Privatpersoner

Vi hjelper deg med å få høyest mulig risikojustert avkastning og sikrer at du ikke blir lurt

Som kunde av oss får du den oversikt og gjennomsiktighet i kapitalforvaltningen som mange investorer savner når de skal ta finansielle beslutninger.

Du får inngående innsikt og sparring som sikrer deg muligheten til å oppnå den beste risikojusterte avkastningen til lavest mulig pris.

Synes du det er vanskelig å beholde oversikten over dine investeringer?

Som investor mottar du sannsynligvis finansielle rapporter fra hver av dine kapitalforvaltere. De kan imidlertid ha svært forskjellige rapporteringsrutiner som kan gjøre det vanskelig å sammenligne resultater, kostnader og risiko på tvers av forvalterne.

Få en samlet oversikt over alle dine investeringer i appen vår

Vi samler inn alle dataene dine på tvers av banker og kapitalforvaltere i en samlet rapportering som inkluderer performance, eksponering, risiko og compliance. Og med vår app har du alltid en full oversikt over investeringene lett tilgjengelig.

Det skaper gjennomsiktighet i din kapitalforvaltning og gir deg mulighet til å sammenligne dine forvaltere opp mot hverandre.

Ville du oppdaget en feil i kostnadene på din kapitalforvaltning?

Det er uunngåelig at feil skjer fra tid til annen. Også med banker og kapitalforvaltere. Likevel er en feil i kostnadene for din kapitalforvaltning lik en lavere avkastning til deg hvis du ikke oppdager feilen og griper inn.

Vi dobbeltsjekker kostnaden på kapitalforvaltningen og sikrer at du ikke blir lurt

Vi dobbeltsjekker alle dine kostnader i forbindelse med alle transaksjoner og gebyrer. Når vi oppdager en feil, tar vi grep og dialogen med den forvalter feilen er hos. Og vi sørger for at eventuelle feil i kostnadene blir refundert til deg. Dette skaper trygghet for kapitalforvaltningen.

Bare det siste året har vi fått refundert et titalls millionbeløp til våre kunder for feil i kostnader hos forvalterne.

Hemonto giver investorer evaluering og sparring

Bruker du mye tid på administrasjon og dialog med din revisor?

Man kan raskt bruke mange timer på å samle inn bilag, rapporter og regnskapsmateriale for revisor. Kanskje det er andre ting du heller vil bruke tiden din på?

Få mer frihet – vi gjør alt det praktiske

Vår løsning inkluderer alt det praktiske i forbindelse med din kapitalforvaltning. Vi klarer alt fra løpende avstemming av konti og depoter, bokføring og utarbeidelse av regnskap for kapitalforvaltningen til den pågående dialogen med revisor. Dette betyr at du ikke trenger å bruke tid på papirene og dialogen frem og tilbake med din revisor.

Har du det riktige investeringssetup?

Kapitalforvaltning er vanligvis en tillitssak som er overlatt til en bank eller annen kapitalforvalter. Det er imidlertid ofte de som har hatt et langt og lojalt samarbeid med samme forvalter, som betaler de høyeste kostnadene for forvaltningen – og da er tilliten kostbar.

Få uavhengige råd fra en erfaren sparringspartner uten motstridende interesser

Vi tilbyr uavhengig strategisk formuesrådgivning om alt fra investeringsstrategi til valg av forvaltere. Dessuten deltar vi gjerne i dine møter med forvalterne og vi gir deg en second opinion på dine forvalteres vurdering av sin egen innsats.

Vi sitter på din side av bordet og representerer kun dine interesser. Som din forlengede arm sørger vi for at du får maksimalt utbytte av forvaltningen.

Vi har analysert flere enn 1.000 porteføljer og vi overvåker investeringer for mer enn NOK 400 mrd. Vi har derfor markedets mest omfattende datagrunnlag å basere vår uavhengige rådgivning på.

Det skal du være opmærksom på, når du investerer i Private Equity

Vil du vite mer om våre løsninger?

Søren Hansen

Client Executive

+45 87 42 12 10

sh@hemonto.com

Kontakt