Skip to content

KONSOLIDERT RAPPORTERING

Få et komplett beslutningsgrunnlag med konsolidert rapportering fra en 100 % uavhengig partner

Hvis du benytter deg av flere kapitalforvaltere, mottar du som regel finansielle rapporter fra hver enkelt. Det er ofte store forskjeller på de forskjellige banker og kapitalforvalternes rapportering. Den manglende felles standard gjør det vanskelig å få en samlet oversikt over investeringene, sammenligne de forskjellige forvalternes resultater, og kostnader. Det gjør det samtidig vanskelig for deg å få oversikt over den totale risikoen på tvers av alle kapitalforvalterne.

 

KONSOLIDERT RAPPORTERING

Få et komplett beslutningsgrunnlag med konsolidert rapportering fra en 100 % uavhengig partner

Hvis du benytter deg av flere kapitalforvaltere, mottar du som regel finansielle rapporter fra hver enkelt. Det er ofte store forskjeller på de forskjellige banker og kapitalforvalternes rapportering.

Den manglende felles standard gjør det vanskelig å få en samlet oversikt over investeringene, sammenligne de forskjellige forvalternes resultater, og kostnader.

Det gjør det samtidig vanskelig for deg å få oversikt over den totale risikoen på tvers av alle kapitalforvalterne.

KONSOLIDERT RAPPORTERING

Få et komplett beslutningsgrunnlag med konsolidert rapportering fra en 100 % uavhengig partner

Hvis du benytter deg av flere kapitalforvaltere, mottar du som regel finansielle rapporter fra hver enkelt. Det er ofte store forskjeller på de forskjellige banker og kapitalforvalternes rapportering. Den manglende felles standard gjør det vanskelig å få en samlet oversikt over investeringene, sammenligne de forskjellige forvalternes resultater, og kostnader. Det gjør det samtidig vanskelig for deg å få oversikt over den totale risikoen på tvers av alle kapitalforvalterne.

konsolideret rapportering

Konsolidert rapportering

Få et komplett beslutningsgrunnlag med konsolidert rapportering fra en 100 % uavhengig partner

Hvis du benytter deg av flere kapitalforvaltere, mottar du som regel finansielle rapporter fra hver enkelt. Det er ofte store forskjeller på de forskjellige banker og kapitalforvalternes rapportering. Den manglende felles standard gjør det vanskelig å få en samlet oversikt over investeringene, sammenligne de forskjellige forvalternes resultater, og kostnader. Det gjør det samtidig vanskelig for deg å få oversikt over den totale risikoen på tvers av alle kapitalforvalterne.

Markedsledende finansrapportering,
som dekker alle aspekter av formuesforvaltningen
 

En av våre kjernekompetanser er å levere konsolidert rapportering. Det siste året overvåket, og behandlet vi over 250.000 transaksjoner og totalt overvåker vi over NOK 250 mrd for våre kunder.

Vi samler alle dine data på tvers av banker og kapitalforvaltere og presenterer dem i et oversiktlig format. Les mer om våre rapporteringsløsninger under.

Performance-rapportering
Få en samlet oversikt over resultatene av dine investeringer – på tvers av forvaltere.

Risikorapportering
Få oversikt over risikoen
og forstå hva den innbærer
for deg.

Regnskap
Slipp for bryet og
få et avstemt og konsolidert
regnskap for dine
verdipapirinvesteringer.

Kostnadsoversikt
Få kontroll på
alle dine kostnader
– også de som ikke
står på fakturaen.

Utvidet overvåkning
Få en utvidet overvåkning av dine investeringer, så du kan få trygghet for at de blir forvaltet optimalt og som avtalt.

Kundeportal
Få en komplett
oversikt over dine
investeringer i vår
dynamiske kundeportal.

Hemonto-app
Få daglig en samlet oversikt over dine investeringer rett i hånden.

Skreddersydd rapportering
Få maksimal innsikt
i dine investeringer
med minimalt
tidsforbruk.

Private Equity-rapportering
Få en fullstendig og pålitelig oversikt over dine Private Equity-investeringer.

ESG-rapportering
Få innsikt i din porteføljes bærekraftsprofil.

Markedsledende finansrapportering,
som dekker alle aspekter av formuesforvaltningen

En av våre kjernekompetanser er å levere konsolidert rapportering. Det siste året overvåket, og behandlet vi over 250.000 transaksjoner og totalt overvåker vi over NOK 250 mrd for våre kunder.

Vi samler alle dine data på tvers av banker og kapitalforvaltere og presenterer dem i et oversiktlig format. Les mer om våre rapporteringsløsninger under.

Performance-rapportering
Få en samlet oversikt over resultatene av dine investeringer – på tvers av forvaltere.

Risikorapportering
Få oversikt over
risikoen og forstå
hva den innbærer
for deg.

Regnskap
Slipp for bryet og få et avstemt og konsolidert regnskap for dine verdipapirinvesteringer.

Kostnadsoversikt
Få kontroll på
alle dine kostnader
– også de som ikke
står på fakturaen.

Utvidet overvåkning
Få en utvidet overvåkning av dine investeringer, så du kan få trygghet for at de blir forvaltet optimalt og som avtalt.

Kundeportal
Få en komplett oversikt
over dine investeringer
i vår dynamiske
kundeportal.

Hemonto-app
Få daglig en samlet
oversikt over dine
investeringer
rett i hånden.

Skreddersydd rapportering
Få maksimal innsikt
i dine investeringer
med minimalt
tidsforbruk.

Private Equity-rapportering
Få en fullstendig og pålitelig oversikt over dine Private Equity-investeringer.

ESG-rapportering
Få innsikt i din porteføljes bærekraftsprofil.

Markedsledende finansrapportering,
som dekker alle aspekter av formuesforvaltningen

En av våre kjernekompetanser er å levere konsolidert rapportering. Det siste året overvåket, og behandlet vi over 250.000 transaksjoner og totalt overvåker vi over NOK 250 mrd for våre kunder.

Vi samler alle dine data på tvers av banker og kapitalforvaltere og presenterer dem i et oversiktlig format. Les mer om våre rapporteringsløsninger under.

Performance-rapportering
Få en samlet oversikt over resultatene av dine investeringer – på tvers av forvaltere.

Risikorapportering
Få oversikt over risikoen
og forstå hva den innbærer
for deg.

Regnskap
Slipp for bryet og få et avstemt og konsolidert regnskap for dine verdipapirinvesteringer.

Kostnadsoversikt
Få kontroll på alle
dine kostnader
– også de som ikke
står på fakturaen.

Utvidet overvåkning
Få en utvidet overvåkning av dine investeringer, så du kan få trygghet for at de blir forvaltet optimalt og som avtalt.

Kundeportal
Få en komplett oversikt over dine investeringer i vår dynamiske kundeportal.

Hemonto-app
Få daglig en samlet
oversikt over dine
investeringer rett i hånden.

Skreddersydd rapportering
Få maksimal innsikt i dine investeringer med minimalt tidsforbruk.

Private Equity-rapportering
Få en fullstendig og pålitelig oversikt over dine Private Equity-investeringer.

ESG-rapportering
Få innsikt i din porteføljes bærekraftsprofil.

Markedsledende finansrapportering,
som dekker alle aspekter av formuesforvaltningen

En av våre kjernekompetanser er å levere konsolidert rapportering. Det siste året overvåket, og behandlet vi over 250.000 transaksjoner og totalt overvåker vi over NOK 250 mrd for våre kunder.

Vi samler alle dine data på tvers av banker og kapitalforvaltere og presenterer dem i et oversiktlig format. Les mer om våre rapporteringsløsninger under.

Performance-rapportering
Få en samlet oversikt over resultatene av dine investeringer – på tvers av forvaltere.

Risikorapportering
Få oversikt over risikoen og forstå hva den innbærer for deg.

Regnskap
Slipp for bryet og få et avstemt og konsolidert regnskap for dine verdipapirinvesteringer.

Kostnadsoversikt
Få kontroll på alle dine kostnader – også de som ikke står på fakturaen.

Utvidet overvåkning
Få en utvidet overvåkning av dine investeringer, så du kan få trygghet for at de blir forvaltet optimalt og som avtalt.

Kundeportal
Få en komplett oversikt over dine investeringer i vår dynamiske kundeportal.

Hemonto-app
Få daglig en samlet oversikt over dine investeringer rett i hånden.

Skreddersydd rapportering
Få maksimal innsikt i dine investeringer med minimalt tidsforbruk.

Private Equity-rapportering
Få en fullstendig og pålitelig oversikt over dine Private Equity-investeringer.

ESG-rapportering
Få innsikt i din porteføljes bærekraftsprofil.

Få et objektivt og rettvisende beslutningsgrunnlag for dine investeringsbeslutninger

Vi tror på at en objektiv finansrapportering er overordnet for å oppnå en optimal kapitalforvaltning. Derfor holder vi oss uavhengige av finansielle institusjoner, og vi rådgir deg heller ikke på valg av verdipapirer.

I stedet leverer vi en uavhenging konsolidert rapportering som gir deg et godt grunnlag for dine investeringsmessige vurderinger og beslutninger.

Alle våre beregninger skjer i utgangspunkt i uavhengig markedsdata fra de største leverandørene i verden, så du alltid er sikret et korrekt bilde av hvordan dine porteføljer presterer hver for seg og i forhold til hverandre.

uavhengig raadgivning
Få et objektivt og rettvisende beslutningsgrunnlag for dine investeringsbeslutninger

Vi tror på at en objektiv finansrapportering er overordnet for å oppnå en optimal kapitalforvaltning. Derfor holder vi oss uavhengige av finansielle institusjoner, og vi rådgir deg heller ikke på valg av verdipapirer.

I stedet leverer vi en uavhenging konsolidert rapportering som gir deg et godt grunnlag for dine investeringsmessige vurderinger og beslutninger.

Alle våre beregninger skjer i utgangspunkt i uavhengig markedsdata fra de største leverandørene i verden, så du alltid er sikret et korrekt bilde av hvordan dine porteføljer presterer hver for seg og i forhold til hverandre.

uavhengig raadgivning
Få et objektivt og rettvisende beslutningsgrunnlag for dine investeringsbeslutninger

Vi tror på at en objektiv finansrapportering er overordnet for å oppnå en optimal kapitalforvaltning. Derfor holder vi oss uavhengige av finansielle institusjoner, og vi rådgir deg heller ikke på valg av verdipapirer.

I stedet leverer vi en uavhenging konsolidert rapportering som gir deg et godt grunnlag for dine investeringsmessige vurderinger og beslutninger.

Alle våre beregninger skjer i utgangspunkt i uavhengig markedsdata fra de største leverandørene i verden, så du alltid er sikret et korrekt bilde av hvordan dine porteføljer presterer hver for seg og i forhold til hverandre.

uavhengig raadgivning
Dette sier våre kunder om vår konsoliderte rapportering
Dette sier våre kunder om vår konsoliderte rapportering
Vi tilpasser rapporteringen til dine ønsker og behov

Finansiell rapportering er et styringsverktøy, som du kan bruke til å optimalisere dine porteføljer med hensikt å forbedre avkastningen og risikoen. Våre kunder er alt fra private investorer, family offices, stiftelser og pensjonskasser. Våre løsninger kan tilpasses etter våre kunders behov.

Vår finansrapportering inneholder hovedtall, konsolidert rapportering og detaljerte oppgjør på tvers av likvide og illikvide investeringer. Du har mulighet for å få daglig oversikt, månedlig rapporter og kvartalsanalyser. Vi utarbeider også gjerne skreddersydde rapporter til styret eller andre med behov for spesifikk innsikt.

Vi tilpasser rapporteringen til dine ønsker og behov

Finansiell rapportering er et styringsverktøy, som du kan bruke til å optimalisere dine porteføljer med hensikt å forbedre avkastningen og risikoen. Våre kunder er alt fra private investorer, family offices, stiftelser og pensjonskasser. Våre løsninger kan tilpasses etter våre kunders behov.

Vår finansrapportering inneholder hovedtall, konsolidert rapportering og detaljerte oppgjør på tvers av likvide og illikvide investeringer. Du har mulighet for å få daglig oversikt, månedlig rapporter og kvartalsanalyser. Vi utarbeider også gjerne skreddersydde rapporter til styret eller andre med behov for spesifikk innsikt.

Vi tilpasser rapporteringen til dine ønsker og behov

Finansiell rapportering er et styringsverktøy, som du kan bruke til å optimalisere dine porteføljer med hensikt å forbedre avkastningen og risikoen. Våre kunder er alt fra private investorer, family offices, stiftelser og pensjonskasser. Våre løsninger kan tilpasses etter våre kunders behov.

Vår finansrapportering inneholder hovedtall, konsolidert rapportering og detaljerte oppgjør på tvers av likvide og illikvide investeringer. Du har mulighet for å få daglig oversikt, månedlig rapporter og kvartalsanalyser. Vi utarbeider også gjerne skreddersydde rapporter til styret eller andre med behov for spesifikk innsikt.

Vil du vite mer om vår konsoliderte rapportering?
Vil du vite mer om vår konsoliderte rapportering?
Henning-Gershof

Henning Gershof
Chief Commercial Officer
+45 3127 4607
hg@hemonto.com

Alexander-Bjoergan

Alexander Bjørgan
Head of Sales
+47 408 43 202
ab@hemonto.com

Alexander-Bjoergan

Alexander Bjørgan
Head of Sales
+47 408 43 202
ab@hemonto.com

Henning-Gershof

Henning Gershof
Chief Commercial Officer
+45 3127 4607
hg@hemonto.com

Henning-Gershof

Henning Gershof
Chief Commercial Officer
+45 3127 4607
hg@hemonto.com

Alexander-Bjoergan

Alexander Bjørgan
Head of Sales
+47 408 43 202
ab@hemonto.com

Alexander-Bjoergan

Alexander Bjørgan
Head of Sales
+47 408 43 202
ab@hemonto.com

Henning-Gershof

Henning Gershof
Chief Commercial Officer
+45 3127 4607
hg@hemonto.com

KONTAKT

+45 8742 1200
info@hemonto.com 
CVR: 29 83 93 95

AARHUS
Åboulevarden 21 
DK-8000 Aarhus C

KØBENHAVN
Strandvejen 60
DK-2900 Hellerup

HEMONTO LAB
Mariane Thomsens gade 4
DK-8000 Aarhus C

OSLO
Karenslyst Allé 49-53
NO-0279 Oslo

KONTAKT

+45 8742 1200
info@hemonto.com 
CVR: 29 83 93 95

AARHUS
Åboulevarden 21 
DK-8000 Aarhus C

KØBENHAVN
Strandvejen 60
DK-2900 Hellerup

HEMONTO LAB
Mariane Thomsens gade 4
DK-8000 Aarhus C

OSLO
Karenslyst Allé 49-53
NO-0279 Oslo