, styrker deres økonomiske beslutningsgrunnlag og øker effektiviteten i deres Family Office.

Hemontos investeringsoverblik på computer, der giver investorer overblik over investeringerne på tværs af forvaltere, banker og aktivklasser

En av våre kjernekompetanser er å levere konsolidert finansiell rapportering. Vi håndterer mer enn 400.000 transaksjoner per år og overvåker samlet sett investeringer for over 600 milliarder kroner for våre kunder.

Bruker dere dyrebar tid på tunge administrative oppgaver?

Data management, administrasjon, regnskap og kontroll er alle viktige oppgaver, men de er også oppgaver som krever mye tid – og er ofte forbundet med tunge systemer som er dyre i drift.

Få mer tid til verdiskapende aktiviteter ved å outsource administrasjonen

Hemonto fungerer som deres outsourcede finansavdeling. Vi tar oss av all data management og dere får tildelt deres eget dedikerte team som kontrollerer kvaliteten på dataene vi bruker i deres rapportering.

Vi klarer alt fra løpende avstemming av kontoer og depoter til bokføring og utarbeidelse av konsoliderte regnskaper for verdipapirene.

På denne måten får dere frigjort en viktig ressurs – nemlig tid som kan allokeres til andre verdiskapende aktiviteter.

I tillegg vil vår løsning medføre at dere kan minimere kostnadene for back og middle office.

Vi skalerer raskt og fleksibelt administrasjonen når det skjer endringer i investeringsaktivitetene eller oppbyggingen av deres Family Office. Du er dermed garantert en fremtidssikker løsning som kan skaleres i takt med deres behov.

Hemonto medarbejder Kasper Hald, Senior Advisor

Vil du vite mer om våre løsninger?

Søren Hansen

Client Executive

+45 87 42 12 10

sh@hemonto.com

Kontakt