Hemonto hjælper boligorganisationer med forvaltning af formue

Boligbyggelag

Få mest mulig ut av boligbyggelagets formue

Boligbyggelag har et stort ansvar for å få mest mulig ut av selskapets midler uten å ta for mye risiko.

Med konsolidert rapportering og råd fra en 100% uavhengig partner, får dere de beste vilkårene for boligbyggelagets formue og mer tid til deres primære formål.

Det skal du være opmærksom på, når du investerer i Private Equity

Betaler dere for mye for kapitalforvaltning?

Det er vår erfaring fra samarbeid med andre boligbyggelag at det kan være betydelige besparelser som kan gjøres ved å reforhandle avtalen med kapitalforvalterne. Kanskje dette er tilfelle hos dere også?

Vi sørger for at kostnadene deres er markedstilpassede og at dere ikke betaler mer enn avtalt

Som din økonomiske livvakt overvåker vi kontinuerlig boligbyggelagets investeringer og påpeker eventuelle ulemper.

Vi vurderer blant annet om kostnadene deres er konkurransedyktige eller om det er grunnlag for optimalisering. I tillegg sjekker vi kostnadene på deres kapitalforvaltning og sikrer at dere ikke betaler mer enn avtalt.

Når vi finner en feil, kontakter vi forvalteren og sørger for at dere får refundert eventuelle feilkostnader. Bare i fjor fikk vi refundert et titalls millionbeløp til våre kunder.

Dette skaper en trygghet for kapitalforvaltningen deres og de beste forutsetningene for boligbyggelagets formue.

Hemontos lokaler i Rømerhus i Aarhus

Bruker dere lang tid på regnskap og administrasjon?

Klargjøring av regnskapsoppgjør er en viktig oppgave, men det tar tid å postere hver transaksjon. Tid som i stedet kan brukes på andre verdiskapende aktiviteter.

La oss gjøre det praktiske slik at dere har mer tid til deres primære formål som boligbyggelag

Hemonto fungerer som deres outsourcede finansavdeling. Vi sørger for alt fra kontinuerlig avstemming av kontoer og depoter og utarbeidelse av regnskap for kapitalforvaltningen til den pågående dialogen med revisor.

På denne måten kan dere konsentrere dere om boligbyggelagets primære formål uten å måtte bekymre dere for alt det administrative.

Det er tidkrevende å holde oversikt over investeringene og utarbeide finansielle rapporter

Det kan være stor forskjell hos de ulike bankene og kapitalforvalterne på hvordan de løser den finansielle rapporteringen.

Mangelen på en felles standard gjør det vanskelig å forstå hvilken forvalter som faktisk har oppnådd det beste resultatet. Og uten den innsikten kan det være en utfordring å ta beslutninger for å maksimere boligbyggelagets utbytte.

Få en oversikt over investeringene med konsolidert rapportering fra en uavhengig partner

Med vår intuitive rapporteringsplattform får du en oversikt over alle investeringene deres. Det gir deg enkel og rask oversikt over alle forvalterne og gjør det mulig å sammenligne resultatene og kostnadene på et objektivt datagrunnlag.

Vi samler inn alle boligbyggelagets sine data i lett håndterlige rapporter om avkastning, risiko og kostnader. Dette gir deg den finansielle innsikten som trengs for å ta de beste beslutningene rundt boligbyggelagets investeringer og få mest mulig ut av avdelingenes midler

Hemontos webportal med investeringsoverblik

Får dere mest mulig ut av boligbyggelagets formuesforvaltning?

Som boligbyggelag har dere et stort ansvar for å få mest mulig ut av avdelingenes formuer uten å ta for stor risiko – og dette avhenger av optimal kapitalforvaltning. Vi kan hjelpe deg å leve opp til dette ansvaret.

Få uavhengige råd fra en erfaren sparringspartner uten motstridende interesser

Som deres finansielle livvakt tilbyr vi uavhengig rådgivning som gir dere muligheten til å oppnå best mulig avkastning til de laveste kostnadene innenfor de rammer som er gitt.

Med utgangspunkt i vår lange erfaring og kompetanse innen formuesforvaltning tilbyr vi forståelig sparring og løpende evaluering av boligbyggelagets forvaltning med fokus på avkastning, kostnader og risiko.

Hvis dere har behov for strategiske råd rundt investeringsstrategi og valg av kapitalforvaltere vil vi også være behjelpelige med dette. Vi kan også gi deg en second opinion på forvalterens innsats samt være med i forvaltermøter slik at dere får maksimalt ut av forvaltningen.

Vi har analysert mer enn 1.000 porteføljer og vi overvåker samlet set investeringer for over NOK 600 milliarder. Vi har dermed markedets mest omfattende database å basere våre uavhengige råd på.

Hemonto yder rådgivning og rapportering om kapitalforvaltning og investering til boligorganisationer

Vil du vite mer om våre løsninger?

Søren Hansen

Client Executive

+45 87 42 12 10

sh@hemonto.com

Kontakt