Esg-rapportering

ESG-rapportering

Få innsikt i din porteføljes bærekraftsprofil

Mange investorer opplever deres portefølje som litt av en ’black box’, når det kommer til porteføljens bærekraftsprofil.

I samarbeid med Matter tilbyr vi deg detaljert innsyn i bærekraftsprofilen for dine investeringer via ESG-screening.

Med denne innsikten er du i stand til å vurdere om dine forvaltere lever opp til dine krav til ansvarlighet og etikk.

Medarbejdere hos Hemonto

Dette får du med vår ESG-rapportering

  • Detaljert ESG-screening og -analyse – vi setter dine investeringer under lupen og screener dem på opp til 67 forskjellige ESG-kriterier.
  • Gjennomsiktighet i bærekraften – vi gir deg innsikt i hvordan din porteføljes bærekraftsprofil er plassert i forhold til andre porteføljer. Og hvordan de enkelte selskaper i porteføljen påvirker den samlede bærekraftsprofilen i din portefølje.
  • Et værktøy til å verne om dine verdier – vi gir deg innsikt i om dine forvaltere overholder kravene til etikk og ansvarlighet som ble avtalt.

ESG – Environmental, Social, Governance

ESG-kriterierne er en rekke miljømessige, sosiale og ledelsesmessige kriterier for selskapets aktiviteter, som flere og flere investorer bruker til at screene deres investeringer.

De miljømessige kriterier (E) handler om, hvordan selskapet behandler miljøet. Hvordan er deres energiforbruk? Forurenser de? Hvordan behandler de dyr?

De sosiale kriterier (S) omfatter selskapetes sosiale forhold. Hvordan behandler selskapet sine medarbeidere? Gjør virksomheten noe bra for lokalsamfunnet?

De ledelsesmessige kriterier (G) er relatert til selskapets ledelsesstil. Hvilke rettigheter har aksjonærerne? Er det interessekonflikter? Hvordan føres den interne kontrollen? Og hvor transparent er selskapets regnskap?

Hemonto hjælper velhavere og store organisationer med at få mest muligt ud af deres investeringer

Du får innsikt i en ”black box”, som hittil har vært forbeholdt de større pensjonskassene

Stadig flere investorer ønsker å inkludere ESG i investeringsprosessen ved å investere i mer bærekraftige løsninger som tar hensyn til disse forholdene.

Dog opplever mange investorer deres portefølje som litt av en ’black box’, når det kommer til hvor bærekraftig den er, da banker og kapitalforvaltere ofte ikke kan dokumentere, hvor bærekraftig en investeringsportefølje egentligt er. Derfor har denne kunnskapen lenge vært forbeholdt de store pensjonskassene som har de nødvendige resurssene til å screene porteføljen selv.

Men slik er det ikke lenger. Med vår ESG-rapportering hjelper vi i samarbeid med Matter alle fra fagforeninger, kommuner, og stiftelser til bedrifter, universiteter og familiekontorer med at få innsikt i deres porteføljes bærekraftighetsprofil.

Det gjør vi ved å vurdere hver enkel investering på opp mot 67 forskjellige ESG-kriterier relatert til alt fra klima- og miljøhensyn, arbeidsforhold og menneskerettigheter til ansvarlig selskapsdrift. Vi screener alle dine investeringer på tvers av forvaltere, så du får et unikt og holistisk innblik i porteføljens samlede bærekraft.

Vi analyserer også hvordan din portefølje er plassert i forhold til andre porteføljer, når det kommer til ESG, og hvilke selskaper som påvirker de enkelte ESG-områder mest – både positivt og negativt.

På den måten kan du også få lov til å tenke etisk og bærekraftig når du investerer.

ESG-investeringer

Vi har inngått et strategisk samarbeid med Matter

Matter fungerer som vår analyse- og screeningspecialist på ESG-området, hvor de bruker avansert teknologi til å samle inn data på etikk og bærekraftighet fra mer enn 13.000 selskaper over hele verden.

Matter er et Dansk fintech-selskap som utelukkende fokuserer på ESG og som står bak Danmarks første bærekraftige pensjonsordning. Deres ekspertise tar blandt annet utgangspunkt i betydelig erfaring fra FN, kapitalforvaltningsbransjen og softwareindustrien. Blandt Matters kunder finnes det flere pensjonskasser og andre større kapitaleiere.

Du blir i stand til å sette krav til ESG i avtalen med dine forvaltere – og sikre at kravene blir håndhevet

Når man har adgang til å vurdere ens investeringer på ESG-kriterierne, kan man også sette konkrete mål for investeringene. Med vår ESG-rapportering gir vi deg innsikt og gjennomsiktighet slik at du har best mulig grunnlag til å ta beslutninger for dine investringer med tanke på ESG-kriteriene.

Kanskje arbeider du i en kommune som utelukkende vil investere i klimavennlige selskaper eller i en fagforening som kun vil investere i selskaper som behandler medarbeiderne ordentlig.

Uanset hvilke krav du har til dine investeringer, hva angår de forskellige ESG-kriterier, gir vår ESG-rapportering et overblikk over, om dine banker og kapitalforvaltere investerer i overensstemmelse med verdiene, som er viktige for deg.

Hemontos investeringsoverblik på telefon, tablet og computer

Vil du vite mer om ESG-rapportering?

Søren Hansen

Client Executive

+45 87 42 12 10

sh@hemonto.com

Kontakt