Hos Hemonto kan du få skræddersyet rapportering af dine investeringer

Kundeportal

Få en komplett oversikt over dine investeringer i vår dynamiske kundeportal

Som investor har man bruk for en løpende oversikt over sine investeringer. Med vår kundeportal får du den høyeste grad av fleksibilitet i din rapportering.

Du kan tilpasse portalen til å vise akkurat det du har bruk for. Få en hurtig oversikt eller gå dypere ned i detaljene med vårt Business Intelligence-verktøy.

Hemontos webportal med investeringsoverblik
Med Hemontos finansrapporteringsplatform får du overblik over dine investeringer

Dette får du med vår kundeportal

  • Et samlet oversikt over dine investeringer – vi gir deg oversikt over dine investeringer på tvers av forvaltere.
  • Innsikt på alle detaljnivåer – vi viser deg hvordan det går med dine investeringer helt ned til hvert enkelt verdipapir.
  • Mest mulig ut av investeringene – vi skaper gjennomsiktighet i din formuesforvaltning, så du kan ta de rette beslutningene og få mest mulig ut av dine investeringer.
  • Full fleksibilitet for maksimal innsikt – med vårt Business Intelligence-verktøy velger du selv presis hva du vil se og hvordan du vil se det.
  • Oversikt over dine foretrukne nøkkeltall – tilpass kundeportalen så den viser nøyaktig den informasjonen du har bruk for.
  • Mulighet for å opprette flere brukere – og kontrollere hvem som har adgang til hva.

Kundeportalen skaper gjennomsiktighet og gir deg innsikten til å ta de rette beslutningene for dine investeringer

Med vår kundeportal får du en samlet oversikt over dine investeringer og din kapitalforvaltning.

Portalen gir deg den samlede oversikten over og detaljerte innsikten i dine investeringer, innenfor performance, risikonivå, eksponering på aktivklasser, valuta og hvorvidt dine forvaltere overholder avtalen.

Det skaper gjennomsiktighet i kapitalforvaltningen og gjør deg i stand til å ta de rette beslutningene for dine investeringer slik at du får mest mulig ut av formuen.

Hemontos investeringsoverblik på computer, der giver investorer overblik over investeringerne på tværs af forvaltere, banker og aktivklasser

Du får en komplett oversikt over dine investeringers performance på alle detaljnivåer

Kundeportalen gir deg hurtig oversikt, men gir deg også mulighet for å kunne gå ned på det mest detaljerte nivå.

Du kan gå i dybden i detaljene for en spesifikk forvalter, aktivaklasse eller et spesifikt verdipapir. Det finnes ingen grenser på hvor langt ned i detaljene du kan gå med tanke på dine investeringer og kapitalforvaltning.

Hemontos investeringsoverblik på telefon, tablet og computer

Få innsikt i dine investeringer med vårt Business Intelligence-verktøy

Med vårt Business Intelligence-verktøy får du mulighet til å få en innsikt i dine investeringer fra alle tenkelige perspektiver.

Du kan for en hvilken som helst periode få oversikt over de av dine investeringer, du ønsker at få oversikt over, om det enten er på porteføljenivå, aktivaklassenivå eller verdipapirnivå.

Du kan on the fly lage aggregeringer på tvers av porteføljer, aktivaklasser, og verdipapirer og på den måten skape verdifull innsikt.

Vår kundeportal tilføyer således den høyeste grad av fleksibilitet til din rapportering, så du alltid har muligheten til å få maksimalt innsyn i dine investeringer.

Vil du vite mer om vår kundeportal og rapportering?

Søren Hansen

Client Executive

+45 87 42 12 10

sh@hemonto.com

Kontakt