Hos Hemonto kan du få skræddersyet rapportering af dine investeringer

Hemonto-app

Få daglig en samlet oversikt over dine investeringer rett i hånden

Som investor har du løpende behov for å bevare oversikten over alle aspekter ved dine investeringer og kapitalforvaltning.

Med Hemontos app får du oversikt over performance, eksponering, risiko og compliance – på et sted og når som helst.

Dette får du med Hemonto-app’en

  • En samlet oversikt over alle dine investeringer rett i hånden – vi gir deg oversikt over både avkastning, eksponering, risiko og compliance.
  • Dybtgående innsikt – vi viser deg hvordan det går med dine investeringer helt ned til verdipapirnivå.
  • Mest mulig ut av investeringene – vi skaper gjennomsiktighet i kapitalforvaltningen, så du kan ta de beste beslutningene og få mest mulig ut av kapitalen.
  • Oversikt over dine foretrukne nøkkeltall – du kan tilpasse app’en så den altid viser dine foretrukne nøkkeltall.
  • Mulighet for å oprette flere brukere – og kontrollere hvem som har adgang til hva.

Vår Hemonto-app skaper gjennomsiktighet i kapitalforvaltningen og gir deg innsikten til å ta de rette beslutningene

Med Hemontos app får du en samlet oversikt over dine investeringer, og din kapitalforvaltning – alltid rett i hånden.

App’en gir deg en samlet oversikt over dine investeringer når det kommer til performance, risikonivå, eksponering innen aktivaklasser, og valuta. I tillegg kan du følge med på om dine forvaltere overholder avtalen med deg.

Det skaper gjennomsiktighet i kapitalforvaltningen og gjør deg i stand til å ta de rette beslutningene for dine investeringer slik at du får mest mulig ut av kapitalen.

Hemontos investeringsoverblik på tablet og mobiltelefon

Vi anvender den nyeste teknologien for å sikre maksimal sikkerhet og innsikt for våre kunder. Vår plattform gir deg en trygghet for at det er kontroll på dine verdier.”

Torben Engedal CFO & Partner

Få en komplett oversikt over performance på dine investeringer, på alle nivåer

Med vår app får du den komplette oversikten over alle dine investeringer på tvers av alle forvaltere, porteføljer, aktivaklasser og alternative investeringer.

App’en er både til deg som ønsker en hurtig oversikt og til deg som gjerne vil se alt på detaljnivå.

Ønsker du å gå i detaljnivå for en spesifikk forvalter, aktivaklasse eller et verdipapir kan du det også. Det er stort sett ingen grenser for hvor detaljert du kan sjekke dine investeringer og din kapitalforvaltning.

Overblik over private equity commitments via Hemontos app

Vil du vite mer om vår app?

Søren Hansen

Client Executive

+45 87 42 12 10

sh@hemonto.com

Kontakt