Nye ESG-regler på vej – hvad betyder det for dig som investor?

”Hvad er målet med investeringen?”

”Hvor risikovillig er du?”

”Hvad er din tidshorisont?”

Du er formentlig vant til at svare på ovenstående spørgsmål, når du bliver rådgivet om investeringer af din forvalter. I fremtiden kan du forberede dig på at skulle svare på spørgsmål som for eksempel:

”Hvor vigtige er emner som diversitet, ligestilling og arbejdsvilkår for dig?”

”Hvor vigtigt er det for dig, at virksomheden, du investerer i, bidrager positivt til lokalsamfundet?”

”Hvor vigtige er ESG-kriterierne for dig, når du investerer?”

Det skyldes, at EU-Kommissionen i 2021 forventes at vedtage nye ESG-regler, der skal få investorer til mere aktivt at tage stilling til ESG-kriterierne. Samtidig sikrer reglerne, at du som investor får en bedre indsigt i dine muligheder for at investere bæredygtigt og i, hvordan det vil påvirke dine investeringsmæssige mål.

Læs med her, hvor vi giver dig et overblik de nye ESG-regler og gennemgår, hvordan du som investor bliver bedst muligt forberedt på, at reglerne træder i kraft.

Gratis e-bog

Værd at vide om bæredygtig investering

Denne e-bog guider dig sikkert gennem ESG-junglen. Skriv dig op til vores nyhedsbrev, og modtag e-bogen helt gratis.

EU-Kommissionen tilføjer nye ESG-regler til MiFID II

I 2018 trådte den fælles europæiske regulering om markeder for finansielle instrumenter (MiFID II) i kraft i EU. Direktivet indeholder en lang række regler på investeringsområdet, og direktivet er udformet på baggrund af erfaringerne fra den globale finanskrise og EU-landenes forpligtelser under G20-samarbejdet.

Formålet med direktivet er at genskabe tilliden til den finansielle sektor efter finanskrisen blandt andet ved at øge investorbeskyttelsen via en styrket handelsgennemsigtighed.

MiFID II er fortsat under udvikling, og EU-Kommissionen har i forlængelse af FN’s 2030-verdensmål ønsket at danne en ramme, der sætter ESG-overvejelser i centrum af det europæiske finansielle system for at fremme bæredygtig finansiel vækst i EU.

Inden vi kommer nærmere ind på, hvad de nye regler konkret går ud på, så lad os lige få opfrisket, hvad ESG-kriterierne dækker over.

Hvad er ESG?

ESG står for de engelske ord Environmental (miljø), Social (sociale forhold) og Governance (selskabsledelse). ESG-kriterierne er et sæt af kriterier, der kan bruges af investorer til at vurdere, hvor ansvarlig en virksomhed er på disse tre områder:

Læs mere om begreberne inden for ansvarlige investeringer her.

Hvordan en virksomhed vurderes ud fra ESG-kriterierne giver en fornemmelse af, i hvor høj grad en investering i virksomheden kan betragtes som en ansvarlig investering. Som investor kan du bruge ESG-kriterierne til at sætte nogle rammer for dine investeringer, der sikrer, at dine investeringer lever op til dine krav til bæredygtighed og ansvarlighed. Det kan dog være lettere sagt end gjort, og mange investorer opfatter ESG-området som lidt af en jungle.

De nye ESG-regler skal sikre, at alle investorer i EU får muligheden for at tage aktivt stilling til, om de vil tage højde for bæredygtighed, når de investerer.

Lad os gennemgå de konkrete regelændringer.

Sådan er reglerne nu

Når din forvalter rådgiver dig om dine investeringer, er vedkommende forpligtet til at foretage en såkaldt egnethedsvurdering. Denne vurdering består i, at din forvalter stiller dig spørgsmål om dine investeringsmæssige ønsker og behov med det formål at kunne tilbyde dig de finansielle løsninger og produkter, der er bedst egnede til dig som investor.

Som en del af deres Sustainable Finance Action Plan har EU-Kommissionen foreslået at ændre i Delegated Regulation (EU) 2017/565 og Delegated Directive (EU) 2017/593 i MiFID II-direktivet, som vedrører de krav, der er til investeringsselskaber bl.a. i forbindelse med den egnethedsvurdering, de skal foretage for at kunne yde en passende investeringsrådgivning og kapitalforvaltning.

Du kan se de foreslåede ændringer til Delegated Regulation (EU) 2017/565 her og de foreslåede ændringer til Delegated Directive (EU) 2017/593 her.

Som reglerne er nu – indtil de nye ændringer træder i kraft – er din kapitalforvalter forpligtet til at spørge ind til din investeringsmæssige viden og erfaring, din investeringshorisont, din risikotolerance og målet med dine investeringer og til at forvalte din portefølje i overensstemmelse med dine ønsker og behov. Men de er ikke forpligtede til at spørge ind til ikke-finansielle hensyn.

De nye ESG-regler i MiFID II og deres betydning for dig

Når de nye ændringer træder i kraft, er din forvalter imidlertid også forpligtet til at spørge ind til dine krav til bæredygtighed og til at rådgive dig og forvalte din portefølje i overensstemmelse med disse.

Fremover skal du altså aktivt tage stilling til, hvorvidt og hvordan der skal tages højde for ESG-kriterierne, når din formue forvaltes.

Der stilles også krav til forvalterne om at have politikker og procedurer på plads, der sikrer, at de kan forvalte din portefølje i overensstemmelse med dine krav til bæredygtighed lige som de løbende skal overvåge dine investeringer omkring disse hensyn. Forvalterne skal også tage højde for bæredygtighedsaspekter som en del af deres risikostyring.

Samlet set skal ændringerne i MiFID II være med til at sikre et større fokus på bæredygtige investeringer i EU og på den måde fremme bæredygtig finansiel vækst. Det er nemlig EU-Kommissionens håb, at hvis alle investorer bliver spurgt, om de har nogen krav til bæredygtighed, så vil nogle af dem sige ja.

Samtidig kan ESG-reglerne også være med til at skabe et bedre udvalg af bæredygtige investeringsløsninger for dig som investor. Forvalterne er nemlig forpligtede til at spørge ind til dine bæredygtighedspræferencer, uanset om de selv tilbyder bæredygtige investeringsløsninger eller ej.

Hvis forvalteren ikke selv kan tilbyde en løsning, der imødekommer dine bæredygtighedspræferencer, kan de være forpligtede til at tilbyde dig en af deres konkurrenters investeringsløsninger, der imødekommer dine ønsker.

På den måde kan de nye ESG-regler være med til at lægge pres på forvalterne om at udvikle flere ESG-venlige investeringsløsninger, og reglerne kan således være med til at fremme bæredygtig finansiel vækst på flere måder.

Ændringerne er endnu ikke vedtaget, og det vides endnu ikke med sikkerhed, hvornår de bliver det, men de forventes at træde i kraft fra andet halvår af 2021.

Hvis du gerne vil have en oversigt over de konkrete ændringer, der er foreslået til MiFID II, så klik her.

OBS: De foreslåede ændringer er endnu ikke tilgængelige på dansk, men du kan finde de eksisterende regler i MiFID II Commission Delegated Regulation (EU) 2017/565 på dansk her og i MiFID II Commission Delegated Directive (EU) 2017/593 på dansk her.

ESG er kommet for at blive

De nye regler kommer i en tid, hvor investorerne allerede viser stor interesse for ESG.

En rapport fra PwC viser, at ESG-kriterierne i 2019 var i top 3 over de vigtigste parametre, investorer bedømmer deres forvaltere på, og det var således også vigtigere for investorerne end prisen for kapitalforvaltningen.

Meget tyder på, at investorernes interesse i at investere bæredygtigt ikke er blevet mindre siden Corona-krisens begyndelse. Allerede i juni 2020 kunne ratingbureauet Morningstar rapportere, at niveauet af investeringer i bæredygtige investeringsfonde slog rekord. Disse var steget med 72 % alene i andet kvartal af 2020. I tredje kvartal steg niveauet af bæredygtige investeringer endnu mere.

En undersøgelse fra Deutsche Bank viser, at mens E’et i ESG var det område, der fik mest opmærksomhed af investorerne i begyndelsen af 2020, så har Corona-krisen fået investorerne til at sætte større fokus på de andre ESG-områder, nemlig de sociale og ledelsesmæssige forhold i virksomhederne, med særligt fokus på medarbejdervelstand og god regnskabspraksis.

Stigningen af bæredygtige investeringer hænger muligvis også sammen med, at der begynder at blive brudt med den gængse antagelse om, at bæredygtige investeringer generelt performer dårligere end traditionelle investeringer. Financial Times kunne således i juni 2020 berette, at størstedelen af ESG-fonde performer bedre end resten af markedet over en 10-årig periode. PFA fremhæver ligeledes de gode resultater af ESG-investeringer; ”Vi har nu så meget data, at vi kan se, at grønne investeringer og afkast godt kan gå hånd i hånd. Hvis vi ser 10 år tilbage, er det ret klart, at de selskaber, der har taget ESG seriøst og satset stærkt på det, også har klaret sig godt. Det fokus vil kun blive forstærket fremover.”

Meget tyder altså på, at investorernes øgede fokus på ESG er kommet for at blive. Og med de nye ESG-regler kommer du også til at skulle tage stilling til ESG-kriterierne, hvis du ikke allerede har gjort det.

Gratis e-bog

Værd at vide om bæredygtig investering

Denne e-bog guider dig sikkert gennem ESG-junglen. Skriv dig op til vores nyhedsbrev, og modtag e-bogen helt gratis.

Er du klar til at tage stilling til ESG?

Det kan virke uoverskueligt at skulle tage stilling til ESG-kriterierne, da det kræver, at du som investor forholder sig til en hel masse. Er der nogen selskaber og produkter, du ikke vil investere i direkte eller indirekte? Vil du fastsætte en nultolerance eller en maksimumtolerance for investering i virksomheder, der ikke lever op til visse ESG-kriterier?

Hos Hemonto guider vi dig gennem ESG-junglen og hjælper dig med de valg og overvejelser, som ellers kan få udarbejdelsen af en ESG-strategi til at virke uoverskuelig. Og vi sikrer naturligvis, at din ESG-strategi supplerer din overordnede investeringsstrategi. Med en skræddersyet ESG-strategi får du et værktøj til at værne om dine værdier uden, at du skal gå på kompromis med dine overordnede investeringsmæssige mål.

I samarbejde med Matter tilbyder vi også løbende at screene din portefølje på op til 50 forskellige ESG-kriterier, så du bevarer overblikket over porteføljens bæredygtighedsprofil og får mulighed for at sikre, at dine forvaltere lever op til dine ESG-krav.

Du er mere end velkommen til at kontakte os for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at tage stilling til ESG-kriterierne, så du kan få mest muligt ud af dine investeringer samtidig med, at du investerer i overensstemmelse med dine krav til bæredygtighed og ansvarlighed.

Kontakt os i dag

Rasmus Lund Madsen

Partner & Head of Client Relations

+45 87 42 12 16

rlm@hemonto.com

Kontakt