Fagforeninger

Vi sørger for at du trygt kan stå inne for kapitalforvaltningen

Fagforeninger har et stort ansvar for å få mest mulig ut av medlemmenes midler uten å ta for mye risiko.

Med konsolidert rapportering og råd fra en 100% uavhengig partner, får dere de beste vilkårene for fagforeningens midler og verdifull frigjøring av tid som dere kan bruke på deres primære formål som fagforening.

Hemonto hjælper fagforeninger med at holde styr på kapitalforvaltningen

Har dere det optimale investeringsoppsettet?

Som fagforening må dere stå til rette ovenfor mange forskjellige organer når det gjelder forvaltningen av medlemmenes midler. Derfor er det helt avgjørende at du med 100% sikkerhet har kontroll på forvaltningen. Den sikkerheten får du med vår løsning.

Få en finansiell vokter som overvåker investeringene deres

Som deres finansielle vokter overvåker vi kontinuerlig investeringene deres og sørger for at alt er som det skal være – både når det gjelder risiko, kostnader og allokering.

Vi gir deg beskjed hvis noe ikke er som det skal være – eller om det er noe som kan bli bedre. På denne måten unngår du ubehagelige overraskelser og samtidig får du muligheten til å være proaktiv i stedet for reaktiv.

Vi vurderer blant annet om kostnadene deres er konkurransedyktige eller om det er grunnlag for optimalisering. I tillegg sjekker vi kostnadene på kapitalforvaltningen og sikrer at dere ikke betaler mer enn avtalt.

Når vi finner en feil, kontakter vi forvalteren og sørger for at du får refundert eventuelle feilkostnader. Bare i fjor fikk vi refundert et titalls millionbeløp til våre kunder.

Alt i alt sikrer vi de beste betingelsene for fagforeningens formue, slik at du kan føle deg komfortabel med kapitalforvaltningen og alltid stå inne for den – uansett hvem som spør.

Hemonto medarbejder Kasper Hald, Senior Advisor

Bruker dere lang tid på regnskap og administrasjon?

Å klargjøre regnskapene er en viktig oppgave, men det tar tid å postere hver transaksjon. Tid som i stedet kan brukes på andre verdiskapende aktiviteter.

La oss gjøre det praktiske slik at dere har mer tid til deres hovedformål som fagforening

Hemonto fungerer som deres outsourcede finansavdeling. Vi sørger for alt fra kontinuerlig avstemming av kontoer og depoter samt utarbeidelse av regnskap for kapitalforvaltningen til den løpende dialogen med revisor.

På denne måten kan du konsentrere deg om fagforeningens hovedformål uten å måtte bekymre deg for alt det administrative.

Får du mest mulig ut av fagforeningens kapitalforvaltning?

Som fagforening har dere et stort ansvar for å få mest mulig ut av medlemmenes formue uten å ta for stor risiko – og dette avhenger av optimal kapitalforvaltning.

Vi kan hjelpe deg å leve opp til dette ansvaret.

Få uavhengige råd fra en erfaren sparringspartner uten motstridende interesser

Vi tilbyr uavhengig rådgivning og løpende evaluering av kapitalforvaltningen. Det gir dere muligheten til å oppnå best mulig avkastning til lavest mulig pris.

Hvis dere har behov for strategiske råd rundt investeringsstrategi og valg av kapitalforvaltere vil vi også være behjelpelige med dette. Vi kan også gi deg en second opinion på forvalternes innsats samt være med i forvaltermøter slik at du får maksimalt ut av forvaltningen.

Vi har analysert mer enn 1.000 porteføljer og vi overvåker samlet set investeringer for over NOK 600 milliarder. Vi har dermed markedets mest omfattende database å basere våre uavhengige råd på.

Hemontos lokaler i Rømerhus i Aarhus

Oppfyller bankene og kapitalforvalterne fagforeningens krav til etikk og bærekraft?

Ofte kan ikke banker og kapitalforvaltere dokumentere hvordan en investeringsportefølje faktisk påvirker verden rundt oss.

Uten den kunnskapen er det vanskelig å sette konkrete mål for investeringene når det kommer til etikk og bærekraft – og ikke minst kommunisere fagforeningens ambisjoner og prestasjoner på dette området til deres interessenter.

Få innsikt i porteføljens bærekraftsprofil med ESG-rapportering

I samarbeid med Matter gir vi deg en detaljert innsikt i bærekraftsprofilen til fagforeningens portefølje – en innsikt som tidligere bare var forbeholdt de store pensjonskassene.

Dette gjøres gjennom en detaljert ESG-rapport, som vurderer hver investering på opptil 67 ulike kriterier knyttet til alt fra klima- og miljøhensyn, arbeidsforhold og menneskerettigheter til ansvarlig forretningsdrift.

Med denne innsikten har du muligheten til å ta kontroll over porteføljens bærekraftsprofil, og du får et solid grunnlag til å kommunisere den til omverden.

Hemonto rådgiver om ESG og kapitalforvaltning

Vil du vite mer om våre løsninger?

Søren Hansen

Client Executive

+45 87 42 12 10

sh@hemonto.com

Kontakt