Skip to content

Evaluering og sparring

Vær trygg på at du får mest mulig
ut av kapitalforvaltningen

For mange er kapitalforvaltningen en tillitssak som overlates til en eller flere forvaltere. Det er viktig at man har en løpende evaluering av kapitalforvaltningen, slik at du får mest mulig ut av investeringene. Med vår gjennomgang og evaluering sikrer vi at vi i fellesskap får gått gjennom alle dine investeringer og din kapitalforvaltning – vi kaller dette for Investeringshjulet.

Evaluering og sparring

Vær trygg på at du får
mest mulig ut av kapitalforvaltningen

For mange er kapitalforvaltningen en tillitssak som overlates til en eller flere forvaltere. Det er viktig at man har en løpende evaluering av kapitalforvaltningen, slik at du får mest mulig ut av investeringene.

Med vår gjennomgang og evaluering sikrer vi at vi i fellesskap får gått gjennom alle dine investeringer og din kapitalforvaltning – vi kaller dette for Investeringshjulet.

Evaluering og sparring

Vær trygg på at du får mest mulig
ut av kapitalforvaltningen

For mange er kapitalforvaltningen en tillitssak som overlates til en eller flere forvaltere. Det er viktig at man har en løpende evaluering av kapitalforvaltningen, slik at du får mest mulig ut av investeringene. Med vår gjennomgang og evaluering sikrer vi at vi i fellesskap får gått gjennom alle dine investeringer og din kapitalforvaltning – vi kaller dette for Investeringshjulet.

evaluering og sparring

Evaluering og sparring

 

Vær trygg på at du får mest mulig ut av kapitalforvaltningen

For mange er kapitalforvaltningen en tillitssak som overlates til en eller flere forvaltere. Det er viktig at man har en løpende evaluering av kapitalforvaltningen, slik at du får mest mulig ut av investeringene. Med vår gjennomgang og evaluering sikrer vi at vi i fellesskap får gått gjennom alle dine investeringer og din kapitalforvaltning – vi kaller dette for Investeringshjulet.

Dette får du som en del av vår evaluering og sparring 
check-mark

Maksimalt innsyn – med vårt Investeringshjul belyser vi alle aspekter rundt din kapitalforvaltning.

check-mark

Et betydelig beslutningsgrunnlag – våre eksperter analyserer og evaluerer resultatene av dine investeringer og formidler deres konklusjoner til deg.

check-mark

Mest mulig ut av din kapitalforvaltning – vi har alltid fokus på forbedringer, når vi evaluerer din kapitalforvaltning.

check-mark

En 100% uavhengig evaluering – vi tilbyr ikke investeringsrådgivning og fokuserer derfor kun på å hjelpe deg med å få mest mulig ut av forvaltningen.

Dette får du som en del av vår evaluering og sparring 
check-mark

Maksimalt innsyn – med vårt Investeringshjul belyser vi alle aspekter rundt din kapitalforvaltning.

check-mark

Et betydelig beslutningsgrunnlag – våre eksperter analyserer og evaluerer resultatene av dine investeringer og formidler deres konklusjoner til deg.

check-mark

Mest mulig ut av din kapitalforvaltning – vi har alltid fokus på forbedringer, når vi evaluerer din kapitalforvaltning.

check-mark

En 100% uavhengig evaluering – vi tilbyr ikke investeringsrådgivning og fokuserer derfor kun på å hjelpe deg med å få mest mulig ut av forvaltningen.

Vår objektive evaluering og sparring sikrer
at du får mest mulig ut av dine investeringer

Med vår konsoliderte rapportering får du oversikt over, og innsikt i dine investeringer på tvers av forvalterne. For at du skal få enda mer ut av rapporteringen tilbyr vi en objektiv evaluering av og sparring på din kapitalforvaltning og resultatene av den.

På våre evaluerings- og sparringsmøter gjør vi opp status og følger opp eventuelle endringer i ditt setup siden siste møte. Deretter presenterer vi vår evaluering av kapitalforvaltningen, hvor vi blant annet evaluerer, og kommenterer på resultatene av dine investeringer. Vi ser også på forskjellene mellom forvalternes resultater og gjennomgår den overordnende risiko i ditt setup. Sist, men ikke minst kommer vi med forslag på mulige forbedringer i ditt setup, og gjør deg oppmerksom på områder i ditt setup som krever oppmerksomhet.

Med vår objektive evaluering og sparring gir vi deg et sterkt beslutningsgrunnlag, og en dyptgående innsikt som du kan bruke i dialogen med dine forvaltere. Vi tilbyr også å ta dialogen med dine forvaltere, eller i fellesskap med deg.

Vår objektive evaluering og sparring sikrer
at du får mest mulig ut av dine investeringer

Med vår konsoliderte rapportering får du oversikt over, og innsikt i dine investeringer på tvers av forvalterne. For at du skal få enda mer ut av rapporteringen tilbyr vi en objektiv evaluering av og sparring på din kapitalforvaltning og resultatene av den.

På våre evaluerings- og sparringsmøter gjør vi opp status og følger opp eventuelle endringer i ditt setup siden siste møte. Deretter presenterer vi vår evaluering av kapitalforvaltningen, hvor vi blant annet evaluerer, og kommenterer på resultatene av dine investeringer. Vi ser også på forskjellene mellom forvalternes resultater og gjennomgår den overordnende risiko i ditt setup. Sist, men ikke minst kommer vi med forslag på mulige forbedringer i ditt setup, og gjør deg oppmerksom på områder i ditt setup som krever oppmerksomhet.

Med vår objektive evaluering og sparring gir vi deg et sterkt beslutningsgrunnlag, og en dyptgående innsikt som du kan bruke i dialogen med dine forvaltere. Vi tilbyr også å ta dialogen med dine forvaltere, eller i fellesskap med deg.

Vår objektive evaluering og sparring sikrer
at du får mest mulig ut av dine investeringer

Med vår konsoliderte rapportering får du oversikt over, og innsikt i dine investeringer på tvers av forvalterne. For at du skal få enda mer ut av rapporteringen tilbyr vi en objektiv evaluering av og sparring på din kapitalforvaltning og resultatene av den.

På våre evaluerings- og sparringsmøter gjør vi opp status og følger opp eventuelle endringer i ditt setup siden siste møte. Deretter presenterer vi vår evaluering av kapitalforvaltningen, hvor vi blant annet evaluerer, og kommenterer på resultatene av dine investeringer. Vi ser også på forskjellene mellom forvalternes resultater og gjennomgår den overordnende risiko i ditt setup. Sist, men ikke minst kommer vi med forslag på mulige forbedringer i ditt setup, og gjør deg oppmerksom på områder i ditt setup som krever oppmerksomhet.

Med vår objektive evaluering og sparring gir vi deg et sterkt beslutningsgrunnlag, og en dyptgående innsikt som du kan bruke i dialogen med dine forvaltere. Vi tilbyr også å ta dialogen med dine forvaltere, eller i fellesskap med deg.

Vår objektive evaluering og sparring sikrer
at du får mest mulig ut av dine investeringer

Med vår konsoliderte rapportering får du oversikt over, og innsikt i dine investeringer på tvers av forvalterne. For at du skal få enda mer ut av rapporteringen tilbyr vi en objektiv evaluering av og sparring på din kapitalforvaltning og resultatene av den.

På våre evaluerings- og sparringsmøter gjør vi opp status og følger opp eventuelle endringer i ditt setup siden siste møte. Deretter presenterer vi vår evaluering av kapitalforvaltningen, hvor vi blant annet evaluerer, og kommenterer på resultatene av dine investeringer. Vi ser også på forskjellene mellom forvalternes resultater og gjennomgår den overordnende risiko i ditt setup. Sist, men ikke minst kommer vi med forslag på mulige forbedringer i ditt setup, og gjør deg oppmerksom på områder i ditt setup som krever oppmerksomhet.

Med vår objektive evaluering og sparring gir vi deg et sterkt beslutningsgrunnlag, og en dyptgående innsikt som du kan bruke i dialogen med dine forvaltere. Vi tilbyr også å ta dialogen med dine forvaltere, eller i fellesskap med deg.

Rasmus Lund Madsen
”Vi dokumenterer alt med objektive data, så vi er sikre på, at våre kunders formuer blir forvaltet optimalt – og som avtalt.”
Rasmus Lund Madsen
Partner & Head of C&A
Rasmus Lund Madsen
”Vi dokumenterer alt med objektive data, så vi er sikre på, at våre kunders formuer blir forvaltet optimalt – og som avtalt.”
Rasmus Lund Madsen
Partner & Head of C&A
”Vi dokumenterer alt med objektive data, så vi er sikre på, at våre kunders formuer blir forvaltet optimalt – og som avtalt.”
Rasmus Lund Madsen
Partner & Head of C&A
Rasmus Lund Madsen
evaluering og sparring
Få maksimal innsikt i dine investeringer med vårt Investeringshjul

For å sikre at vi kommer inn på alle aspekter av din kapitalforvaltning på en systematisk og overkommelig måte under våre evaluerings- og sparringsmøter har vi utviklet Investeringshjulet.

Investeringshjulet leder oss inn på både forvalterens adferd, performance, risiko og omkostninger.

Våre økonomer har en dyptgående faglig kunnskap, og mange års erfaring fra bransjen. Med utgangspunkt i vårt datagrunnlag som er markedets største foretar de dyptgående analyser innenfor hvert område i Investeringshjulet, og presenterer de på en konkret, og overkommelig måte. På denne måten er du sikret en høyt kvalifisert vurdering av dine forvalteres forslag og deres performance.

Investeringshjulet sikrer på den måten at du oppnår en grundig innsikt i alle aspekter av din kapitalforvaltning slik at du kan ta de riktige beslutninger for din forvaltning.

Med vår evaluering og sparring gir vi deg oversikt over det komplekse.

Få maksimal innsikt i dine investeringer med vårt Investeringshjul

For å sikre at vi kommer inn på alle aspekter av din kapitalforvaltning på en systematisk og overkommelig måte under våre evaluerings- og sparringsmøter har vi utviklet Investeringshjulet.

Investeringshjulet leder oss inn på både forvalterens adferd, performance, risiko og omkostninger.

Våre økonomer har en dyptgående faglig kunnskap, og mange års erfaring fra bransjen. Med utgangspunkt i vårt datagrunnlag som er markedets største foretar de dyptgående analyser innenfor hvert område i Investeringshjulet, og presenterer de på en konkret, og overkommelig måte. På denne måten er du sikret en høyt kvalifisert vurdering av dine forvalteres forslag og deres performance.

Investeringshjulet sikrer på den måten at du oppnår en grundig innsikt i alle aspekter av din kapitalforvaltning slik at du kan ta de riktige beslutninger for din forvaltning.

Med vår evaluering og sparring gir vi deg oversikt over det komplekse.

evaluering og sparring
Få maksimal innsikt i dine investeringer med vårt Investeringshjul

For å sikre at vi kommer inn på alle aspekter av din kapitalforvaltning på en systematisk og overkommelig måte under våre evaluerings- og sparringsmøter har vi utviklet Investeringshjulet.

Investeringshjulet leder oss inn på både forvalterens adferd, performance, risiko og omkostninger.

Våre økonomer har en dyptgående faglig kunnskap, og mange års erfaring fra bransjen. Med utgangspunkt i vårt datagrunnlag som er markedets største foretar de dyptgående analyser innenfor hvert område i Investeringshjulet, og presenterer de på en konkret, og overkommelig måte. På denne måten er du sikret en høyt kvalifisert vurdering av dine forvalteres forslag og deres performance.

Investeringshjulet sikrer på den måten at du oppnår en grundig innsikt i alle aspekter av din kapitalforvaltning slik at du kan ta de riktige beslutninger for din forvaltning.

Med vår evaluering og sparring gir vi deg oversikt over det komplekse.

evaluering og sparring
Vil du vite mer om vår evaluering og sparring?
Vil du vite mer om vår evaluering og sparring?
Henning-Gershof

Henning Gershof
Chief Commercial Officer
+45 3127 4607
hg@hemonto.com

Alexander-Bjoergan

Alexander Bjørgan
Head of Sales
+47 408 43 202
ab@hemonto.com

Alexander-Bjoergan

Alexander Bjørgan
Head of Sales
+47 408 43 202
ab@hemonto.com

Henning-Gershof

Henning Gershof
Chief Commercial Officer
+45 3127 4607
hg@hemonto.com

Henning-Gershof

Henning Gershof
Chief Commercial Officer
+45 3127 4607
hg@hemonto.com

Alexander-Bjoergan

Alexander Bjørgan
Head of Sales
+47 408 43 202
ab@hemonto.com

Alexander-Bjoergan

Alexander Bjørgan
Head of Sales
+47 408 43 202
ab@hemonto.com

Henning-Gershof

Henning Gershof
Chief Commercial Officer
+45 3127 4607
hg@hemonto.com

KONTAKT

+45 8742 1200
info@hemonto.com 
CVR: 29 83 93 95

AARHUS
Åboulevarden 21 
DK-8000 Aarhus C

KØBENHAVN
Strandvejen 60
DK-2900 Hellerup

HEMONTO LAB
Mariane Thomsens gade 4
DK-8000 Aarhus C

OSLO
Karenslyst Allé 49-53
NO-0279 Oslo

KONTAKT

+45 8742 1200
info@hemonto.com 
CVR: 29 83 93 95

AARHUS
Åboulevarden 21 
DK-8000 Aarhus C

KØBENHAVN
Strandvejen 60
DK-2900 Hellerup

HEMONTO LAB
Mariane Thomsens gade 4
DK-8000 Aarhus C

OSLO
Karenslyst Allé 49-53
NO-0279 Oslo