Bedrifter

Få mest mulig ut av bedriftens overskuddslikviditet med minimal tidsbruk

Som deres outsourcede finansavdeling hjelper vi bedriften deres med å oppnå høyest mulig risikojustert avkastning til lavest mulig pris, akkurat som vi tar vare på alt det praktiske i forbindelse med kapitalforvaltningen.

På denne måten kan du være 100% sikker på at dere vil få mest mulig ut av bedriftens overskuddslikviditet, samtidig som du og dine medarbeidere får mer tid til kjerneoppgavene.

Hemonto medarbejder Kasper Hald, Senior Advisor

Bruker dere dyrebar tid på regnskap og administrasjon?

Klargjøring av regnskapsoppgjør er en viktig oppgave, men det tar tid å postere hver transaksjon. Tid som du og dine medarbeidere kan bruke på deres kjerneoppgaver for å skape verdi for bedriften.

Få mer tid til kjerneoppgavene deres og reduser medarbeiderkostnadene

Hemonto fungerer som din outsourcede finansavdeling. Vi sørger for alt fra kontinuerlig avstemming av kontoer og depoter samt utarbeidelse av regnskap for kapitalforvaltningen til den løpende dialogen med revisor.

På denne måten kan du konsentrere deg om dine kjerneoppgaver uten å måtte bekymre deg for alt det administrative. Og i de aller fleste tilfeller resulterer våre tjenester i en kostnadsreduksjon både for medarbeidertid og revisor.

Bruker dere mye ressurser på å få oversikt over investeringene?

Det kan være stor forskjell hos de ulike bankene og kapitalforvalterne på hvordan de utarbeider deres finansielle rapporter. Det gjør det komplisert og tidkrevende å få en samlet oversikt over, hvordan investeringene har utviklet seg – og gjør det vanskelig å se hvem som faktisk har oppnådd det beste resultat. Samtidig er mange porteføljestyringssystemer dyre i drift og imøtekommer ikke bedrifters rapporteringsbehov.

Få en oversikt over investeringerne med konsolidert rapportering fra en uavhengig partner

Vi samler alle deres data i vår intuitive rapporteringsplattform som gir deg adgang til lett forståelige rapporter for avkastning, risiko og kostnader. Det gir deg enkel og rask oversikt over alle forvalterne deres og gjør det mulig å sammenligne resultatene og kostnadene på et objektivt datagrunnlag.

I tillegg utarbeider vi gjerne skreddersydde rapporter til styret eller andre som trenger spesifikk innsikt.

Med vår konsoliderte rapportering minimerer dere enkelpersonsrisikoen deres og sparer utgifter til systemer samt frigjør verdifull tid.

Og viktigst av alt får du den finansielle innsikten som trengs for å ta de beste beslutningene for bedriftens investeringene og få mest mulig ut av selskapets overskuddslikviditet.

Hemontos investeringsoverblik på telefon, tablet og computer

Betaler dere for mye for kapitalforvaltning?

Det er uunngåelig at feil skjer fra tid til annen – selv hos kapitalforvalterne deres. Selv en liten feil kan imidlertid koste deg dyrt når du har investert for millionbeløp. Det kan også være utfordrende å vurdere om kostnadene er konkurransedyktige.

Vår erfaring tilsier at en løpende overvåkning og proaktiv håndtering av kapitalforvaltning øker den risikojusterte avkastningen.

Vi sørger for at kostnadene deres er markedstilpassede og at dere ikke betaler mer enn avtalt

Som deres finansielle livvakt overvåker vi kontinuerlig bedriftens investeringene og sørger for at alt er som det skal være – både når det gjelder risiko, kostnader og allokering. På denne måten unngår du ubehagelige overraskelser, og samtidig får du muligheten til å være proaktiv i stedet for reaktiv.

Vi vurderer blant annet om kapitalforvaltningskostnadene deres er konkurransedyktige eller om det er grunnlag for optimalisering. I tillegg sjekker vi kostnadene på kapitalforvaltningen og sikrer at dere ikke betaler mer enn avtalt.

Bare i fjor fikk vi refundert et titalls millionbeløp til våre kunder.

Får du mest mulig ut av bedriftens kapitalforvaltning?

Kapitalforvaltning er vanligvis en tillitssak som er overlatt til en bank eller annen kapitalforvalter. Våre erfaringer er imidlertid at det kan gå utover den risikojusterte avkastningen om man ikke løpende evaluerer kapitalforvaltningen og følger opp på forvalternes prestasjoner.

Få uavhengige råd fra en erfaren sparringspartner uten motstridende interesser

Vi tilbyr uavhengig rådgivning og løpende evaluering av kapitalforvaltningen. Det gir deg muligheten til å oppnå best mulig avkastning til lavest mulig pris.

Hvis dere har behov for strategiske råd rundt investeringsstrategi og valg av kapitalforvaltere vil vi også være behjelpelige med dette. Vi kan også gi deg en second opinion på forvalterens innsats samt være med i forvaltermøter slik at du får maksimalt ut av forvaltningen.

Vi har analysert flere enn 1.000 porteføljer og vi overvåker samlet sett investeringer for over NOK 600 milliarder. Vi har dermed markedets mest omfattende database å basere våre uavhengige råd på.

Torben og Rasmus er partnere i Hemonto

Vil du vite mer om våre løsninger?

Søren Hansen

Client Executive

+45 87 42 12 10

sh@hemonto.com

Kontakt