Performance-rapportering

Få en samlet oversikt over resultatene av dine investeringer – på tvers av forvaltere

Når man har flere forvaltere, kan det være en tidkrevende og uhåndterlig oppgave å få oversikten over hvordan dine investeringer går.

Med performance-rapportering fra Hemonto får du en lett tilgjengelig konsolidert oversikt over dine investeringer med mulighet for å gå detaljert ned i resultatene til hver av forvalterne så vel som for hvert enkelt verdipapir.

Dette får du med vår performance-rapportering 

  • En samlet oversikt over alle dine investeringer – vi gir deg oversikt over dine investeringer på tvers av dine forvaltere.
  • Maksimal innsikt – vi gir deg innsikt i resultatene av dine investeringer på alle detaljnivåer.
  • Mest mulig ut av investeringene – vi skaper gjennomsiktighet i din kapitalforvaltning, så du kan ta de beste beslutninger, og få mest mulig ut av formuen.
  • Et daglig overblikk rett i hånden – med vår app har du alltid oversikt over dine investeringer rett i hånden.

Få et samlet overblikk over resultatene av dine investeringer – på tvers av forvaltere

Når man bruker flere kapitalforvaltere, mottar man typisk finansiell rapportering fra hver enkelt. Det kan være stor forskjell på de forskjellige banker og kapitalforvalteres finansrapportering. Mangelen på en felles standard gjør det vanskelig å få oversikten over hvilken forvalter som reelt har oppnådd det beste resultatet.

Vi samler alle dine data på tvers av banker og kapitalforvaltere og så presenterer vi de i en enkel oversikt. På denne måten får du en samlet oversikt over dine investeringer uansett om du har en eller flere porteføljer.

Alle våre beregninger skjer med utgangspunkt i uavhengig markedsdata fra verdens største leverandører. Dette sikrer deg et korrekt bilde av hvordan dine porteføljer har utviklet seg samlet, hver for seg, og i forhold til hverandre. På denne måten får du en komplett oversikt over dine investeringer.

Vi skaper gjennomsiktighet i kapitalforvaltningen og gir deg innsikten til å ta de rette beslutningene for dine investeringer

Performance-rapporteringen skaper gjennomsiktighet i din kapitalforvaltning ved å gi deg en dyptgående innsikt i resultatene av dine investeringer.

Denne innsikten hjelper deg til å ta de rette beslutningene for dine investeringer slik at du får mest mulig ut av formuen.

Dette sier kundene våre

Økonomisjef i boligbyggelag

Hemonto hjelper oss med å administrere og forvalte vår kapital slik at vi kan konsentrere oss om vårt primære formål som boligbyggelag.

Økonomisjef i kommune

Gjennom samarbeidet med Hemonto har vi fått tilgang til en helhetlig og detaljert oversikt over utviklingen av kommunens finansielle eiendeler, samt et kvalifisert grunnlag for en vurdering av våre kapitalforvalteres resultater.

Hovedkasserer i fagforbund

Med Hemontos løsning har vi fått oversikt og tar våre beslutninger på et godt grunnlag.

Få innsikt i resultatene av dine investeringer på alle detaljnivåer

Med performance-rapportering får du oversikten over resultatene av dine investeringer på alle nivåer alt fra den konsoliderte oversikt over alle dine investeringer til den mer detaljerte oversikten over hvert enkelt verdipapir.

På denne måten kan du selv velge om du ønsker den overordnede oversikten eller om du vil gå dypere ned i detaljene på forvalternivå, for hver aktivaklasse eller investering.

Gå i dybden på dine data med vårt Business Intelligence-verktøy

Med Business Intelligence-verktøyet i vår kudeportal er det stort sett ingen grenser for, hvor langt ned i dybden du kan gå på dine investeringer.

Vår kundeportal er dynamisk og gir deg mulighet til å få en innsikt i adskillige aspekter av dine investeringers performance. Du kan f.eks. se samlet avkastning for utvalgte porteføljer eller over en spesifikk tidsperiode, aktivaklasse eller geografisk region.

Vil du vite mer om vår performance-rapportering?

Alexander Bjørgan

Head of Sales

+47 40 84 32 02

ab@hemonto.com

Kontakt