Hemonto hjælper investorer med at evaluere deres investeringssetup

Evaluering og sparring

Vær trygg på at du får mest mulig ut av kapitalforvaltningen

For mange er kapitalforvaltningen en tillitssak som overlates til en eller flere forvaltere.

Det er viktig at man har en løpende evaluering av kapitalforvaltningen, slik at du får mest mulig ut av investeringene.

Med vår gjennomgang og evaluering sikrer vi at vi i fellesskap får gått gjennom alle dine investeringer og din kapitalforvaltning – vi kaller dette for Investeringshjulet.

Hemonto giver investorer evaluering og sparring
Rasmus er partner i Hemonto og sparrer med investorer om deres investeringssetup

Dette får du som en del av vår evaluering og sparring

  • Maksimalt innsyn – med vårt Investeringshjul belyser vi alle aspekter rundt din kapitalforvaltning.
  • Et betydelig beslutningsgrunnlag – våre eksperter analyserer og evaluerer resultatene av dine investeringer og formidler deres konklusjoner til deg.
  • Mest mulig ut av din kapitalforvaltning – vi har alltid fokus på forbedringer, når vi evaluerer din kapitalforvaltning.
  • En 100% uavhengig evaluering – vi tilbyr ikke investeringsrådgivning og fokuserer derfor kun på å hjelpe deg med å få mest mulig ut av forvaltningen.

Vår objektive evaluering og sparring sikrer at du får mest mulig ut av dine investeringer

Med vår konsoliderte rapportering får du oversikt over, og innsikt i dine investeringer på tvers av forvalterne. For at du skal få enda mer ut av rapporteringen tilbyr vi en objektiv evaluering av og sparring på din kapitalforvaltning og resultatene av den.

På våre evaluerings- og sparringsmøter gjør vi opp status og følger opp eventuelle endringer i ditt setup siden siste møte. Deretter presenterer vi vår evaluering av kapitalforvaltningen, hvor vi blant annet evaluerer, og kommenterer på resultatene av dine investeringer. Vi ser også på forskjellene mellom forvalternes resultater og gjennomgår den overordnende risiko i ditt setup. Sist, men ikke minst kommer vi med forslag på mulige forbedringer i ditt setup, og gjør deg oppmerksom på områder i ditt setup som krever oppmerksomhet.

Med vår objektive evaluering og sparring gir vi deg et sterkt beslutningsgrunnlag, og en dyptgående innsikt som du kan bruke i dialogen med dine forvaltere. Vi tilbyr også å ta dialogen med dine forvaltere, eller i fellesskap med deg.

Hemonto hjælper velhavere og store organisationer med at få mest muligt ud af deres investeringer

Vi dokumenterer alt med objektive data, så vi er sikre på, at våre kunders formuer blir forvaltet optimalt – og som avtalt.”

Få maksimal innsikt i dine investeringer med vårt Investeringshjul

For å sikre at vi kommer inn på alle aspekter av din kapitalforvaltning på en systematisk og overkommelig måte under våre evaluerings- og sparringsmøter har vi utviklet Investeringshjulet.

Investeringshjulet leder oss inn på både forvalterens adferd, performance, risiko og omkostninger.

Våre økonomer har en dyptgående faglig kunnskap, og mange års erfaring fra bransjen. Med utgangspunkt i vårt datagrunnlag som er markedets største foretar de dyptgående analyser innenfor hvert område i Investeringshjulet, og presenterer de på en konkret, og overkommelig måte. På denne måten er du sikret en høyt kvalifisert vurdering av dine forvalteres forslag og deres performance.

Investeringshjulet sikrer på den måten at du oppnår en grundig innsikt i alle aspekter av din kapitalforvaltning slik at du kan ta de riktige beslutninger for din forvaltning.

Med vår evaluering og sparring gir vi deg oversikt over det komplekse.

Vil du vite mer om vår evaluering og sparring?

Søren Hansen

Client Executive

+45 87 42 12 10

sh@hemonto.com

Kontakt