Udbud af kapitalforvaltning hos Hemonto

Anbud av kapitalforvaltning

Få de rette kapitalforvalterne, og få mest mulig ut av dine investeringer

For investorer er det alfa og omega å ha de rette kapitalforvalterne ettersom både resultatene av, og omkostningene til investeringen avhenger av dette.

Vi foretar anbud av kapitalforvaltningen og sikrer at du har de rette forvalterne slik at du får mest mulig ut av din formue.

Få mest muligt ud af jeres investeringer, når I sætter jeres kapitalforvaltning i udbud via Hemonto

Dette får du, når vi foretar anbudet av kapitalforvaltning for deg

  • Objektive og datadrevne analyser – vi er upartiske og objektive og matcher deg med den rette forvalteren med utgangspunkt i en datadreven prosess.
  • En skreddersydd utvelgelsesprosess – vi har ingen standardanbefalinger, da målet er å finne den rette forvalteren for nettopp din situasjon, strategi og ønsker.
  • En 100% uavhengig samarbeidspartner – vi tilbyr ikke selv investeringsrådgivning, hvilket er din garanti for at vi er uavhengige i hele prosessen.
  • De beste avtaler til konkurransedyktige omkostninger – vi hjelper deg med å vurdere om forvalternes tilbud er konkurransedyktige med tanke på omkostninger, eller om vi kan forhandle oss frem til et bedre tilbud.
  • Du sparer tid og krefter – vi tar oss av hele prosessen.

Bli matchet med den rette forvalter med utgangspunkt i en objektiv og datadrevet prosess

Vi har gjennomgått og analysert flere enn 1.000 porteføljer, og samlet sett overvåker vi investeringer for over NOK 600 mrd. På grunn av dette råder vi over markedets mest omfattende datagrunnlag.

Dette fundamentet i forening med faglig kompetanse på høyeste akademiske nivå og flere tiårs bransjeerfaring sikrer vi deg en høyt kvalifisert vurdering av dit forvaltersetup og tilbud fra potensielle forvaltere.

Vi er upartiske og fri for motstridende interesser, og vår forvalterdatabase består utelukkende av objektive data. Evaluering av innhentet tilbudsmateriale fra forvalterne foregår med utgangspunkt i kvantitative såvel som kvalitative kriterier prioritert og bestemt av deg.

Prosessen er således fult ut datadrevet og objektiv – og med deg, dine ønsker, og behov i sentrum.

En kunde og en rådgiver i Hemonto giver hånd

En skreddersydd utvelgelsesprosess

Vår erfaring er at den rette forvalter for én investor ikke nødvendigvis er den rette forvalter for en annen. Vi har derfor ingen standardanbefalinger for hvilken forvalter du bør velge når vi foretar anbud av kapitalforvaltningen for deg. Vi tar derimot utgangspunkt i nettopp din situasjon, strategi og ønsker og hjelper med å finne den rette forvalter til nettopp deg.

Gjennom hele prosessen har vi også fokus på hvilke forvaltere som best kan supplere ditt nåværende setup.

Vi har analysert flere enn 1.000 porteføljer, og vi overvåker samlet sett investeringer for over NOK 600. Vi har således et meget omfattende datagrunnlag å basere våre anbefalinger på.

Du sparer tid og krefter – vi tar oss av hele anbudsprosessen

Investeringsstrategi og investeringssetup henger tett sammen, ettersom målet er å ha de forvaltere som på best mulig måte kan innfri investeringsstrategien. Vi innleder derfor alltid anbudsprosessen med å gjennomgå og vurdere din nåværende investeringsstrategi.

Finner vi i fellesskap frem til at det er behov for å revidere den, går vi i dybden med dette som det første så vi sikrer at du har det best mulige grunnlag for din fremtidige kapitalforvaltning. Du kan lese mer om denne prosessen her.

For å sikre en effektiv prosess, prekvalifiserer vi et antall forvaltere som vi innhenter tilbud fra. Vi foretar prekvalifikasjonen med utgangspunkt i din investeringsstrategi og utvelgelseskriterier fastsatt i samarbeid med deg.

Ditt Hemonto-team evaluerer alt tilbudsmaterialet fra forvalterne med utgangspunkt i kvantitative såvel som kvalitative kriterier prioritert av deg. Deretter gir vi deg oversikten over evalueringen og fremhever hovedpunktene fra denne, slik at du basert på forvalterens tilbud får best mulig grunnlag for ditt valg av forvalter.

Når vi i fellesskap har tatt den endelige beslutningen om hvilken forvalter du ønsker at tilføre til ditt setup, sørger vi for overflytting av mandatet.

Du bevarer altså kontrollen og oversikten hele veien gjennom prosessen, men slipper å bruke tid og krefter på alt det praktiske arbeide. Det sørger vi for. Og vi følger naturligvis opp på at flyttingen skjer optimalt og omkostningseffektivt.

Vil du vite mer om, hvordan vi foretar anbud av kapitalforvaltning?

Søren Hansen

Client Executive

+45 87 42 12 10

sh@hemonto.com

Kontakt