Få konsolideret finansrapportering med Hemontos platform

Konsolidert rapportering

Få et komplett beslutningsgrunnlag med konsolidert rapportering fra en 100 % uavhengig partner

Hvis du benytter deg av flere kapitalforvaltere, mottar du som regel finansielle rapporter fra hver enkelt.

Det er ofte store forskjeller på de forskjellige banker og kapitalforvalternes rapportering. Den manglende felles standard gjør det vanskelig å få en samlet oversikt over investeringene, sammenligne de forskjellige forvalternes resultater, og kostnader.

Det gjør det samtidig vanskelig for deg å få oversikt over den totale risikoen på tvers av alle kapitalforvalterne.

Hemonto kan udarbejde jeres ESG-strategi

Få et objektivt og rettvisende beslutningsgrunnlag for dine investeringsbeslutninger

Vi tror på at en objektiv finansrapportering er overordnet for å oppnå en optimal kapitalforvaltning. Derfor holder vi oss uavhengige av finansielle institusjoner, og vi rådgir deg heller ikke på valg av verdipapirer.

I stedet leverer vi en uavhenging konsolidert rapportering som gir deg et godt grunnlag for dine investeringsmessige vurderinger og beslutninger.

Alle våre beregninger skjer i utgangspunkt i uavhengig markedsdata fra de største leverandørene i verden, så du alltid er sikret et korrekt bilde av hvordan dine porteføljer presterer hver for seg og i forhold til hverandre.

Vi tilpasser rapporteringen til dine ønsker og behov

Finansiell rapportering er et styringsverktøy, som du kan bruke til å optimalisere dine porteføljer med hensikt å forbedre avkastningen og risikoen. Våre kunder er alt fra private investorer, family offices, stiftelser og pensjonskasser. Våre løsninger kan tilpasses etter våre kunders behov.

Vår finansrapportering inneholder hovedtall, konsolidert rapportering og detaljerte oppgjør på tvers av likvide og illikvide investeringer. Du har mulighet for å få daglig oversikt, månedlig rapporter og kvartalsanalyser. Vi utarbeider også gjerne skreddersydde rapporter til styret eller andre med behov for spesifikk innsikt.

Hemontos investeringsoverblik på computer, der giver investorer overblik over investeringerne på tværs af forvaltere, banker og aktivklasser

Vil du vite mer om vår konsoliderte rapportering?

Søren Hansen

Client Executive

+45 87 42 12 10

sh@hemonto.com

Kontakt