Uavhengig rådgivning

Få uavhengig rådgivning fra en erfaren sparringspartner uten motstridende interesser

Rådgivning om, og salg av kapitalforvaltningsytelser er ofte to områder i konflikt med hverandre. Hvis man selger investeringsprodukter, og samtidig råd gir om dem, er man sjelden objektiv i sin rådgivning. Derfor er vår klare holdning at disse to funksjonene bør holdes adskilt.

Av den grunn tilbyr vi ikke investeringsrådgivning, akkurat som vi ikke selv investerer for våre kunder – hverken direkte eller indirekte. Som en av Skandinavias største uavhengige rådgivere innen kapitalforvaltning holder vi oss uavhengige av finansielle institusjoner, så du er sikker på at du får 100 % uavhengig rådgivning hos oss.

Vår rådgivning tar utgangspunkt i vår dyptgående kompetanse om kapitalforvaltning, mange års erfaring og vårt datagrunnlag som er markedets største.

Uavhengig rådgivning

Få uavhengig rådgivning fra en erfaren sparringspartner uten motstridende interesser

Rådgivning om, og salg av kapitalforvaltningsytelser er ofte to områder i konflikt med hverandre. Derfor er vår klare holdning at disse to funksjonene bør holdes adskilt. Av den grunn tilbyr vi ikke investeringsrådgivning, akkurat som vi ikke selv investerer for våre kunder – hverken direkte eller indirekte.

Som en av Skandinavias største uavhengige rådgivere innen kapitalforvaltning holder vi oss uavhengige av finansielle institusjoner, så du er sikker på at du får 100 % uavhengig rådgivning hos oss.

Vår rådgivning tar utgangspunkt i vår dyptgående kompetanse om kapitalforvaltning, mange års erfaring og vårt datagrunnlag som er markedets største.

Uavhengig rådgivning

Få uavhengig rådgivning fra en erfaren sparringspartner uten motstridende interesser

Rådgivning om, og salg av kapitalforvaltningsytelser er ofte to områder i konflikt med hverandre. Derfor er vår klare holdning at disse to funksjonene bør holdes adskilt. Av den grunn tilbyr vi ikke investeringsrådgivning, akkurat som vi ikke selv investerer for våre kunder – hverken direkte eller indirekte.

Som en av Skandinavias største uavhengige rådgivere innen kapitalforvaltning holder vi oss uavhengige av finansielle institusjoner, så du er sikker på at du får 100 % uavhengig rådgivning hos oss. Vår rådgivning tar utgangspunkt i vår dyptgående kompetanse om kapitalforvaltning, mange års erfaring og vårt datagrunnlag som er markedets største.

Uafhængig rådgivning

Uavhengig rådgivningFå uavhengig rådgivning fra en erfaren sparringspartner uten motstridende interesser

Rådgivning om, og salg av kapitalforvaltningsytelser er ofte to områder i konflikt med hverandre. Derfor er vår klare holdning at disse to funksjonene bør holdes adskilt. Av den grunn tilbyr vi ikke investeringsrådgivning, akkurat som vi ikke selv investerer for våre kunder – hverken direkte eller indirekte.

Som en av Skandinavias største uavhengige rådgivere innen kapitalforvaltning holder vi oss uavhengige av finansielle institusjoner, så du er sikker på at du får 100 % uavhengig rådgivning hos oss.

Vår rådgivning tar utgangspunkt i vår dyptgående kompetanse om kapitalforvaltning, mange års erfaring og vårt datagrunnlag som er markedets største.

Vi har analysert flere enn 1.000 porteføljer, og vi overvåker investeringer for over NOK 250 mrd. Vi har derfor markedets mest omfattende datagrunnlag å basere vår uavhengige rådgivning på.
Vi har analysert flere enn 1.000 porteføljer, og vi overvåker investeringer for over NOK 250 mrd. Vi har derfor markedets mest omfattende datagrunnlag å basere vår uavhengige rådgivning på.
Vi har analysert flere enn 1.000 porteføljer, og vi overvåker investeringer for over NOK 250 mrd. Vi har derfor markedets mest omfattende datagrunnlag å basere vår uavhengige rådgivning på.
Vi hjelper deg med å få mest mulig
ut av formuen på dine premisser

Vår uavhengige rådgivning kan skaleres så den er skreddersydd til dine behov. Vi kan stå for utarbeidelse av investeringsstrategien, anbud av kapitalforvaltningen og forvalterseleksjonen samt ivareta den løpende evaluering av dine investeringer og forvaltning.

Vi kan både fungere som en sparringspartner for din nåværende organisasjon, men tilbyr også å ta ansvaret for å drive prosessen fra A-Å. Les mer om vår uavhengige rådgivning under.

Investeringstrategi
Få mest mulig ut av
dine investeringer med den
rette investeringsstrategi.

Anbud av kapitalforvaltning
Få de rette
kapitalforvalterne,
og få mest mulig ut
av dine investeringer.

Second opinion
Få en second opinion av en uavhengig
tredjepart, som utelukkende
ivaretar dine interesser.

Evaluering og sparring
Vær trygg på
at du får mest mulig ut av
kapitalforvaltningen.

ESG-strategi
Invester i overensstemmelse
med dine verdier med en
skreddersydd ESG-strategi.

Vi hjelper deg med å få mest mulig ut av formuen på dine premisser

Vår uavhengige rådgivning kan skaleres så den er skreddersydd til dine behov. Vi kan stå for utarbeidelse av investeringsstrategien, anbud av kapitalforvaltningen og forvalterseleksjonen samt ivareta den løpende evaluering av dine investeringer og forvaltning.

Vi kan både fungere som en sparringspartner for din nåværende organisasjon, men tilbyr også å ta ansvaret for å drive prosessen fra A-Å. Les mer om vår uavhengige rådgivning under.

Investeringstrategi
Få mest mulig
ut av dine investeringer
med den rette
investeringsstrategi.

Anbud av kapitalforvaltning
Få de rette kapitalforvalterne, og få mest mulig ut av dine investeringer.

Second opinion
Få en second opinion av en uavhengig
tredjepart, som utelukkende
ivaretar dine interesser.

Evaluering og sparring
Vær trygg på at du får mest mulig ut av kapitalforvaltningen.

ESG-strategi
Invester i overensstemmelse med dine verdier med en skreddersydd ESG-strategi.

Vi hjelper deg med å få mest mulig ut av formuen på dine premisser

Vår uavhengige rådgivning kan skaleres så den er skreddersydd til dine behov. Vi kan stå for utarbeidelse av investeringsstrategien, anbud av kapitalforvaltningen og forvalterseleksjonen samt ivareta den løpende evaluering av dine investeringer og forvaltning.

Vi kan både fungere som en sparringspartner for din nåværende organisasjon, men tilbyr også å ta ansvaret for å drive prosessen fra A-Å. Les mer om vår uavhengige rådgivning under.

Investeringstrategi
Få mest mulig ut av
dine investeringer med den
rette investeringsstrategi.

Anbud av kapitalforvaltning
Få de rette kapitalforvalterne,
og få mest mulig ut av
dine investeringer.

Second opinion
Få en second opinion av en uavhengig tredjepart, som utelukkende ivaretar dine interesser.

Evaluering og sparring
Vær trygg på at du får
mest mulig ut av kapitalforvaltningen.

ESG-strategi
Invester i overensstemmelse med dine verdier med en skreddersydd ESG-strategi.

Vi hjelper deg med å få mest mulig ut av formuen på dine premisser

Vår uavhengige rådgivning kan skaleres så den er skreddersydd til dine behov. Vi kan stå for utarbeidelse av investeringsstrategien, anbud av kapitalforvaltningen og forvalterseleksjonen samt ivareta den løpende evaluering av dine investeringer og forvaltning.

Vi kan både fungere som en sparringspartner for din nåværende organisasjon, men tilbyr også å ta ansvaret for å drive prosessen fra A-Å. Les mer om vår uavhengige rådgivning under.

Investeringstrategi
Få mest mulig ut av dine investeringer
med den rette investeringsstrategi.

Anbud av kapitalforvaltning
Få de rette kapitalforvalterne, og få mest mulig ut av dine investeringer.

Second opinion
Få en second opinion av en uavhengig tredjepart, som utelukkende ivaretar dine interesser.

Evaluering og sparring
Vær trygg på at du får mest mulig ut av kapitalforvaltningen.

ESG-strategi
Invester i overensstemmelse med dine verdier med en skreddersydd ESG-strategi.

Ta beslutninger for dine investeringer med grunnlag i datadrevne anbefalinger fra en objektiv og faglig sterk sparringspartner

Vår uavhengighet betyr at vi kun arbeider for deg og dine interesser. Det er din sikkerhet for en objektiv vurdering av alle resultater.

Utover det arbeider vi utelukkende med datadrevne forslag og beslutninger. Det betyr at vi bruker objektive data til å identifisere de forvaltningsmuligheter som passer best til din investeringsprofil og preferanser.

Vi følger den finansielle utvikling og kapitalforvalterne tett, og vi har inngående kjennskap til den finansielle sektor. Utover det benytter vi oss av vårt omfattende datagrunnlag til å foreta en objektiv evaluering av kapitalforvaltningsmarkedet og de enkelte forvalteres resultater.

uavhengig raadgivning
Ta beslutninger for dine investeringer med grunnlag i datadrevne anbefalinger fra en objektiv og faglig sterk sparringspartner

Vår uavhengighet betyr at vi kun arbeider for deg og dine interesser. Det er din sikkerhet for en objektiv vurdering av alle resultater.

Utover det arbeider vi utelukkende med datadrevne forslag og beslutninger. Det betyr at vi bruker objektive data til å identifisere de forvaltningsmuligheter som passer best til din investeringsprofil og preferanser.

Vi følger den finansielle utvikling og kapitalforvalterne tett, og vi har inngående kjennskap til den finansielle sektor. Utover det benytter vi oss av vårt omfattende datagrunnlag til å foreta en objektiv evaluering av kapitalforvaltningsmarkedet og de enkelte forvalteres resultater.

uavhengig raadgivning
Ta beslutninger for dine investeringer med grunnlag i datadrevne anbefalinger fra en objektiv og faglig sterk sparringspartner

Vår uavhengighet betyr at vi kun arbeider for deg og dine interesser. Det er din sikkerhet for en objektiv vurdering av alle resultater.

Utover det arbeider vi utelukkende med datadrevne forslag og beslutninger. Det betyr at vi bruker objektive data til å identifisere de forvaltningsmuligheter som passer best til din investeringsprofil og preferanser.

Vi følger den finansielle utvikling og kapitalforvalterne tett, og vi har inngående kjennskap til den finansielle sektor. Utover det benytter vi oss av vårt omfattende datagrunnlag til å foreta en objektiv evaluering av kapitalforvaltningsmarkedet og de enkelte forvalteres resultater.

uavhengig raadgivning
Ta beslutninger for dine investeringer med grunnlag i datadrevne anbefalinger fra en objektiv og faglig sterk sparringspartner

Vår uavhengighet betyr at vi kun arbeider for deg og dine interesser. Det er din sikkerhet for en objektiv vurdering av alle resultater.

Utover det arbeider vi utelukkende med datadrevne forslag og beslutninger. Det betyr at vi bruker objektive data til å identifisere de forvaltningsmuligheter som passer best til din investeringsprofil og preferanser.

Vi følger den finansielle utvikling og kapitalforvalterne tett, og vi har inngående kjennskap til den finansielle sektor. Utover det benytter vi oss av vårt omfattende datagrunnlag til å foreta en objektiv evaluering av kapitalforvaltningsmarkedet og de enkelte forvalteres resultater.

uavhengig raadgivning
Dette sier våre kunder om vår uavhengige rådgivning 
 • ”Stiftelsens investeringsstrategi har blitt avdekket og Hemonto har gitt oss et godt styringsverktøy.”

  – Fondsdirektør
 • “Med Hemontos løsning har vi fått oversikt over våre investeringer og tar våre beslutninger på et godt grunnlag.”

  – Hovedkasserer i fagforbund
 •  ”En verdifull samarbeidspartner. 

  – Fondsdirektør
Dette sier våre kunder om vår uavhengige rådgivning 
 • ”Stiftelsens investeringsstrategi har blitt avdekket og Hemonto har gitt oss et godt styringsverktøy.”

  – Fondsdirektør
 • “Med Hemontos løsning har vi fått oversikt over våre investeringer og tar våre beslutninger på et godt grunnlag.”

  – Hovedkasserer i fagforbund
 •  ”En verdifull samarbeidspartner. 

  Fondsdirektør
Vil du vite mer om vår uavhengige rådgivning?
Vil du vite mer om vår uavhengige rådgivning?
Magnus-Hoff-Johnson-(spejlvendt)

Magnus S. Hoff-Johnson
Country Manager, Norway
+47 970 70 811
mhj@hemonto.com

Alexander-Bjoergan

Alexander Bjørgan
Head of Sales
+47 408 43 202
ab@hemonto.com

Magnus-Hoff-Johnson-(spejlvendt)

Magnus S. Hoff-Johnson
Country Manager, Norway
+47 970 70 811
mhj@hemonto.com

Alexander-Bjoergan

Alexander Bjørgan
Head of Sales
+47 408 43 202
ab@hemonto.com

Magnus-Hoff-Johnson-(spejlvendt)

Magnus S. Hoff-Johnson
Country Manager, Norway
+47 970 70 811
mhj@hemonto.com

Alexander-Bjoergan

Alexander Bjørgan
Head of Sales
+47 408 43 202
ab@hemonto.com

Magnus-Hoff-Johnson-(spejlvendt)

Magnus S. Hoff-Johnson
Country Manager, Norway
+47 970 70 811
mhj@hemonto.com

Alexander-Bjoergan

Alexander Bjørgan
Head of Sales
+47 408 43 202
ab@hemonto.com

Kontakt

+47 970 70 811
info@hemonto.com
Org.nr.: 924 468 009

OSLO
Karenslyst Allé 49-53, 3. sal
NO-0279 Oslo

AARHUS
Åboulevarden 21 
DK-8000 Aarhus C

KØBENHAVN
Svanemøllevej 16
DK-2100 København Ø

HEMONTO LAB
Ny banegårdsgade 55
DK-8000 Aarhus C

Kontakt

+47 970 70 811
info@hemonto.com
Org.nr.: 924 468 009

OSLO
Karenslyst Allé 49-53, 3. sal
NO-0279 Oslo

AARHUS
Åboulevarden 21 
DK-8000 Aarhus C

KØBENHAVN
Svanemøllevej 16
DK-2100 København Ø

HEMONTO LAB
Ny banegårdsgade 55
DK-8000 Aarhus C