Guide: Sådan kommer du i gang med bæredygtig investering

I andet kvartal af 2021 kunne Morningstar for femte kvartal i træk rapportere om, at en ny rekord var sat for, hvor meget kapital investorerne satte i bæredygtige investeringsfonde. En udvikling, der blev accelereret i 2020 af Corona-krisen, men som allerede var i gang inden.

En rapport fra PwC viser nemlig, at ESG allerede i 2019 var i top 3 over de vigtigste parametre, investorer bedømmer deres forvaltere på, og det var således også vigtigere for investorerne end prisen for kapitalforvaltningen.

Ifølge en undersøgelse fra Epinion vil 71 % af danskerne tænke bæredygtighed ind i deres fremtidige investeringer. Samtidig angiver 31 % imidlertid, at de ikke ved nok om bæredygtig investering.

Denne artikel er til dig, der gerne vil i gang med bæredygtig investering i en eller anden grad, men ikke rigtig ved, hvordan du skal komme i gang, fordi det virker uoverskueligt og komplekst – og fordi du måske er i tvivl om, hvad bæredygtige investeringer overhovedet er.

Guide

Guide: Sådan kommer du i gang med bæredygtig investering

Få vores guide til bæredygtig investering sendt direkte til din indbakke.

Forside på e-bogen Guide: Sådan kommer du i gang med bæredygtig investering

Bæredygtig investering, grøn investering, etisk investering…

Kært barn har mange navne, og der er da også mange forskellige betegnelser for ansvarlige og bæredygtige investeringer. Du kan få et overblik over, hvad forskellige bæredygtighedsbegreber som SRI, impact-investering og aktivt ejerskab betyder, i denne artikel: Ansvarlig investering – Få overblik over begreberne.

I denne artikel følger vi imidlertid EU’s definition af bæredygtighed, som dækker over både miljømæssige, sociale/samfundsmæssige og ledelsesmæssige hensyn. Vi betragter derfor ESG-investering, ansvarlig investering og bæredygtig investering som synonyme betegnelser.

Hvornår er en investering bæredygtig?

Der er ikke noget at sige til, at investorer har svært ved at forstå, hvornår en investering er bæredygtig. Der er nemlig ikke nogen fælles global standard for, hvordan man måler, hvor bæredygtig en investering er. Derfor kan der være stor forskel på de forskellige screening-bureauers vurdering af den samme virksomhed. Der er således ikke et simpelt svar på, hvornår en investering er bæredygtig. Læs meget mere om dette i artiklen Selskabers ESG-score afhænger af, hvem man spørger.

Derfor bliver man som investor nødt til at gøre op med sig selv, hvad man anser som bæredygtigt og ansvarligt. Og hvor stor en rolle, man gerne vil have, at bæredygtige investeringer spiller i ens portefølje.

I resten af artiklen gennemgår vi, hvordan du helt konkret kommer i gang med at investere bæredygtigt ved at følge fire overordnede trin.

1. Find ud af, hvordan du vil investere bæredygtigt, og hvor stor en rolle bæredygtighed skal spille i din portefølje

Hvad er bæredygtig investering for dig?

Lige såvel som forskellige rating-bureauer har forskellige definitioner af bæredygtighed, betyder bæredygtighed sandsynligvis heller ikke det samme for dig, som det gør for andre investorer. Det kan være, at enten miljøet (E), sociale forhold som menneskerettigheder, ligestilling og medarbejdervilkår (S) eller god selskabsledelse (G) er vigtigere for dig end de to andre områder, men det kan også være, at du gerne vil tage højde for alle tre aspekter i dine investeringer.

Den tidligere nævnte undersøgelse fra Epinion viser, at de fem bæredygtighedsområder, flest danskerne gerne vil gøre en forskel i, er:

 1. Minimering af forurening
 2. Teknologi, der producerer vedvarende energi
 3. Forbedring af sundhed og forebyggelse af sygdomme
 4. Løsninger inde for genbrug og genanvendelse
 5. Bæredygtigt landbrug og fødevareproduktion


Du kan se alle de 20 bæredygtighedsområder, danskerne helst vil investere i, i denne artikel fra Børsen.

Hvilke indsatser og udviklinger, du ønsker at støtte via dine investeringer, er en personlig beslutning, du må tage som investor.

Senere i artiklen vender vi tilbage til, hvilke metoder og værktøjer du kan anvende til at finde konkrete virksomheder og investeringsfonde, der matcher dine værdier, og som du gerne vil investere i.

I hvor høj grad vil du tage hensyn til bæredygtighed i dine investeringer?

Du bør også tage stilling til, i hvor høj grad du vil tage hensyn til bæredygtighed, når du investerer.

Vil du blot følge en eksklusionsstrategi, hvor du sikrer dig, at du ikke har investeringer i virksomheder, der overtræder menneskerettighederne, producerer våben eller tobak eller på anden måde strider mod dine værdier? Eller vil du også gerne tilvælge investeringer, der aktivt forsøger at gøre en forskel, når det kommer til bæredygtighed?

I den forbindelse kan det også være relevant at tænke over, hvilken effekt dine investeringer har på bæredygtighed, alt efter hvilken strategi du vælger, og hvorvidt det stemmer overens med dine ønsker. Det kigger vi nærmere på i det følgende afsnit.

Eksklusion vs. inklusion – hvordan vil du investere bæredygtigt?

Der er overordnet set to måder, hvorpå du kan investere bæredygtigt: inklusion og eksklusion. Eksklusionsstrategien består i at undlade at investere i visse virksomheder, lande, sektorer eller produkter. Inklusionsstrategien består i at identificere selskaber – der scorer højt på bæredygtighedsparametrene eller aktivt gør noget for at komme til det – og investere i dem.

Hvis man er en af dem, der synes, at bæredygtighedsområdet virker komplekst og uoverskueligt, kan det muligvis synes mere overkommeligt at følge eksklusionsstrategien og blot foretage nogle fravalg i forhold til, hvad man i hvert fald ikke vil investere i end at finde frem til, hvilke bæredygtighedstiltag man gerne vil fremme f.eks. via impact-investering.

Undersøgelsen fra Epinion viser, at de fem ting, flest danskere siger, ikke må indgå i deres portefølje er:

 1. Korruption
 2. Skatteunddragelse
 3. Overtrædelse af menneskerettigheder
 4. Udledning af kemikalier
 5. Gambling

Hvis man vælger at investere ansvarligt ved at ekskludere visse investeringer, vil man formentlig bedre kunne stå inde for sin portefølje, men her kan man argumentere for, at blot fordi du ikke investerer i en bestemt virksomhed, betyder det ikke, at andre investorer ikke investerer i den.

F.eks. skal der jo både en køber og en sælger til for at foretage en handel, så hvis du frasælger dine aktier i en virksomhed, du ikke kan stå inde for, betyder det blot, at en anden investor støtter virksomheden i stedet for dig. Man kan derfor diskutere, hvor meget man fremmer bæredygtighed ved udelukkende at anvende en eksklusionsstrategi.

Det sagt kan ens fravalg være med til at gøre en forskel, hvis mange andre investorer tager samme beslutning om ikke at investere i virksomheden og dermed sender et signal til virksomheden.

På den anden side kan man også diskutere, hvor meget man fremmer bæredygtighed ved at investere i virksomheder, der allerede er meget bæredygtige.

Du kan også vælge at investere i virksomheder, der ikke på nuværende tidspunkt scorer højt på bæredygtighed, men som er i gang med en omstilling for at blive mere bæredygtige. På den måde kan man argumentere for, at du mere direkte er med til at fremme bæredygtighed.

Mange anvender en kombination af eksklusion og inklusion i deres investeringer.

OBS: Dette afsnit må ikke forstås som en anbefaling af den ene eller anden strategi, men har udelukkende til formål at sætte dine tanker i gang og give dig et bedre grundlag for at beslutte, hvordan du gerne vil investere bæredygtigt.

bæredygtige investeringer

2. Konkretisér dine præferencer i en reel strategi

Udarbejd en strategi for ansvarlig investering

Det er vigtigt, at du konkretiserer dine krav og ønsker til bæredygtighed i en strategi, uanset om du selv investerer, eller om du har en kapitalforvalter, der gør det for dig.

Hvis din forvalter ikke har nogle klare retningslinjer for, hvordan du gerne vil investere bæredygtigt, kan de ikke investere i overensstemmelse med dine præferencer.

Strategien danner grundlag for de konkrete investeringer, du eller din forvalter foretager i fremtiden, og udgør dermed også et vigtigt redskab til løbende at vurdere, om dine investeringer fortsat stemmer overens med dine krav og ønsker til bæredygtighed.

Tænk over, hvilken type investor du gerne vil være, og hvilke værdier der skal ligge til grund for dine investeringer. Hvis du investerer på vegne af kommende generationer, kan du overveje at inddrage næste generation i udarbejdelsen af strategien, så den også afspejler deres værdier.

Konkretisér værdier og bæredygtighedsmål i nogle enkle sætninger, der ikke kan fejlfortolkes.

Det kan også være en idé at gøre sig nogle tanker om, hvorvidt det blot er selve selskaberne, du investerer i, der skal leve op til dine præferencer, når det kommer til bæredygtighed, eller om det også gælder for selskabernes samarbejdspartnere og forsyningskæde og i så fald hvor langt ud i forsyningskæden.

Ha’ øje for, om dine krav kan håndteres

Når du udarbejder din strategi, er det vigtigt, du ikke bliver så ambitiøs, at strategien ikke kan føres ud i livet. Du bør afsøge de forskellige løsninger og muligheder og foretage en afvejning af, hvad du gerne vil opnå med dine investeringer i forhold til, hvad der er realistisk i praksis.

Vi anbefaler også, at man arbejder med en langsigtet strategi, der tager højde for, at investeringsmulighederne kan ændre sig løbende.

Sørg for, at din strategi for bæredygtig investering stemmer overens med din overordnede investeringsstrategi

Det er vigtigt, at din strategi for bæredygtighed stemmer overens med din overordnede investeringsstrategi og risikoprofil, så der er en god balance mellem dine mål for afkast og risiko og bæredygtig investering.

Har du brug for en hjælpende hånd til at navigere gennem ESG-junglen?

Hele området kan være lidt af en jungle, som det kan være både tidskrævende og udfordrende for investorer at navigere i.

Hos Hemonto har vi mange års erfaring inden for området, og vi hjælper gerne med at udforme en strategi, der tager udgangspunkt i dine værdier og samtidig lever op til best practice på området.

Vi sikrer, at din bæredygtighedsstrategi stemmer overens med din overordnede investeringsstrategi, og at den kan operationaliseres.

Du kan læse mere om vores arbejde med ESG-strategier her.

3. Implementér din strategi for bæredygtig investering

Få screenet din nuværende portefølje

Hvis du allerede har en portefølje, er det næste, du skal gøre, at finde ud af, hvordan den på nuværende tidspunkt differentierer sig fra din strategi for ansvarlig investering, så du kan finde ud af, hvilke tilpasninger der skal foretages, så porteføljen stemmer overens med din strategi.

Alt efter, hvad dine bæredygtighedsmål er, hvor stor din portefølje er, og hvor langt du vil gå ud i selskabernes forsyningskæder, kan det være en ret omfattende opgave at skabe et overblik over bæredygtighedsprofilen for din portefølje. En opgave der ikke bliver nemmere af, at forvalterne formentlig bruger forskellige screening-udbydere, som måler selskabernes bæredygtighed på forskellig vis.

Den udfordring kan du løse ved at få screenet din portefølje af en tredjepart, der kan give dig en samlet og ensartet screening af din samlede portefølje.

Der findes forskellige screenings-bureauer, der kan hjælpe dig med denne opgave. Hos Hemonto har vi valgt at indgå et partnerskab med Fintech-selskabet Matter, der er specialister på området og har flere pensionskasser og andre store kapitalejere som deres kunder.

Matter screener din portefølje på op til 50 forskellige ESG-kriterier og sammenligner dine investeringer med relevante benchmarks. Analysen viser også, hvilke selskaber der skiller sig mest ud – positivt eller negativt – inden for de forskellige parametre, så du får mulighed for at forholde dig til dine investeringer individuelt.

Tilpas din portefølje

Når du har fået den nødvendige indsigt i, hvordan din porteføljes nuværende bæredygtighedsprofil ser ud, er næste skridt at tilpasse porteføljen, så den stemmer overens med din strategi.

Nogle af de metoder, du kan bruge til at tilpasse din portefølje, er:

Metoder til tilpasning af din portefølje

 • Dialog med belastede selskaber (aktivt ejerskab): Mange investorer forsøger at lægge et pres på belastede selskaber/stater for at få disse til at blive mere bæredygtige.
 • Eksklusion: Investeringer i porteføljen, som ikke passer ind i din strategi, sælges fra. Dette kaldes populært ”at stemme med fødderne”. Ligeledes anses potentielle nye investeringer, der ikke matcher din strategien, ikke som mulige investeringsemner.
 • Best-in-class: De mest bæredygtige investeringsemner inden for en sektor eller tema inkluderes i porteføljen.
 • Impact-investeringer: Investeringer, der skaber en målbar positiv indvirkning i samfundet og dermed kan kobles direkte til det område, du ønsker at forbedre.
 • Tematiske investeringer: Fokus på investeringer inden for et område med ét ESG-formål. Det kan være investeringer i vedvarende energi (f.eks. vindmøller) eller sundhedsforsikring i udviklingslande.

Det afhænger både af din strategi for bæredygtig investering og de enkelte selskaber, hvilken metode det giver bedst mening at anvende, og det er meget muligt, at du vil få brug for at anvende flere af metoderne, når du skal tilpasse din portefølje.

Hvordan anvendes metoderne i praksis?

Der er forskellige måder, hvorpå du kan anvende metoderne, når du skal tilpasse din portefølje.

Det er forholdsvis ligetil at anvende eksklusionsmetoden. Hvad angår uønskede investeringer, der allerede indgår i din portefølje, frasælges disse. Når det kommer til at ekskludere uønskede selskaber i forbindelse med fremtidige investeringer, findes der forskellige værktøjer, du kan bruge til at screene selskaber og investeringsfonde.

Mange investeringsplatforme giver dig mulighed for at frasortere uønskede investeringsemner som f.eks. dyreforsøg, spil og gambling og våben. Du kan også bruge f.eks. MSCIs ESG Rating Tool eller Morningstars ESG-rating for fonde og virksomheder til at få et generelt indtryk af, hvor bæredygtig et investeringsemne er.

Sådanne værktøjer kan også bruges til at identificere selskaber og fonde, der udmærker sig særligt på bæredygtighedsområdet.

Den 1. januar 2022 trådte ny lovgivning fra EU i kraft. Det betyder bl.a., at alle investeringsfonde skal klassificeres som enten en artikel 6-, artikel 8- eller artikel 9-fond, alt efter hvor bæredygtig fonden er. Det kan du læse mere om i artiklen her: Lysegrønne og mørkegrønne investeringsfonde – hvad betyder de nye kategorier?

Fremover vil denne klassificering således også være et muligt grundlag for at vælge, hvilke investeringsfonde du vil investere i.

Foretrækker du at investere direkte i aktier frem for i investeringsfonde, kan du også søge inspiration til potentielle investeringsemner ved at undersøge, hvilke selskaber fonde med gode ESG-ratings har investeret i.

Sidst men ikke mindst kan du naturligvis også selv kaste dig ud i at lave research på potentielle investeringer.

Her kan du blandt andet se efter, om et selskab har forpligtet sig til at leve op til principper såsom FN’s Global Compact-principper, FN’s Sustainable Development Goals eller FN’s Principles for Responsible Investments. Du kan også vælge at investere i svanemærkede investeringsfonde, som er fonde, der har et vist niveau af bæredygtighed og skal leve op til specifikke krav. Læs meget mere om svanemærkede fonde her.

Det er dog en omfattende proces selv at identificere de investeringer, man gerne vil have i sin portefølje – særligt hvis man har en portefølje af en vis størrelse. Så er det praktisk talt umuligt på egen hånd at få den dybdegående indsigt i selskaber, deres partnere og forsyningskæder, som du skal bruge for at kunne vurdere, om de matcher dine præferencer. Læs mere i artiklen: The ESG Data Challenge: Manglen på sammenlignelige og transparente data.

Har du en forvalter, der gør dette arbejde for dig, kan du imidlertid godt lave noget research på egen hånd, som du kan bruge til at udfordre din forvalters valg af investeringer.

4. Sørg for løbende at monitorere og evaluere din portefølje

Når din portefølje er blevet tilpasset din strategi for ansvarlig investering, er det vigtigt med jævnlige screeninger for at sikre, at strategien og dine ønsker fortsat bliver overholdt af forvalterne og de virksomheder, man investerer i.

Derudover er det naturligvis også vigtigt at se på, hvordan porteføljen har performet.

Evalueringerne kan give anledning til yderligere tilpasning af din strategi og/eller din portefølje.

Guide

Guide: Sådan kommer du i gang med bæredygtig investering

Få vores guide til bæredygtig investering sendt direkte til din indbakke.

Forside på e-bogen Guide: Sådan kommer du i gang med bæredygtig investering

Vi letter din vej til bæredygtig investering

Igennem de senere år har vi oplevet en støt stigende interesse for bæredygtig investering hos vores kunder. Vi valgte derfor allerede i 2019 at indgå et strategisk partnerskab med Matter, der med avanceret teknologi indsamler ESG-data fra mere end 13.000 selskaber fra hele verden.

Sammen tilbyder vi alt det, der skal til for, at du kommer godt i gang med at investere i overensstemmelse med dine værdier.

Vi udformer en skræddersyet strategi for bæredygtig investering, der kan implementeres i praksis, og som har dine værdier som omdrejningspunkt. Undervejs i processen hjælper vi dig med de valg og overvejelser, der ellers kan få udarbejdelsen af en sådan strategi til at virke uoverskuelig.

Matter udfører en dybdegående analyse af din portefølje, og i samarbejde med dig udarbejder vi en konkret plan for implementeringen af din strategi.

Efterfølgende screener vi løbende din portefølje, så du kan vide dig sikker på, at den fortsat lever op til dine krav.

Hvis du sidder tilbage med spørgsmål til artiklen eller til vores arbejde med området, må du endelig ikke tøve med at sende dem i vores retning.

Kontakt

Rasmus Lund Madsen, Partner & Head of Client Relations i Hemonto
Rasmus Lund Madsen

Partner & Head of Client Relations

+45 87 42 12 16

rlm@hemonto.com

Kontakt