Medarbejder hos Hemonto sidder overfor kunde og noterer på en blok

Kostnadsoversikt

Få kontroll på alle dine kostnader – også de som ikke står på fakturaen

Det kan være utfordrende å få den komplette oversikten over alle omkostninger forbundet med å investere – særlig når man investerer i fond, ETF’er, strukturerte produkter osv.

Vi analyserer dine kostnader og gir deg en grundig, men oversiktlig og fullt forståelig oversikt over alle dine kostnader.

Hemontos investeringsoverblik på telefon, tablet og computer
Hemonto giver jer overblik over jeres investeringer

Med vår kostnadsoversikt får du

 

  • Innsikt i hva du betaler for din formuesforvaltning – vi analyserer dine kostnader forbundet med forvaltningen og gir deg en forståelig oversikt over kostnadene. Samlet sett og for hver portefølje.
  • Mulighet til å sammenligne kostnadene hos de forskjellige forvalterne – vi presenterer tallene på et sammenlignbart grunnlag.
  • Gjennomsiktighet i dine omkostninger – vi gir deg innsikt i hvilke indirekte kostnader du har i forbindelse med investeringene i dine porteføljer.

 

Få en komplett og sammenlignbar oversikt over hvor mye du betaler for hva

Det er mange former for kostnader forbundet med det å investere, og det kan virke som en uoverkommelig oppgave å få dannet seg en komplett oversikt over dem alle. Den manglende felles standard for kapitalforvalternes kostnadsoversikt gjør ikke oppgaven noe enklere. Vi analyserer alle kostnadene for deg.

Vår kostnadsoversikt gjør det komplekse enkelt å forholde seg til, og gir deg en fullstendig oversikt over alle dine kostnader knyttet til kapitalforvaltningen – både samlet og for hver enkelt portefølje. Den gjør deg i stand til å sammenligne kostnadsnivået hos de forskjellige forvalterne, da vi presenterer tallene på et sammenlignbart grunnlag.

Eksempler på kostnader

  • Management fees
  • Depotgebyrer
  • Handelsomkostninger som kurtasje, børsskatter, tredjepartsomkostninger, osv.
  • Performance fees 
  • Indirekte kostnader

Få innsyn i hvor mye du betaler i indirekte kostnader

Hvis du har investert i fond, ETF’er, strukturerte produkter eller lignende, vil de ha noen indirekte kostnader.

Når det kommer til fond, vil det typisk være omkostninger som går til drift og administrasjon av fondet. Disse kostnaden motregnes fondets avkastning og fremgår derfor ikke som en direkte kostnad.

Det kan altså være vanskelig å gjennomskue hvor mye man betaler i indirekte kostnader for investeringene i sin portefølje.

Det får du innsyn i med vår kostnadsoversikt.

Hemontos investeringsoverblik på tablet og mobiltelefon

Vil du vite mer om vår kostnadsoversikt?

Søren Hansen

Client Executive

+45 87 42 12 10

sh@hemonto.com

Kontakt