Hemonto udarbejder konsoliderede regnskaber

Regnskap

Slipp for bryet og få et avstemt og konsolidert regnskap for dine verdipapirinvesteringer

Vi leverer et avstemt og konsolidert regnskapsmateriale som kan levers direkte til revisor eller posteres i eget økonomisystem – så du får mer tid til andre verdiskapende aktiviteter.

Dette får du, når vi utarbeider ditt regnskap

  • Mer tid – vi utarbeider ditt regnskap for deg slik at du slipper bryderiet. Om du har 500 eller 10.000 transaksjoner per år så kan vi bistå.
  • Håndtering av den løpende dialog med revisor – vi står til rådighet i tilfelle om revisor trenger oppklaring på noen spørsmål eller får behov for mer data.
  • Et oversiktlig og forståelig regnskap – vi sørger for at regnskapet er lett å forstå. Både på overordnede nivå og når man ønsker å gå ned i detaljene.
  • Et avstemt og konsolidert regnskap som dekker over alle dine investeringsaktiviteter på tvers av forvaltere – vi utarbeider et komplett og rettvisende regnskap på bakgrunn av ensartede kurser og prinsipper.
  • Mulighet for å bearbeide dine data – vi leverer også regnskapsmaterialets underliggende data så du kan foreta videre beregninger, filtreringer og søk i de enkelte transaksjonene.

Slipp å bokføre hver eneste transaksjon i løpet av året

Det er en viktig oppgave å utarbeide regnskap, men det krever tid å bokføre hver eneste transaksjon. Tid, som du heller kunne ha brukt på andre verdiskapende aktiviteter.

Vi utarbeider gjerne ditt regnskapsmateriale for deg. Og det er det samme om du har 500 eller 10.000 transaksjoner i året.

Vi står til rådighet i tilfelle din revisor trenger oppklaring på noen spørsmål, eller får behov for mer data.

Få et avstemt og konsolidert regnskap som er lett å forstå

Regnskapet dekker alle dine investeringsaktiviteter på tvers av forvaltere, og er oppstilt på en måte som gjør det lett å forstå både på det overordnede, og det detaljerte nivå.

Vi avstemmer alle konti og depoter mot data fra banken så du er sikret et korrekt regnskapsmateriale. Utover det så er regnskapsmaterialet konsolidert på tvers av dine forvaltere og banker som det er flere viktige fordeler med. Bankene anvender nemlig ikke alltid de samme kurser og prinsipper for regnskap.

Sammen med regnskapet mottar du også alle underliggende data slik at du kan foreta videre beregninger, filtreringer og søk i de enkelte transaksjonene.

Få et konsolideret regnskab, der er til at forstå

Hvorfor er det viktig at dit regnskap er konsolidert?

Det er flere grunner til at det er viktig at regnskapsmaterialet er konsolidert på tvers av dine forskjellige forvaltere og depotbanker.

En av grunnene er at banker og forvaltere anvender forskjellige kurser. Det betyr at hvis du har den samme aksjen hos forskjellige banker kan du risikere et avvik i aksjekursen siden noen banker bruker stengningskurs, mens andre bruker gjennomsnittskurser, eller til og med kurser fra en annen børs.

Det forholdet at samme aksje f.eks. kan være kjøpt og solgt av forskjellige forvaltere eller banker betyr også at det er nødvendig å konsolidere transaksjonene for å sikre et korrekt oppgjør av kostprisene.

Vi bruker kurser fra internasjonalt anerkjente leverandører av finansielle data som er uavhengige av banker og kapitalforvaltere. Dette sikrer en ensartet og objektiv verdisetting.

I tillegg benytter banker og kapitalforvaltere seg av forskjellige prinsipper for når en handel er gjeldende i regnskapet. Hos Hemonto bruker vi som utgangspunkt alltid handelsdagsprinsippet da dette gir det mest rettvisende bilde av den finansielle status på oppgjørsdagen. Det betyr f.eks. at gjennomførte kjøp og salg medregnes selv om de ikke er gjort opp enda.

På denne måten får du det mest rettvisende regnskap.

Vil du vite mer om hvordan vi utarbeider ditt regnskap?

Søren Hansen

Client Executive

+45 87 42 12 10

sh@hemonto.com

Kontakt