Skip to content

Performance-rapportering

Få en samlet oversikt over resultatene av dine investeringer – på tvers av forvaltere

Når man har flere forvaltere, kan det være en tidkrevende og uhåndterlig oppgave å få oversikten over hvordan dine investeringer går. 

Med performance-rapportering fra Hemonto får du en lett tilgjengelig konsolidert oversikt over dine investeringer med mulighet for å gå detaljert ned i resultatene til hver av forvalterne så vel som for hvert enkelt verdipapir. 

Performance-rapportering

Få en samlet oversikt over resultatene av dine investeringer – på tvers av forvaltere

Når man har flere forvaltere, kan det være en tidkrevende og uhåndterlig oppgave å få oversikten over hvordan dine investeringer går. Med performance-rapportering fra Hemonto får du en lett tilgjengelig konsolidert oversikt over dine investeringer med mulighet for å gå detaljert ned i resultatene til hver av forvalterne så vel som for hvert enkelt verdipapir. 

Performance-rapportering

Få en samlet oversikt over resultatene av dine investeringer – på tvers av forvaltere

Når man har flere forvaltere, kan det være en tidkrevende og uhåndterlig oppgave å få oversikten over hvordan dine investeringer går. Med performance-rapportering fra Hemonto får du en lett tilgjengelig konsolidert oversikt over dine investeringer med mulighet for å gå detaljert ned i resultatene til hver av forvalterne så vel som for hvert enkelt verdipapir. 

Performance-rapportering-mobil

Performance-rapportering

 

Få en samlet oversikt over resultatene av dine investeringer – på tvers av forvaltere

Når man har flere forvaltere, kan det være en tidkrevende og uhåndterlig oppgave å få oversikten over hvordan dine investeringer går. 

Med performance-rapportering fra Hemonto får du en lett tilgjengelig konsolidert oversikt over dine investeringer med mulighet for å gå detaljert ned i resultatene til hver av forvalterne så vel som for hvert enkelt verdipapir. 

Dette får du med vår performance-rapportering 
check-mark

En samlet oversikt over alle dine investeringer – vi gir deg oversikt over dine investeringer på tvers av dine forvaltere

check-mark

Maksimal innsikt – vi gir deg innsikt i resultatene av dine investeringer på alle detaljnivåer.

check-mark

Mest mulig ut av investeringene – vi skaper gjennomsiktighet i din kapitalforvaltning, så du kan ta de beste beslutninger, og få mest mulig ut av formuen.

check-mark

Et daglig overblikk rett i hånden – med vår app har du alltid oversikt over dine investeringer rett i hånden.

Dette får du med vår performance-rapportering 
check-mark

En samlet oversikt over alle dine investeringer– vi gir deg oversikt over dine investeringer på tvers av dine forvaltere

check-mark

Maksimal innsikt – vi gir deg innsikt i resultatene av dine investeringer på alle detaljnivåer.

check-mark

Mest mulig ut av investeringene – vi skaper gjennomsiktighet i din kapitalforvaltning, så du kan ta de beste beslutninger, og få mest mulig ut av formuen.

check-mark

Et daglig overblikk rett i hånden – med vår app har du alltid oversikt over dine investeringer rett i hånden.

uavhengig raadgivning
Få et samlet overblikk over resultatene av dine investeringer – på tvers av forvaltere 

Når man bruker flere kapitalforvaltere, mottar man typisk finansiell rapportering fra hver enkelt. Det kan være stor forskjell på de forskjellige banker og kapitalforvalteres finansrapportering. Mangelen på en felles standard gjør det vanskelig å få oversikten over hvilken forvalter som reelt har oppnådd det beste resultatet.

Vi samler alle dine data på tvers av banker og kapitalforvaltere og så presenterer vi de i en enkel oversikt. På denne måten får du en samlet oversikt over dine investeringer uansett om du har en eller flere porteføljer.

Alle våre beregninger skjer med utgangspunkt i uavhengig markedsdata fra verdens største leverandører. Dette sikrer deg et korrekt bilde av hvordan dine porteføljer har utviklet seg samlet, hver for seg, og i forhold til hverandre. På denne måten får du en komplett oversikt over dine investeringer.

Få et samlet overblikk over resultatene av dine investeringer – på tvers av forvaltere

Når man bruker flere kapitalforvaltere, mottar man typisk finansiell rapportering fra hver enkelt. Det kan være stor forskjell på de forskjellige banker og kapitalforvalteres finansrapportering. Mangelen på en felles standard gjør det vanskelig å få oversikten over hvilken forvalter som reelt har oppnådd det beste resultatet.

Vi samler alle dine data på tvers av banker og kapitalforvaltere og så presenterer vi de i en enkel oversikt. På denne måten får du en samlet oversikt over dine investeringer uansett om du har en eller flere porteføljer.

Alle våre beregninger skjer med utgangspunkt i uavhengig markedsdata fra verdens største leverandører. Dette sikrer deg et korrekt bilde av hvordan dine porteføljer har utviklet seg samlet, hver for seg, og i forhold til hverandre. På denne måten får du en komplett oversikt over dine investeringer.

uavhengig raadgivning
Få et samlet overblikk over resultatene av dine investeringer – på tvers av forvaltere 

Når man bruker flere kapitalforvaltere, mottar man typisk finansiell rapportering fra hver enkelt. Det kan være stor forskjell på de forskjellige banker og kapitalforvalteres finansrapportering. Mangelen på en felles standard gjør det vanskelig å få oversikten over hvilken forvalter som reelt har oppnådd det beste resultatet.

Vi samler alle dine data på tvers av banker og kapitalforvaltere og så presenterer vi de i en enkel oversikt. På denne måten får du en samlet oversikt over dine investeringer uansett om du har en eller flere porteføljer.

Alle våre beregninger skjer med utgangspunkt i uavhengig markedsdata fra verdens største leverandører. Dette sikrer deg et korrekt bilde av hvordan dine porteføljer har utviklet seg samlet, hver for seg, og i forhold til hverandre. På denne måten får du en komplett oversikt over dine investeringer.

uavhengig raadgivning
Vi skaper gjennomsiktighet i kapitalforvaltningen og gir deg innsikten til å ta de rette beslutningene for dine investeringer

Performance-rapporteringen skaper gjennomsiktighet i din kapitalforvaltning ved å gi deg en dyptgående innsikt i resultatene av dine investeringer.

Denne innsikten hjelper deg til å ta de rette beslutningene for dine investeringer slik at du får mest mulig ut av formuen.

Vi overvåker

250+

 milliarder kroner

Vi skaper gjennomsiktighet i kapitalforvaltningen og gir deg innsikten til å ta de rette beslutningene for dine investeringer

Performance-rapporteringen skaper gjennomsiktighet i din kapitalforvaltning ved å gi deg en dyptgående innsikt i resultatene av dine investeringer.

Denne innsikten hjelper deg til å ta de rette beslutningene for dine investeringer slik at du får mest mulig ut av formuen.

Vi overvåker

250+

milliarder kroner

Vi skaper gjennomsiktighet i kapitalforvaltningen og gir deg innsikten til å ta de rette beslutningene for dine investeringer

Performance-rapporteringen skaper gjennomsiktighet i din kapitalforvaltning ved å gi deg en dyptgående innsikt i resultatene av dine investeringer.

Denne innsikten hjelper deg til å ta de rette beslutningene for dine investeringer slik at du får mest mulig ut av formuen.

Vi overvåker

250+

milliarder kroner

“Hemonto hjelper oss med det administrative og styringen av vår formue slik at vi kan konsentrere oss om vårt primære formål som eiendomsselskap.

 

– CFO i borettslag

“Hemonto hjelper oss med det administrative og styringen av vår formue slik at vi kan konsentrere oss om vårt primære formål som eiendomsselskap.

– CFO i borettslag

Få innsikt i resultatene av dine investeringer på alle detaljnivåer 

Med performance-rapportering får du oversikten over resultatene av dine investeringer på alle nivåer alt fra den konsoliderte oversikt over alle dine investeringer til den mer detaljerte oversikten over hvert enkelt verdipapir. 

På denne måten kan du selv velge om du ønsker den overordnede oversikten eller om du vil gå dypere ned i detaljene på forvalternivå, for hver aktivaklasse eller investering.

Få innsikt i resultatene av dine investeringer på alle detaljnivåer

Med performance-rapportering får du oversikten over resultatene av dine investeringer på alle nivåer alt fra den konsoliderte oversikt over alle dine investeringer til den mer detaljerte oversikten over hvert enkelt verdipapir. 

På denne måten kan du selv velge om du ønsker den overordnede oversikten eller om du vil gå dypere ned i detaljene på forvalternivå, for hver aktivaklasse eller investering.

Få innsikt i resultatene av dine investeringer på alle detaljnivåer

Med performance-rapportering får du oversikten over resultatene av dine investeringer på alle nivåer alt fra den konsoliderte oversikt over alle dine investeringer til den mer detaljerte oversikten over hvert enkelt verdipapir. 

På denne måten kan du selv velge om du ønsker den overordnede oversikten eller om du vil gå dypere ned i detaljene på forvalternivå, for hver aktivaklasse eller investering.

Få innsikt i resultatene av dine investeringer på alle detaljnivåer

Med performance-rapportering får du oversikten over resultatene av dine investeringer på alle nivåer alt fra den konsoliderte oversikt over alle dine investeringer til den mer detaljerte oversikten over hvert enkelt verdipapir. 

På denne måten kan du selv velge om du ønsker den overordnede oversikten eller om du vil gå dypere ned i detaljene på forvalternivå, for hver aktivaklasse eller investering.

Gå i dybden på dine data med vårt Business Intelligence-verktøy 

Med Business Intelligence-verktøyet i vår kundeportal er det stort sett ingen grenser for, hvor langt ned i dybden du kan gå på dine investeringer. 

Vår kundeportal er dynamisk og gir deg mulighet til å få en innsikt i adskillige aspekter av dine investeringers performance. Du kan f.eks. se samlet avkastning for utvalgte porteføljer eller over en spesifikk tidsperiode, aktivaklasse eller geografisk region.

Gå i dybden på dine data med vårt Business Intelligence-verktøy

Med Business Intelligence-verktøyet i vår kundeportal er det stort sett ingen grenser for, hvor langt ned i dybden du kan gå på dine investeringer. 

Vår kundeportal er dynamisk og gir deg mulighet til å få en innsikt i adskillige aspekter av dine investeringers performance. Du kan f.eks. se samlet avkastning for utvalgte porteføljer eller over en spesifikk tidsperiode, aktivaklasse eller geografisk region.

Gå i dybden på dine data med vårt Business Intelligence-verktøy 

Med Business Intelligence-verktøyet i vår kundeportal er det stort sett ingen grenser for, hvor langt ned i dybden du kan gå på dine investeringer. 

Vår kundeportal er dynamisk og gir deg mulighet til å få en innsikt i adskillige aspekter av dine investeringers performance. Du kan f.eks. se samlet avkastning for utvalgte porteføljer eller over en spesifikk tidsperiode, aktivaklasse eller geografisk region.

Vil du vite mer om vår performance-rapportering?

 

Vil du vite mer om vår performance-rapportering?
Henning-Gershof

Henning Gershof
Chief Commercial Officer
+45 3127 4607
hg@hemonto.com

Alexander-Bjoergan

Alexander Bjørgan
Head of Sales
+47 408 43 202
ab@hemonto.com

Alexander-Bjoergan

Alexander Bjørgan
Head of Sales
+47 408 43 202
ab@hemonto.com

Henning-Gershof

Henning Gershof
Chief Commercial Officer
+45 3127 4607
hg@hemonto.com

Henning-Gershof

Henning Gershof
Chief Commercial Officer
+45 3127 4607
hg@hemonto.com

Alexander-Bjoergan

Alexander Bjørgan
Head of Sales
+47 408 43 202
ab@hemonto.com

Alexander-Bjoergan

Alexander Bjørgan
Head of Sales
+47 408 43 202
ab@hemonto.com

Henning-Gershof

Henning Gershof
Chief Commercial Officer
+45 3127 4607
hg@hemonto.com

KONTAKT

+45 8742 1200
info@hemonto.com 
CVR: 29 83 93 95

AARHUS
Åboulevarden 21 
DK-8000 Aarhus C

KØBENHAVN
Strandvejen 60
DK-2900 Hellerup

HEMONTO LAB
Mariane Thomsens gade 4
DK-8000 Aarhus C

OSLO
Karenslyst Allé 49-53
NO-0279 Oslo

KONTAKT

+45 8742 1200
info@hemonto.com 
CVR: 29 83 93 95

AARHUS
Åboulevarden 21 
DK-8000 Aarhus C

KØBENHAVN
Strandvejen 60
DK-2900 Hellerup

HEMONTO LAB
Mariane Thomsens gade 4
DK-8000 Aarhus C

OSLO
Karenslyst Allé 49-53
NO-0279 Oslo