Kommuner

Vi sørger for at du trygt kan stå inne for kapitalforvaltningen

Kommunene har et stort ansvar for å få mest mulig ut av skattebetalernes midler uten å ta for mye risiko.

Med konsolidert rapportering og rådgivning fra en 100% uavhengig partner, får dere de beste vilkårene for kommunens midler og verdifull frigjøring av tid som dere kan bruke på andre oppgaver.

Har dere det optimale investeringsoppsettet?

Som kommune må dere stå til rette ovenfor mange forskjellige organer når det gjelder forvaltningen av skattebetalernes midler. Derfor er det helt avgjørende at du med 100% sikkerhet har kontroll på forvaltningen. Den sikkerheten får du med vår løsning.

Få en finansiell vokter som overvåker kommunens investeringene

Som deres finansielle vokter overvåker vi kontinuerlig kommunens investeringer og sørger for at alt er som det skal være – både når det gjelder risiko, kostnader og allokering.

Vi gir deg beskjed hvis noe ikke er som det skal være – eller om det er noe som kan bli bedre. På denne måten unngår du ubehagelige overraskelser og samtidig får du muligheten til å være proaktiv i stedet for reaktiv.

Vi vurderer blant annet om kostnadene deres er konkurransedyktige eller om det er grunnlag for optimalisering. I tillegg sjekker vi kostnadene på kapitalforvaltningen og sikrer at dere ikke betaler mer enn avtalt.

Når vi finner en feil, kontakter vi forvalteren og sørger for at du får refundert eventuelle feilkostnader. Bare i fjor fikk vi refundert et titalls millionbeløp til våre kunder.

Alt i alt sikrer vi de beste betingelsene for kommunens formue, slik at du kan føle deg trygg rundt kapitalforvaltningen og alltid stå inne for den – uansett hvem som spør.

Hemonto medarbejder Kasper Hald, Senior Advisor

Bruker dere mye tid på regnskap og administrasjon?

Føler du at de administrative oppgavene knyttet til kapitalforvaltning både kan være kompliserte og tidkrevende?

La oss gjøre det praktiske, slik at dere har mer tid til deres primære formål

Hemonto fungerer som deres outsourcede finansavdeling. Vi sørger for alt fra kontinuerlig avstemming av kontoer og depoter samt utarbeidelse av regnskap for kapitalforvaltningen til den løpende dialogen med revisor.

På denne måten kan du konsentrere deg om kommunens hovedformål uten å måtte bekymre deg for alt det administrative.

Får du mest mulig ut av kommunens kapitalforvaltning?

Som kommune har dere et stort ansvar for å få mest mulig ut av skattebetalernes formue samtidig som dere ikke kan ta overdreven risiko. Det avhenger av optimal kapitalforvaltning. Vi kan hjelpe deg å leve opp til dette ansvaret.

Få uavhengige råd fra en erfaren sparringspartner uten motstridende interesser

Vi tilbyr uavhengig rådgivning og løpende evaluering av kapitalforvaltningen. Det gir deg muligheten til å oppnå best mulig avkastning til lavest mulig pris.

Hvis dere har behov for strategiske råd rundt investeringsstrategi og valg av kapitalforvaltere vil vi også være behjelpelige med dette. Vi kan også gi deg en second opinion på forvalterens innsats samt være med i forvaltermøter slik at du får maksimalt ut av forvaltningen.

Vi har analysert flere enn 1.000 porteføljer og vi overvåker samlet sett investeringer for over NOK 600 milliarder. Vi har dermed markedets mest omfattende database å basere våre uavhengige råd på.

Hemontos lokaler i Rømerhus i Aarhus

Oppfyller deres banker og kapitalforvaltere kommunens krav til etikk og bærekraft?

Kommunene har som oftest definert noen retningslinjer for ansvarlighet og bærekraft i forhold til investeringen av skattebetalernes midler.

Hos mange av de kommuner vi samarbeider med gir rapporteringen fra banker og kapitalforvaltere imidlertid ikke nok innsyn til at kommunene kan vurdere om forvalterne sine overholder kommunens krav til forvaltningen.

Det er uhensiktsmessig for kommunene, som har et stort ansvar å leve opp til, og risikerer å bli hengt ut i pressen dersom forvaltningen ikke er etisk korrekt.

Hemonto hjælper velhavere og store organisationer med at få mest muligt ud af deres investeringer

Få innsikt i porteføljens bærekraftsprofil med ESG-rapportering

I samarbeid med Matter gir vi deg en detaljert innsikt i bærekraftsprofilen til kommunens portefølje – en innsikt som tidligere bare var forbeholdt de store pensjonskassene.

Dette gjøres gjennom en detaljert ESG-rapport, som vurderer hver investering på opptil 67 ulike kriterier knyttet til alt fra klima- og miljøhensyn, arbeidsforhold og menneskerettigheter til ansvarlig forretningsdrift.

Med denne innsikten har du muligheten til å ta kontroll over porteføljens bærekraftsprofil, og du får et solid grunnlag til å kommunisere den til omverden.

Dette skaper trygghet rundt kommunens kapitalforvaltning.

Vil du vite mer om våre løsninger?

Søren Hansen

Client Executive

+45 87 42 12 10

sh@hemonto.com

Kontakt