Hemontos Finansordbok

A

Aksje

Aktiv forvaltning

Aktivaklasse

Allokering

Avkastningskonto

Å

Årlige kostnader i prosent

B

Basispunkt

Bear-marked

Bedriftsobligasjon

Benchmark

Børsnotert aksje

Børsnotert papir

Bull-marked

Business Intelligence

C

Capped Floater-obligasjon

CoCo-obligasjon

Collateralized Loan Obligation (CLO)

D

Depotgebyr

Derivat

Detaljfond

Direkte lån

E

Effektiv rente

Emerging markets-aksje

Engrosfond

ESG-kriteriene (Environmental, Social and Governance)

Exchange Traded Fund (ETF)

G

Gearing

Global aksje

Global Compact

H

Hedgefond

High Yield (HY)

Høyrenteobligasjon

Hybrid-obligasjon

I

Ikke-børsnotert papir

Illikvid verdipapir

Indirekte handelskostnad

Indirekte kostnad

Innenlandsk aksje

Investeringsforening

Investeringskreditt

Investment Grade (IG)

ISIN-kode (fondskode)

J

Junk Bond

K

Kapitalfond

Konto

Kontogebyr

Konvertibel obligasjon

Kurtasje

L

Large Cap-aksje

Leveraged Loan

Likvid verdipapir

Løpende konto

Lukket krets

M

Management fee

Marginkonto

Markedsverdi

Max Draw-Down

Meglerprovisjon

Mid Cap-aksje

Motpartsrisiko

N

Nominell rente

Noteringssted

O

Obligasjon med fast rente

P

Pantobligasjon

Passiv forvaltning

Pengemarked

Pengevektet avkastning (MWR)

Performance fee

Private Equity

R

Refusjon

Risikojustert avkastning

Risikojustert avkastning

Risikospredning

S

Selskapshendelse

Sharpe Ratio

Skyggebank

Small Cap-aksje

Social Responsible Investment (SRI)

Sortino Ratio

Spread

Spredningsgevinst

Standardavvik

Statsobligasjon

Stempelavgift

Strategisk allokering av eiendeler

T

Taktisk allokering av eiendeler

Termindato

Tidsvektet avkastning (TWR)

Total Cost of Ownership (TCO)

Total Expense Ratio (TER)

Tredjepartskostnad

U

UCITS

UN Principles for Responsible Investments

Utbytte

Utbytteskatt

Utløp

Utslippstillegg og innløsningsfradrag

Uttak

V

Valørdato

Value at Risk (VaR)

Valutakursrisiko

Varighet

Venturefond