Skip to content

Investeringsstrategi

Få mest mulig ut av dine investeringer
med den rette investeringsstrategi

Din investeringsstrategi er grunnlaget for din kapitalforvaltning og alle dine investeringer. Det er derfor avgjørende å utarbeide den rette investeringsstrategi, som i tillegg til høyest mulig avkastning sikrer deg oversikt og trygghet – også når markedsuroen herjer. Dette kan vi bistå deg med.

Investeringsstrategi

Få mest mulig ut av dine investeringer med den rette investeringsstrategi

Din investeringsstrategi er grunnlaget for din kapitalforvaltning og alle dine investeringer.

Det er derfor avgjørende å utarbeide den rette investeringsstrategi, som i tillegg til høyest mulig avkastning sikrer deg oversikt og trygghet – også når markedsuroen herjer.

Dette kan vi bistå deg med.

Investeringsstrategi

Få mest mulig ut av dine investeringer med den rette investeringsstrategi

Din investeringsstrategi er grunnlaget for din kapitalforvaltning og alle dine investeringer. Det er derfor avgjørende å utarbeide den rette investeringsstrategi, som i tillegg til høyest mulig avkastning sikrer deg oversikt og trygghet – også når markedsuroen herjer. Dette kan vi bistå deg med.

investeringsstrategi

Investeringsstrategi

 

Få mest mulig ut av dine investeringer med den rette investeringsstrategi

Din investeringsstrategi er grunnlaget for din kapitalforvaltning og alle dine investeringer. Det er derfor avgjørende å utarbeide den rette investeringsstrategi, som i tillegg til høyest mulig avkastning sikrer deg oversikt og trygghet – også når markedsuroen herjer. Dette kan vi bistå deg med.

Dette får du når vi utarbeider din investeringsstrategi
check-mark

Mest mulig ut av din formue – våre eksperter med lang faglig og teknisk erfaring utarbeider en skreddersydd investeringsstrategi til deg med tanke på å maksimere din avkastning.

check-mark

Sparring og utfordring – våre eksperter sparrer med deg og utfordrer deg, så vi sammen kan nå frem til den optimale investeringsstrategi for nettopp deg.

check-mark

Den rette risikoprofil – vi stresstester din risikoprofil, så vi sikrer oss at den avspeiler din reelle risikovillighet.

check-mark

Trygghet – vi utarbeider en investeringsstrategi som skaper trygghet for dine investeringer. Også hvis markedet skulle bli volatilt.

check-mark

Kontroll over din kapitalforvaltning – med investeringsstrategien gir vi deg et konkret verktøy for å bevare kontrollen over din kapitalforvaltning, og til å vurdere tilbud fra potensielle forvaltere.

Dette får du når vi utarbeider din investeringsstrategi
check-mark

Mest mulig ut av din formue – våre eksperter med lang faglig og teknisk erfaring utarbeider en skreddersydd investeringsstrategi til deg med tanke på å maksimere din avkastning.

check-mark

Sparring og utfordring – våre eksperter sparrer med deg og utfordrer deg, så vi sammen kan nå frem til den optimale investeringsstrategi for nettopp deg.

check-mark

Den rette risikoprofil – vi stresstester din risikoprofil, så vi sikrer oss at den avspeiler din reelle risikovillighet.

check-mark

Trygghet – vi utarbeider en investeringsstrategi som skaper trygghet for dine investeringer. Også hvis markedet skulle bli volatilt.

check-mark

Kontroll over din kapitalforvaltning – med investeringsstrategien gir vi deg et konkret verktøy for å bevare kontrollen over din kapitalforvaltning, og til å vurdere tilbud fra potensielle forvaltere.

Uafhaengig-radgivning
Få en skreddersydd investeringsstrategi som har til formål å maksimere avkastningen innenfor de rammer som dekker dine ønsker og behov

Når vi utarbeider en investeringsstrategi for deg, så innleder vi alltid prosessen med å danne en dyptgående innsikt i din situasjon, tilgang til investeringer samt ønsker, behov og prinsipper relatert til din kapitalforvaltning.

Våre eksperter har lang faglig og teknisk erfaring og bidrar derfor med sparring og inspirasjon til investeringsstrategien samt utfordrer deg på din tilgang til investeringer og ønsket risikonivå.

På den måten kommer vi i fellesskap frem til den rette investeringsstrategien til nettopp deg eller din organisasjon.

Få en skreddersydd investeringsstrategi som har til formål å maksimere avkastningen innenfor de rammer som dekker dine ønsker og behov

Når vi utarbeider en investeringsstrategi for deg, så innleder vi alltid prosessen med å danne en dyptgående innsikt i din situasjon, tilgang til investeringer samt ønsker, behov og prinsipper relatert til din kapitalforvaltning.

Våre eksperter har lang faglig og teknisk erfaring og bidrar derfor med sparring og inspirasjon til investeringsstrategien samt utfordrer deg på din tilgang til investeringer og ønsket risikonivå.

På den måten kommer vi i fellesskap frem til den rette investeringsstrategien til nettopp deg eller din organisasjon.

Uafhaengig-radgivning-(e-mail)
Få en skreddersydd investeringsstrategi som har til formål å maksimere avkastningen innenfor de rammer som dekker dine ønsker og behov

Når vi utarbeider en investeringsstrategi for deg, så innleder vi alltid prosessen med å danne en dyptgående innsikt i din situasjon, tilgang til investeringer samt ønsker, behov og prinsipper relatert til din kapitalforvaltning.

Våre eksperter har lang faglig og teknisk erfaring og bidrar derfor med sparring og inspirasjon til investeringsstrategien samt utfordrer deg på din tilgang til investeringer og ønsket risikonivå.

På den måten kommer vi i fellesskap frem til den rette investeringsstrategien til nettopp deg eller din organisasjon.

Uafhaengig-radgivning-(e-mail)
Få en risikoprofil som avspeiler din risikovillighet

Det er viktig at du alltid kan føle deg trygg på dine investeringer og det krever at din investeringsstrategi avspeiler din risikoprofil. Når det oppstår turbulens i markedet, finner noen investorer ut av at de ikke er så risikovillige som de trodde.

Når vi utarbeider din investeringsstrategi, vurderer vi derfor din risikoprofil gjennom dyptgående analyser og møter med deg. På denne måten sikrer vi at vi sammen når frem til en risikoprofil som avspeiler din reelle risikovillighet.

risikobarometer-ikon
Få en risikoprofil som avspeiler din risikovillighet

Det er viktig at du alltid kan føle deg trygg på dine investeringer og det krever at din investeringsstrategi avspeiler din risikoprofil. Når det oppstår turbulens i markedet, finner noen investorer ut av at de ikke er så risikovillige som de trodde.

Når vi utarbeider din investeringsstrategi, vurderer vi derfor din risikoprofil gjennom dyptgående analyser og møter med deg. På denne måten sikrer vi at vi sammen når frem til en risikoprofil som avspeiler din reelle risikovillighet.

risikobarometer-ikon
Få en risikoprofil som avspeiler din risikovillighet

Det er viktig at du alltid kan føle deg trygg på dine investeringer og det krever at din investeringsstrategi avspeiler din risikoprofil. Når det oppstår turbulens i markedet, finner noen investorer ut av at de ikke er så risikovillige som de trodde.

Når vi utarbeider din investeringsstrategi, vurderer vi derfor din risikoprofil gjennom dyptgående analyser og møter med deg. På denne måten sikrer vi at vi sammen når frem til en risikoprofil som avspeiler din reelle risikovillighet.

risikobarometer-ikon
”Stiftelsens investeringsstrategi har blitt avdekket og Hemonto har gitt oss et godt styringsverktøy.”

 

– Fondsdirektør

”Stiftelsens investeringsstrategi har blitt avdekket og Hemonto har gitt oss et godt styringsverktøy.”

– Fondsdirektør

Få en investeringsstrategi som skaper trygghet – også ved svingninger i markedet

Med den optimale investeringsstrategi kan du føle deg trygg på dine investeringer – også når markedet er urolig. Din strategi bør nemlig ta høyde for svingninger i markedet.

Vi utarbeider en strategi som gjør at du kan føle deg trygg på dine investeringer, og som er i overensstemmelse med din reelle risikovillighet.

Vi overvåker

250+

 milliarder kroner

Få en investeringsstrategi som skaper trygghet – også ved svingninger i markedet

Med den optimale investeringsstrategi kan du føle deg trygg på dine investeringer – også når markedet er urolig. Din strategi bør nemlig ta høyde for svingninger i markedet.

Vi utarbeider en strategi som gjør at du kan føle deg trygg på dine investeringer, og som er i overensstemmelse med din reelle risikovillighet.

Vi overvåker

250+

 milliarder kroner

Få en investeringsstrategi som skaper trygghet – også ved svingninger i markedet

Med den optimale investeringsstrategi kan du føle deg trygg på dine investeringer – også når markedet er urolig. Din strategi bør nemlig ta høyde for svingninger i markedet.

Vi utarbeider en strategi som gjør at du kan føle deg trygg på dine investeringer, og som er i overensstemmelse med din reelle risikovillighet.

Vi overvåker

250+

 milliarder kroner

Få et verktøy til å bevare kontrollen over din kapitalforvaltning og som bistår deg med å vurdere tilbud fra potensielle forvaltere

Ofte danner din investeringsstrategi grunnlag for dine porteføljeavtaler med forvalterne. Du kan derfor bruke strategien som et redskap til å vurdere om dine investeringer foretas, og utvikler seg etter planen.

Derfor er strategien også viktig når du innhenter tilbud på din kapitalforvaltning. Dels skal du sikre at forvalteren kan overholde din strategi, men hva som er minst like viktig er at forvalteren best mulig utnytter de muligheter som strategien gir.

Få et verktøy til å bevare kontrollen over din kapitalforvaltning og som bistår deg med å vurdere tilbud fra potensielle forvaltere

Ofte danner din investeringsstrategi grunnlag for dine porteføljeavtaler med forvalterne. Du kan derfor bruke strategien som et redskap til å vurdere om dine investeringer foretas, og utvikler seg etter planen.

Derfor er strategien også viktig når du innhenter tilbud på din kapitalforvaltning. Dels skal du sikre at forvalteren kan overholde din strategi, men hva som er minst like viktig er at forvalteren best mulig utnytter de muligheter som strategien gir.

Få et verktøy til å bevare kontrollen over din kapitalforvaltning og som bistår deg med å vurdere tilbud fra potensielle forvaltere

Ofte danner din investeringsstrategi grunnlag for dine porteføljeavtaler med forvalterne. Du kan derfor bruke strategien som et redskap til å vurdere om dine investeringer foretas, og utvikler seg etter planen.

Derfor er strategien også viktig når du innhenter tilbud på din kapitalforvaltning. Dels skal du sikre at forvalteren kan overholde din strategi, men hva som er minst like viktig er at forvalteren best mulig utnytter de muligheter som strategien gir.

Få en konkret handlingsplan, for
hvordan du realiserer din investeringsstrategi

Har du eller din organisasjon ikke tid eller kompetanse til å utvelge forvaltere og implementere investeringsstrategien, hjelper vi også gjerne med å finne de rette forvaltere til de rette omkostningene.

Når vi også håndterer anbud for deg, utarbeider vi som en del av investeringsstrategien en konkret handlingsplan for hvordan den gjennomføres. Planen beskriver blandt annet hvordan vi rent praktisk flytter et mandat til en annen forvalter.

Vi utarbeider altså både din investeringsstrategi og sørger for at den blir implementert. Les mer om vårt anbud av forvaltere her.

Få en konkret handlingsplan, for
hvordan du realiserer din investeringsstrategi

Har du eller din organisasjon ikke tid eller kompetanse til å utvelge forvaltere og implementere investeringsstrategien, hjelper vi også gjerne med å finne de rette forvaltere til de rette omkostningene.

Når vi også håndterer anbud for deg, utarbeider vi som en del av investeringsstrategien en konkret handlingsplan for hvordan den gjennomføres. Planen beskriver blandt annet hvordan vi rent praktisk flytter et mandat til en annen forvalter.

Vi utarbeider altså både din investeringsstrategi og sørger for at den blir implementert. Les mer om vårt anbud av forvaltere her.

Få en konkret handlingsplan, for
hvordan du realiserer din investeringsstrategi

Har du eller din organisasjon ikke tid eller kompetanse til å utvelge forvaltere og implementere investeringsstrategien, hjelper vi også gjerne med å finne de rette forvaltere til de rette omkostningene.

Når vi også håndterer anbud for deg, utarbeider vi som en del av investeringsstrategien en konkret handlingsplan for hvordan den gjennomføres. Planen beskriver blandt annet hvordan vi rent praktisk flytter et mandat til en annen forvalter.

Vi utarbeider altså både din investeringsstrategi og sørger for at den blir implementert. Les mer om vårt anbud av forvaltere her.

Få en konkret handlingsplan, for
hvordan du realiserer din investeringsstrategi

Har du eller din organisasjon ikke tid eller kompetanse til å utvelge forvaltere og implementere investeringsstrategien, hjelper vi også gjerne med å finne de rette forvaltere til de rette omkostningene.

Når vi også håndterer anbud for deg, utarbeider vi som en del av investeringsstrategien en konkret handlingsplan for hvordan den gjennomføres. Planen beskriver blandt annet hvordan vi rent praktisk flytter et mandat til en annen forvalter.

Vi utarbeider altså både din investeringsstrategi og sørger for at den blir implementert. Les mer om vårt anbud av forvaltere her.

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe med å utarbeide din investeringsstrategi?
Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe med å utarbeide din investeringsstrategi?
Henning-Gershof

Henning Gershof
Chief Commercial Officer
+45 3127 4607
hg@hemonto.com

Alexander-Bjoergan

Alexander Bjørgan
Head of Sales
+47 408 43 202
ab@hemonto.com

Alexander-Bjoergan

Alexander Bjørgan
Head of Sales
+47 408 43 202
ab@hemonto.com

Henning-Gershof

Henning Gershof
Chief Commercial Officer
+45 3127 4607
hg@hemonto.com

Henning-Gershof

Henning Gershof
Chief Commercial Officer
+45 3127 4607
hg@hemonto.com

Alexander-Bjoergan

Alexander Bjørgan
Head of Sales
+47 408 43 202
ab@hemonto.com

Alexander-Bjoergan

Alexander Bjørgan
Head of Sales
+47 408 43 202
ab@hemonto.com

Henning-Gershof

Henning Gershof
Chief Commercial Officer
+45 3127 4607
hg@hemonto.com

KONTAKT

+45 8742 1200
info@hemonto.com 
CVR: 29 83 93 95

AARHUS
Åboulevarden 21 
DK-8000 Aarhus C

KØBENHAVN
Strandvejen 60
DK-2900 Hellerup

HEMONTO LAB
Mariane Thomsens gade 4
DK-8000 Aarhus C

OSLO
Karenslyst Allé 49-53
NO-0279 Oslo

KONTAKT

+45 8742 1200
info@hemonto.com 
CVR: 29 83 93 95

AARHUS
Åboulevarden 21 
DK-8000 Aarhus C

KØBENHAVN
Strandvejen 60
DK-2900 Hellerup

HEMONTO LAB
Mariane Thomsens gade 4
DK-8000 Aarhus C

OSLO
Karenslyst Allé 49-53
NO-0279 Oslo