Om Hemonto

Vi arbeider for gjennomsiktighet og fair play i den finansielle sektoren

Hemonto er en dansk Fintech-virksomhet, som ble grunnlagt i 2006 med ønske om å skape mer gjennomsiktighet i den finansielle sektoren. Vi hjelper formuende organisasjoner, virksomheter og private investorer med å skape et sterkt grunnlag for deres investeringsmessige beslutninger, når vi leverer konsolidert rapportering på tvers av forvaltere og yter strategisk rådgivning om kapitalforvaltning.

Samlet sett overvåker og administrerer vi mer enn 400 mrd. kroner for våre kunder. Felles for dem er, at de eier eller ivaretar formuer på mer enn 50 millioner kroner og ønsker å oppnå de beste betingelsene for den.

Hemonto-logo på væg

Vi overvåker

0+

milliarder kroner

Vi håndterer

0+

tusen transaksjoner

Vi består av

0+

kompetente medarbeidere

Vi tror på det objektive beslutningsgrunnlag som altavgjørende for å få mest mulig ut av kapitalforvaltningen, og avgjørende for evnen til å ta velinformerte beslutninger for formuen.

Vår rådgivning er skreddersydd til deres behov, og vi rådgiver og rapporterer alltid på et objektivt og datadrevet grunnlag. Derfor avstår vi også fra å rådgi om enkeltprodukter og selger ikke finansielle produkter.

Som 100% uavhengig av finansielle institusjoner, sikrer vi at deres kapitalforvaltere tjener deres beste interesser.

Torben Engedal CFO & Partner
2006
2008
2009
2010
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2023

Hemonto blir stiftet

Med ønske om å skape mer gjennomsiktighet i den finansielle sektoren stifter Henning Svane virksomheten under navnet Henton Back Office, og fra begynnelsen er 100% uavhengig konsolidert rapportering kjernen av vårt DNA.

Utover å skape verdi for våre kunder er det fra begynnelsen viktig for Henning å skape en god arbeidsplass med ordenlighet som en felles fane for virksomhetens kultur.

Finanskrisen rammer

I 2008 rammer den globale finanskrisen, som forårsaker store fall på aksjeindekser verden over. Krisen styrker investorenes ønske om transparens og forståelse av deres risiko, noe som setter ytterligere fart i Hemontos vekst.

Hemontos grafiske logo

Fra Henton Back Office til Hemonto

Virksomheten skifter navn fra Henton Back Office til Hemonto.

Vi lanserer vår kostnadsanalyse

I forbindelse med utarbeidelsen av vår rapportering erfarer vi at det jevnlig skjer feil i forbindelse med oppkrevning av alt fra forvaltningshonorarer til kickback fra foreninger og fond, og at det kan være en utfordring å få oversikt over kostnadene.

Siden 2010 har vår  kostnadsoversikt gitt våre kunder innsikt i alle kostnadene forbundet med deres kapitalforvaltning. I tillegg kontrollerer vi kostnadene med utvidet overvåkning, og hvert år får vi refundert flere millioner kroner som våre kunder har betalt for mye.

Vi utvikler Risikobarometeret og lanserer Investeringshjulet

For å gi våre kunder et hurtig overblikk over risikonivået i deres portefølje utvikler vi Risikobarometeret, som kobler utslagene i porteføljene med et risikonivå. Barometeret gir – på bakgrunn av ESMA-standarder – et hurtig overblikk over, om risikoen i din konsoliderte portefølje er lav, middels, eller høy.

Det er også året, hvor vi lanserer Investeringshjulet, som sikrer, at vi kommer hele veien rundt om våre kunders kapitalforvaltning på våre statusmøter.

North-East Family Office kjøper aksjemajoriteten i Hemonto

NEFO har vært kunde hos oss siden 2010 og kjøper i 2015 aksjemajoriteten i Hemonto, da de ser et stort potensial i våre services. For NEFO er eierskapet av Hemonto et strategisk, langsiktig eierskap og de er i dag en viktig sparringspartner i den løpende utviklingen av våre services.

Vi begynner å tilby uavhengig strategisk rådgvining og får kontor i København

Vi begynner å tilby uavhengig strategisk rådgvining og får kontor i København. Vi begynner i 2016 å tilby konsoliderte rapportering om kapitalforvaltning til de investorene, som har bruk for hjelp til å utarbeide en skreddersydd investeringsstrategi eller finne den helt rette forvalteren til nettopp deres setup.

2016 er også året hvor vi åpner kontor på Svanemøllevej i København.

Vi lanserer Private Equity-rapportering

Interessen for Private Equity stiger hos investorene. Vi utvider derfor vår rapportering med Private Equity-rapportering så våre kunder alltid har et pålitelig overblikk over, hvor mye de forskjellige Private Equity-fondene kan ”kalde” fra dem, og så de kan sammenligne fondenes resultater.

Ken Gamskjær

Ken Gamskjær tiltrer som ny CEO

Etter et femårig generasjonsskifte overtar Ken Gamskjær i mars 2018 rollen som CEO. Det lange generasjonsskiftet sier mye om våre verdier, hvor ordentlighet er i fokus, og skyldes et ønske fra Henning Svane om å finne den helt rette etterkommeren til å lede Hemonto videre i rollen som en uavhengig spiller.

I 2018 får vi også ny logo.

Hemonto dashboard med konsolideret finansiel rapportering på laptop og mobil

Vi etablerer Hemonto LAB og begynner å tilby ESG-Screening

Vi etablerer Hemonto LAB – en selvstendig utviklingsavdeling med fullt fokus på konstant videreutvikling av vår software.

I 2019 inngår vi også et samarbeid med virksomheten Matter, som er spesialist på ESG-området. Sammen tilbyr vi å gi investorene en unik innsikt i porteføljers bærekraftsprofil med ESG-rapportering.

Vi ekspanderer til Norge

I januar 2020 åpner vi vårt første kontor i utlandet, nærmere bestemt i Oslo, Norge.

Vi får nytt kontor i København

Vi vokser ut av vårt kontor på Svanemøllevej i København og flytter i nye lokaler på Strandvejen 60.

Aletas platform

Aleta opprettes som søsterselskap til Hemonto 

I 2023 får vår rapporteringsplattform sitt eget brand, Aleta, som opprettes som et selvstendig søsterselskap til Hemonto. Beslutningen ble tatt for å gi både Hemonto og Aleta plass til å ha fullt fokus på videreutvikling av rådgivning og plattform. Ken Gamskjær fortsetter som CEO i Aleta. 

Kenneth Buss Andersen, CEO I Hemonto

Kennneth Bruss Andersen tiltrer som CEO 

Etter opprettelsen av Hemonto sitt nye søsterselskap Aleta, hvor Ken Gamskjær fortsetter som CEO, tiltrer Kenneth Bruus Andersen den 1. mars 2023 som ny CEO for Hemonto. Med sin store erfaring som rådgiver, bidrar Kenneth med sterk kompetanse til å fortsette utvikling av Hemonto sin forretning. 

Med ordentlighet som samlingspunkt arbeider vi for fair play og gjennomsiktighet

Ordentlighet er en del av vårt DNA og er den grunnverdien, som kjennetegner vår virksomhet og vårt team.

For oss betyr ordentlighet mange ting. Vi vet at vi ivaretar en viktig oppgave, som krever stor tillit. Ordentlighet betyr derfor, at vi håndterer kundeopplysninger med den høyeste grad av diskresjon, at vi er proaktive og tar fullt ansvar for, at vår rapportering alltid er basert på data av høyeste kvalitet, og at vår strategiske rådgivning om kapitalforvaltning alltid bygger på grundige, systematiske, og datadrevne analyser koblet til den nyeste viten om kapitalforvaltning. Det sikrer vi blant annet ved å kombinere akademisk viten med bransjeerfaring og ved kun å ansette de aller dyktigste på deres felt.

Fra begynnelsen har vår grunnlegger, Henning Svane, hatt fokus på å skape en arbeidsplass, hvor det er rart å arbeide, og hvor vi har et sterkt samhold med respekt for hverandre og den enkeltes kompetanser. Vi har derfor et sterkt internt samarbeid, hvor man alltid kan merke, at vi arbeider mot et felles mål:

Vi vil være en katalysator for fair play og gjennomsiktighet i den finansielle verden.

Hemonto har fokus på udvikling af medarbejdere