Skip to content

ESG-strategi

Invester i overensstemmelse med jeres værdier med en skræddersyet ESG-strategi

Flere og flere investorer ønsker at investere i ansvarlige virksomheder, men mange oplever, at det er en stor og tidskrævende opgave at udarbejde en ESG-strategiVi letter jeres vej til ansvarlig investering ved at udarbejde en ESG-strategi, der er skræddersyet efter jeres værdier og krav, og som samtidig supplerer jeres overordnede investeringsstrategi. Og vi har et skarpt fokus på at sikre, at vi når frem til en strategi, der kan operationaliseres.

ESG-strategi

Invester i overensstemmelse med jeres værdier med en skræddersyet ESG-strategi

Flere og flere investorer ønsker at investere i ansvarlige virksomheder, men mange oplever, at det er en stor og tidskrævende opgave at udarbejde en ESG-strategi.

Vi letter jeres vej til ansvarlig investering ved at udarbejde en ESG-strategi, der er skræddersyet efter jeres værdier og krav, og som samtidig supplerer jeres overordnede investeringsstrategi. Og vi har et skarpt fokus på at sikre, at vi når frem til en strategi, der kan operationaliseres.

ESG-strategi

Invester i overensstemmelse med jeres værdier med en skræddersyet ESG-strategi

Flere og flere investorer ønsker at investere i ansvarlige virksomheder, men mange oplever, at det er en stor og tidskrævende opgave at udarbejde en ESG-strategiVi letter jeres vej til ansvarlig investering ved at udarbejde en ESG-strategi, der er skræddersyet efter jeres værdier og krav, og som samtidig supplerer jeres overordnede investeringsstrategi. Og vi har et skarpt fokus på at sikre, at vi når frem til en strategi, der kan operationaliseres.

ESG-strategi-mobil

ESG-strategi

 

Invester i overensstemmelse med jeres værdier med en skræddersyet ESG-strategi

Flere og flere investorer ønsker at investere i ansvarlige virksomheder, men mange oplever, at det er en stor og tidskrævende opgave at udarbejde en ESG-strategiVi letter jeres vej til ansvarlig investering ved at udarbejde en ESG-strategi, der er skræddersyet efter jeres værdier og krav, og som samtidig supplerer jeres overordnede investeringsstrategi. Og vi har et skarpt fokus på at sikre, at vi når frem til en strategi, der kan operationaliseres.

Med vores udvidede overvågning får du
  • Vished om, at I ikke betaler mere end aftalt – vi kontrollerer dine omkostninger i forbindelse med samtlige transaktioner og gebyrer. 
  • Refunderet eventuelle fejlopkrævninger – vi tager dialogen med forvalteren, når vi finder uoverensstemmelser i jeres omkostninger. 
  • De bedst mulige vilkår for jeres investeringer – vi analyserer og vurderer, om jeres omkostninger er markedskonforme, eller om der er grundlag for optimering. 
  • Vished om, at der bliver investeret som aftalt – vi giver dig overblik over jeres forvalteres investeringsrammer, og om de bliver overholdt. 
  • Opfølgning på eventuelle brud på jeres forvalteres investeringsrammer – vi undersøger potentielle brud på rammerne og holder dig orienteret undervejs. 
Det får I med en ESG-strategi fra Hemonto  
check-mark

Et værktøj til at værne om jeres værdier  vi hjælper jer med at udforme en skræddersyet ESG-strategi I kan investere i overensstemmelse med jeres krav til bæredygtighed og ansvarlighed.  

check-mark

En hurtigere vej til ansvarlig investering  vi guider jer gennem ESG-junglen og hjælper jer med de valg og overvejelser, som ellers kan få udarbejdelsen af en ESG-strategi til at virke uoverskuelig. 

check-mark

Best practice på ESG-området – vi sørger for, at jeres ESG-strategi lever op til konventionerne, så I får en fremtidssikret ESG-løsning til glæde og gavn for både nuværende og kommende generationer af investorer.

check-mark

En konkret plan for implementeringen – vi udformer en håndgribelig plan for implementeringen af jeres ESG-strategi og sætter delmål for resultaterne af implementeringen.

check-mark

Evaluering og tilpasning af strategi  vi evaluerer jeres porteføljes ansvarlige performance og hjælper med at tilpasse strategien med udgangspunkt i resultaterne.

Det får I med en ESG-strategi fra Hemonto  
check-mark

Et værktøj til at værne om jeres værdier  vi hjælper jer med at udforme en skræddersyet ESG-strategi I kan investere i overensstemmelse med jeres krav til bæredygtighed og ansvarlighed.  

check-mark

En hurtigere vej til ansvarlig investering  vi guider jer gennem ESG-junglen og hjælper jer med de valg og overvejelser, som ellers kan få udarbejdelsen af en ESG-strategi til at virke uoverskuelig. 

check-mark

Best practice på ESG-området – vi sørger for, at jeres ESG-strategi lever op til konventionerne, så I får en fremtidssikret ESG-løsning til glæde og gavn for både nuværende og kommende generationer af investorer.

check-mark

En konkret plan for implementeringen – vi udformer en håndgribelig plan for implementeringen af jeres ESG-strategi og sætter delmål for resultaterne af implementeringen.

check-mark

Evaluering og tilpasning af strategi  vi evaluerer jeres porteføljes ansvarlige performance og hjælper med at tilpasse strategien med udgangspunkt i resultaterne.

Det får I med en ESG-strategi fra Hemonto  
check-mark

Et værktøj til at værne om jeres værdier  vi hjælper jer med at udforme en skræddersyet ESG-strategi I kan investere i overensstemmelse med jeres krav til bæredygtighed og ansvarlighed.  

check-mark

En hurtigere vej til ansvarlig investering  vi guider jer gennem ESG-junglen og hjælper jer med de valg og overvejelser, som ellers kan få udarbejdelsen af en ESG-strategi til at virke uoverskuelig. 

check-mark

Best practice på ESG-området – vi sørger for, at jeres ESG-strategi lever op til konventionerne, så I får en fremtidssikret ESG-løsning til glæde og gavn for både nuværende og kommende generationer af investorer.

check-mark

En konkret plan for implementeringen – vi udformer en håndgribelig plan for implementeringen af jeres ESG-strategi og sætter delmål for resultaterne af implementeringen.

check-mark

Evaluering og tilpasning af strategi  vi evaluerer jeres porteføljes ansvarlige performance og hjælper med at tilpasse strategien med udgangspunkt i resultaterne.

I får et værktøj til at værne om jeres værdier med en skræddersyet ESG-strategi, der lever op til best practice

På baggrund af vores mangeårige erfaring inden for ESG-området og indblik i udviklingen hjælper vi jer med at udforme en skræddersyet ESG-strategi, der fungerer som supplement til jeres nuværende investeringsstrategi.

Vi tager udgangspunkt i jeres værdier, så I får en ESG-strategi, der er tilpasset efter lige netop jeres krav til etik og ansvarlighed. Hvis I ønsker at leve op til specifikke krav fra jeres stakeholders, sørger vi for, at strategien tager højde for dette.

Samtidig kan vi hjælpe jer med at sikre, at jeres strategi lever op til best practice på ESG-området – både i forhold til de bestående konventioner, men i lige så høj grad kendte kommende konventioner og lignende.

Få et overblik over definitioner og begreber forbundet med ESG i vores blogindlæg om etiske investeringer her.

I får et værktøj til at værne om jeres værdier med en skræddersyet ESG-strategi, der lever op til best practice

På baggrund af vores mangeårige erfaring inden for ESG-området og indblik i udviklingen hjælper vi jer med at udforme en skræddersyet ESG-strategi, der fungerer som supplement til jeres nuværende investeringsstrategi.

Vi tager udgangspunkt i jeres værdier, så I får en ESG-strategi, der er tilpasset efter lige netop jeres krav til etik og ansvarlighed. Hvis I ønsker at leve op til specifikke krav fra jeres stakeholders, sørger vi for, at strategien tager højde for dette.

Samtidig kan vi hjælpe jer med at sikre, at jeres strategi lever op til best practice på ESG-området – både i forhold til de bestående konventioner, men i lige så høj grad kendte kommende konventioner og lignende.

Få et overblik over definitioner og begreber forbundet med ESG i vores blogindlæg om etiske investeringer her.

I får et værktøj til at værne om jeres værdier med en skræddersyet ESG-strategi, der lever op til best practice

På baggrund af vores mangeårige erfaring inden for ESG-området og indblik i udviklingen hjælper vi jer med at udforme en skræddersyet ESG-strategi, der fungerer som supplement til jeres nuværende investeringsstrategi.

Vi tager udgangspunkt i jeres værdier, så I får en ESG-strategi, der er tilpasset efter lige netop jeres krav til etik og ansvarlighed. Hvis I ønsker at leve op til specifikke krav fra jeres stakeholders, sørger vi for, at strategien tager højde for dette.

Samtidig kan vi hjælpe jer med at sikre, at jeres strategi lever op til best practice på ESG-området – både i forhold til de bestående konventioner, men i lige så høj grad kendte kommende konventioner og lignende.

Få et overblik over definitioner og begreber forbundet med ESG i vores blogindlæg om etiske investeringer her.

I får et værktøj til at værne om jeres værdier med en skræddersyet ESG-strategi, der lever op til best practice 

På baggrund af vores mangeårige erfaring inden for ESG-området og indblik i udviklingen hjælper vi jer med at udforme en skræddersyet ESG-strategi, der fungerer som supplement til jeres nuværende investeringsstrategi.

Vi tager udgangspunkt i jeres værdier, så I får en ESG-strategi, der er tilpasset efter lige netop jeres krav til etik og ansvarlighed. Hvis I ønsker at leve op til specifikke krav fra jeres stakeholders, sørger vi for, at strategien tager højde for dette.

Samtidig kan vi hjælpe jer med at sikre, at jeres strategi lever op til best practice på ESG-området – både i forhold til de bestående konventioner, men i lige så høj grad kendte kommende konventioner og lignende.

Få et overblik over definitioner og begreber forbundet med ESG i vores blogindlæg om etiske investeringer her.

ESG – Environmental, Social, Governance

ESG-kriterierne er en række miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige kriterier for virksomheders aktiviteter, som flere og flere investorer bruger til at screene deres investeringer. 

De miljømæssige kriterier(E) handler om, hvordan virksomheden behandler miljøet. Hvordan er deres energiforbrug? Forurener de? Hvordan behandler de dyr? 

De sociale kriterier (S)omfatter virksomhedens sociale forhold. Hvordan behandler de deres medarbejdere? Gør virksomheden noget godt for lokalsamfundet? 

De ledelsesmæssige kriterier (G) er relaterede til virksomhedens ledelsesstil. Hvilke rettigheder har aktionærerne? Er der interessekonflikter? Hvordan føres der intern kontrol? Og hvor gennemskueligt er virksomhedens regnskab? 

ESG – Environmental, Social, Governance

ESG-kriterierne er en række miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige kriterier for virksomheders aktiviteter, som flere og flere investorer bruger til at screene deres investeringer. 

De miljømæssige kriterier(E) handler om, hvordan virksomheden behandler miljøet. Hvordan er deres energiforbrug? Forurener de? Hvordan behandler de dyr? 

De sociale kriterier (S)omfatter virksomhedens sociale forhold. Hvordan behandler de deres medarbejdere? Gør virksomheden noget godt for lokalsamfundet? 

De ledelsesmæssige kriterier (G) er relaterede til virksomhedens ledelsesstil. Hvilke rettigheder har aktionærerne? Er der interessekonflikter? Hvordan føres der intern kontrol? Og hvor gennemskueligt er virksomhedens regnskab? 

ESG – Environmental, Social, Governance

ESG-kriterierne er en række miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige kriterier for virksomheders aktiviteter, som flere og flere investorer bruger til at screene deres investeringer. 

De miljømæssige kriterier(E) handler om, hvordan virksomheden behandler miljøet. Hvordan er deres energiforbrug? Forurener de? Hvordan behandler de dyr? 

De sociale kriterier (S)omfatter virksomhedens sociale forhold. Hvordan behandler de deres medarbejdere? Gør virksomheden noget godt for lokalsamfundet? 

De ledelsesmæssige kriterier (G) er relaterede til virksomhedens ledelsesstil. Hvilke rettigheder har aktionærerne? Er der interessekonflikter? Hvordan føres der intern kontrol? Og hvor gennemskueligt er virksomhedens regnskab? 

ESG – Environmental, Social, Governance

ESG-kriterierne er en række miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige kriterier for virksomheders aktiviteter, som flere og flere investorer bruger til at screene deres investeringer. 

De miljømæssige kriterier (E)  handler om, hvordan virksomheden behandler miljøet. Hvordan er deres energiforbrug? Forurener de? Hvordan behandler de dyr? 

De sociale kriterier (S)omfatter virksomhedens sociale forhold. Hvordan behandler de deres medarbejdere? Gør virksomheden noget godt for lokalsamfundet? 

De ledelsesmæssige kriterier (G)  er relaterede til virksomhedens ledelsesstil. Hvilke rettigheder har aktionærerne? Er der interessekonflikter? Hvordan føres der intern kontrol? Og hvor gennemskueligt er virksomhedens regnskab? 

I får en hurtigere vej til ansvarlig investering 

Selvom I har en eller flere kapitalforvaltere, der varetager jeres portefølje, er det stadig jer som investor, der skal forholde jer til, hvilke ESG-mæssige krav I har til jeres investeringer. Ligesom jeres forvaltere investerer jeres formue i overensstemmelse med en investeringsstrategi bestemt af jer, har de brug for en ESG-strategi bestemt af jer for at for at kende jeres krav til ansvarlighed og bæredygtighed. De krav hjælper vi jer med at formulere og opstille.

Det kan virke uoverskueligt at udarbejde en ESG-strategi, da det kræver, at man som investor forholder sig til en hel masse. Hvilke selskaber og produkter vil man ikke investere i direkte eller indirekte? Vil man fastsætte en nultolerance eller en maksimumtolerance for investering i virksomheder, der ikke lever op til visse ESG-kriterier? Hvordan har man tænkt sig at håndtere dialogen med virksomheder, man har investeret i, som ikke lever op til ESG-kriterierne? 

Overvejelserne er mange, og det kan være svært at gennemskue, hvilke valg der er de rette for jer. Vi guider jer gennem ESG-junglen og udarbejder en skræddersyet ESG-strategi, der kan implementeres i praksis af jeres forvaltere. 

Vi håndterer

250+

 tusinde transaktioner

I får en hurtigere vej til ansvarlig investering

Selvom I har en eller flere kapitalforvaltere, der varetager jeres portefølje, er det stadig jer som investor, der skal forholde jer til, hvilke ESG-mæssige krav I har til jeres investeringer. Ligesom jeres forvaltere investerer jeres formue i overensstemmelse med en investeringsstrategi bestemt af jer, har de brug for en ESG-strategi bestemt af jer for at for at kende jeres krav til ansvarlighed og bæredygtighed. De krav hjælper vi jer med at formulere og opstille.

Det kan virke uoverskueligt at udarbejde en ESG-strategi, da det kræver, at man som investor forholder sig til en hel masse. Hvilke selskaber og produkter vil man ikke investere i direkte eller indirekte? Vil man fastsætte en nultolerance eller en maksimumtolerance for investering i virksomheder, der ikke lever op til visse ESG-kriterier? Hvordan har man tænkt sig at håndtere dialogen med virksomheder, man har investeret i, som ikke lever op til ESG-kriterierne? 

Overvejelserne er mange, og det kan være svært at gennemskue, hvilke valg der er de rette for jer. Vi guider jer gennem ESG-junglen og udarbejder en skræddersyet ESG-strategi, der kan implementeres i praksis af jeres forvaltere. 

Vi håndterer

250+

 tusinde transaktioner

I får en hurtigere vej til ansvarlig investering 

Selvom I har en eller flere kapitalforvaltere, der varetager jeres portefølje, er det stadig jer som investor, der skal forholde jer til, hvilke ESG-mæssige krav I har til jeres investeringer. Ligesom jeres forvaltere investerer jeres formue i overensstemmelse med en investeringsstrategi bestemt af jer, har de brug for en ESG-strategi bestemt af jer for at for at kende jeres krav til ansvarlighed og bæredygtighed. De krav hjælper vi jer med at formulere og opstille.

Det kan virke uoverskueligt at udarbejde en ESG-strategi, da det kræver, at man som investor forholder sig til en hel masse. Hvilke selskaber og produkter vil man ikke investere i direkte eller indirekte? Vil man fastsætte en nultolerance eller en maksimumtolerance for investering i virksomheder, der ikke lever op til visse ESG-kriterier? Hvordan har man tænkt sig at håndtere dialogen med virksomheder, man har investeret i, som ikke lever op til ESG-kriterierne? 

Overvejelserne er mange, og det kan være svært at gennemskue, hvilke valg der er de rette for jer. Vi guider jer gennem ESG-junglen og udarbejder en skræddersyet ESG-strategi, der kan implementeres i praksis af jeres forvaltere. 

Vi håndterer

250+

 tusinde transaktioner

I får en hurtigere vej til ansvarlig investering 

Selvom I har en eller flere kapitalforvaltere, der varetager jeres portefølje, er det stadig jer som investor, der skal forholde jer til, hvilke ESG-mæssige krav I har til jeres investeringer. Ligesom jeres forvaltere investerer jeres formue i overensstemmelse med en investeringsstrategi bestemt af jer, har de brug for en ESG-strategi bestemt af jer for at for at kende jeres krav til ansvarlighed og bæredygtighed. De krav hjælper vi jer med at formulere og opstille.

Det kan virke uoverskueligt at udarbejde en ESG-strategi, da det kræver, at man som investor forholder sig til en hel masse. Hvilke selskaber og produkter vil man ikke investere i direkte eller indirekte? Vil man fastsætte en nultolerance eller en maksimumtolerance for investering i virksomheder, der ikke lever op til visse ESG-kriterier? Hvordan har man tænkt sig at håndtere dialogen med virksomheder, man har investeret i, som ikke lever op til ESG-kriterierne? 

Overvejelserne er mange, og det kan være svært at gennemskue, hvilke valg der er de rette for jer. Vi guider jer gennem ESG-junglen og udarbejder en skræddersyet ESG-strategi, der kan implementeres i praksis af jeres forvaltere. 

Vi håndterer

250+

 tusinde transaktioner

Vi sørger for den løbende monitorering og evaluering 

Når vi udarbejder jeres ESG-strategi, screener vi jeres nuværende portefølje på op til 50 forskellige ESG-kriterier og identificerer derved positive og negative selskaber i porteføljen. Screeningen danner grundlag for en snak om, hvad der skal ændres og med hvilke metoder.

Efter implementeringen af jeres ESG-strategi evaluerer vi, om strategien er blevet overholdt i praksis, og hvordan den ansvarlige performance har været. Hvis evalueringen giver anledning til det, tilpasser vi jeres ESG-strategi, så vi sikrer, at strategien fungerer optimalt fremover og giver jer det bedste udgangspunkt for jeres ansvarlige og bæredygtige investering. 

Det kan være en fordel at monitorere sine investeringer løbende i tilfælde af, at noget har konsekvenser for afkastet og risikoprofilen eller strider moESG-strategien. Vi kan hjælpe jer med at skabe det løbende overblik. Læs mere om vores rapporteringsløsninger her.

Vi sørger for den løbende monitorering og evaluering

Når vi udarbejder jeres ESG-strategi, screener vi jeres nuværende portefølje på op til 50 forskellige ESG-kriterier og identificerer derved positive og negative selskaber i porteføljen. Screeningen danner grundlag for en snak om, hvad der skal ændres og med hvilke metoder. 

Efter implementeringen af jeres ESG-strategi evaluerer vi, om strategien er blevet overholdt i praksis, og hvordan den ansvarlige performance har været. Hvis evalueringen giver anledning til det, tilpasser vi jeres ESG-strategi, så vi sikrer, at strategien fungerer optimalt fremover og giver jer det bedste udgangspunkt for jeres ansvarlige og bæredygtige investering. 

Det kan være en fordel at monitorere sine investeringer løbende i tilfælde af, at noget har konsekvenser for afkastet og risikoprofilen eller strider moESG-strategien. Vi kan hjælpe jer med at skabe det løbende overblik. Læs mere om vores rapporteringsløsninger her.

Vi sørger for den løbende monitorering og evaluering 

Når vi udarbejder jeres ESG-strategi, screener vi jeres nuværende portefølje på op til 50 forskellige ESG-kriterier og identificerer derved positive og negative selskaber i porteføljen. Screeningen danner grundlag for en snak om, hvad der skal ændres og med hvilke metoder.

Efter implementeringen af jeres ESG-strategi evaluerer vi, om strategien er blevet overholdt i praksis, og hvordan den ansvarlige performance har været. Hvis evalueringen giver anledning til det, tilpasser vi jeres ESG-strategi, så vi sikrer, at strategien fungerer optimalt fremover og giver jer det bedste udgangspunkt for jeres ansvarlige og bæredygtige investering. 

Det kan være en fordel at monitorere sine investeringer løbende i tilfælde af, at noget har konsekvenser for afkastet og risikoprofilen eller strider moESG-strategien. Vi kan hjælpe jer med at skabe det løbende overblik. Læs mere om vores rapporteringsløsninger her.

Vi sørger for den løbende monitorering og evaluering 

Når vi udarbejder jeres ESG-strategi, screener vi jeres nuværende portefølje på op til 50 forskellige ESG-kriterier og identificerer derved positive og negative selskaber i porteføljen. Screeningen danner grundlag for en snak om, hvad der skal ændres og med hvilke metoder. 

Efter implementeringen af jeres ESG-strategi evaluerer vi, om strategien er blevet overholdt i praksis, og hvordan den ansvarlige performance har været. Hvis evalueringen giver anledning til det, tilpasser vi jeres ESG-strategi, så vi sikrer, at strategien fungerer optimalt fremover og giver jer det bedste udgangspunkt for jeres ansvarlige og bæredygtige investering. 

Det kan være en fordel at monitorere sine investeringer løbende i tilfælde af, at noget har konsekvenser for afkastet og risikoprofilen eller strider moESG-strategien. Vi kan hjælpe jer med at skabe det løbende overblik. Læs mere om vores rapporteringsløsninger her.

Vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe med jeres ESG-strategi?

 

Vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe med jeres ESG-strategi?
Ken Gamskjaer (segment)

Ken Gamskjaer
CEO & Partner
+45 3171 1026
kg@hemonto.com

Rasmus Lund Madsen

Rasmus Lund Madsen
Partner, Head of C&A
+45 8742 1216
rlm@hemonto.com

Ken Gamskjaer (segment)

Ken Gamskjaer
CEO & Partner
+45 3171 1026
kg@hemonto.com

Rasmus Lund Madsen

Rasmus Lund Madsen
Partner, Head of C&A
+45 8742 1216
rlm@hemonto.com

Ken Gamskjaer (segment)

Ken Gamskjaer
CEO & Partner
+45 3171 1026
kg@hemonto.com

Rasmus Lund Madsen

Rasmus Lund Madsen
Partner, Head of C&A
+45 8742 1216
rlm@hemonto.com

Ken Gamskjaer

Ken Gamskjaer
CEO & Partner
+45 3171 1026
kg@hemonto.com

Rasmus Lund Madsen

Rasmus Lund Madsen
Partner, Head of C&A
+45 8742 1216
rlm@hemonto.com

KONTAKT

+45 8742 1200
info@hemonto.com 
CVR: 29 83 93 95

AARHUS
Åboulevarden 21 
DK-8000 Aarhus C

KØBENHAVN
Strandvejen 60
DK-2900 Hellerup

HEMONTO LAB
Mariane Thomsens gade 4
DK-8000 Aarhus C

OSLO
Karenslyst Allé 49-53
NO-0279 Oslo

KONTAKT

+45 8742 1200
info@hemonto.com 
CVR: 29 83 93 95

AARHUS
Åboulevarden 21 
DK-8000 Aarhus C

KØBENHAVN
Strandvejen 60
DK-2900 Hellerup

HEMONTO LAB
Mariane Thomsens gade 4
DK-8000 Aarhus C

OSLO
Karenslyst Allé 49-53
NO-0279 Oslo