Residual Value to Paid In er et nøgletal, som man skal kende til, når man investerer i Private Equity

Residual Value to Paid In (RVPI) – Forstå Private Equity-nøgletallet

Skrevet af Søren Hansen

Når du skal evaluere dine Private Equity-investeringer, er RVPI er sammen med IRR, DPI og TVPI et af de vigtigste nøgletal. Tilsammen giver de et godt overblik over de forskellige fondes performance.

RVPI sætter den nuværende markedsværdi af din investering i forhold til dine indbetalinger til fonden og viser således, hvor mange gange du indtil videre har fået din investering igen i form af urealiseret værdi.

Når du har læst denne artikel, sidder du forhåbentlig tilbage med en rigtig god forståelse af nøgletallet, og hvordan du kan bruge det.

Gratis e-bog

360 grader rundt om Private Equity

Som de første i Danmark har vi udviklet en e-bog, der guider dig gennem Private Equity-junglen. Skriv dig op til vores nyhedsbrev, og modtag e-bogen helt gratis.

Eksempel på et samlet Private Equity-overblik

Inden vi dykker ned i RVPI, får du her et eksempel på et samlet overblik for en række fonde med nogle af de informationer og nøgletal, en sådan rapport typisk indeholder.

Eksempel på rapportering af Internal Rate of Return (IRR), DPI, TVPI og RVPI

Overblikket viser dine commitments og unfunded commitments – den del af dit commitment du endnu ikke har betalt fonden. På vores blog kan du finde grundige gennemgange af nøgletallene IRR, DPI og TVPI, som også fremgår af tabellen ovenfor.

Men lad os dykke ned i nøgletallet, som denne artikel handler om – nemlig Residual Value to Paid In. Og ikke mindst hvad du skal være opmærksom på, når du tolker på nøgletallet.


Hvad afspejler RVPI?

Nøgletallet Residual Value to Paid In (RVPI) er et mål for den urealiserede gevinst af din Private Equity-investering. Det sætter den nuværende markedsværdi af din Private Equity-investering i forhold til dine indbetalinger til fonden og viser således, hvor mange gange du indtil videre har fået din investering igen i form af urealiseret værdi.


RVPI tager ikke højde for fondens livscyklus

Dette nøgletal tager ligesom DPI ikke højde for, hvor længe du har haft investeringen. Du kan således ikke sammenligne RVPI på tværs af fonde – medmindre de har tilsvarende vintageår – da tallet vil udvikle sig alt efter, hvor langt fonden er i sin livscyklus.

Hvor DPI ikke tager højde for den urealiserede gevinst af din Private Equity-investering, tager RVPI omvendt ikke højde for den realiserede gevinst af din Private Equity-investering. Ser man på et af tallene isoleret, kan de derfor begge få den hidtidige gevinst af investeringen til at syne lavere, end den egentlig er.


RVPI vil først stige og derefter falde

Mens DPI bør stige, efterhånden som fonden bevæger sig igennem sin livscyklus, vil RVPI først stige for derefter at falde.

RVPI vil være 0, indtil fonden investerer i den første virksomhed, eftersom tallet angiver markedsværdien af din andel af fondens portefølje.

Derefter vil tallet stige, efterhånden som fonden opkøber eller investerer i flere virksomheder.

Et RVPI på 1 betyder, at markedsværdien af din Private Equity-investering er præcis lige så meget værd som det samlede beløb, du har indbetalt til fonden.

Et RVPI højere end 1 betyder, at din investering er mere værd, end du har indbetalt, og at du således har haft en fortjeneste på din investering i form af et urealiseret afkast. Og omvendt med et tal lavere end 1. På samme måde som med DPI kan man også sige det på den måde, at et RVPI på f.eks. 1,17 betyder, at din Private Equity-investering indtil videre har et urealiseret afkast på 17 %.

Tallet er højest efter endt investeringsperiode, men før fonden for alvor kommer i gang med at realisere sit afkast, da markedsværdien af porteføljeselskaberne bør stige i løbet af den periode, hvor fonden er investeret i dem.

Efterhånden som fonden sælger ud af porteføljeselskaberne i sidste fase af sin livscyklus, vil RVPI begynde at falde, da salgene selvsagt vil reducere markedsværdien af porteføljen. RVPI begynder altså som udgangspunkt at falde, når DPI begynder at stige. Derudover kan RVPI falde i modne fonde, hvor det ikke er usædvanligt, at porteføljeselskaber falder i værdi, da der altid vil være selskaber, der ikke udvikler sig som forventet, og som fonden ikke har kunnet komme af med.

Tallet vil igen ende på 0, når fonden har solgt alle porteføljevirksomhederne og udbetalt gevinsten til investorerne.


Residual Value to Paid In er “fugle på taget”

Det kan være svært at tolke på en fonds RVPI, da det kan være svært at vide, om en høj RVPI betyder, at fonden har nogle exceptionelt gode investeringer, eller om det betyder, at fonden har været dårlig til at få realiseret investeringerne.

Derudover afspejler RVPI den urealiserede gevinst af din investering, og der er derfor ikke tale om et afkast, som du er garanteret, bliver realiseret. Det er således fortsat ”fugle på taget”, og tallet afhænger i høj grad af, hvordan den enkelte Private Equity-fond laver de løbende værdiansættelser af deres porteføljeselskaber. Det er først, når en eventuel gevinst realiseres, at du kender det egentlige afkast af din investering i fonden.

Man kan derfor heller ikke alene ud fra RVPI drage afgørende konklusioner, og også dette Private Equity-nøgletal bør holdes sammen med de andre nøgletal for at give dig et retvisende billede af en fonds performance.

Gratis e-bog

360 grader rundt om Private Equity

Som de første i Danmark har vi udviklet en e-bog, der guider dig gennem Private Equity-junglen. Skriv dig op til vores nyhedsbrev, og modtag e-bogen helt gratis.

Key takeaways:

  • Nøgletallet RVPI er et mål for den urealiserede gevinst af din Private Equity-investering.
  • RVPI viser, hvor mange gange du indtil videre har fået din investering igen i form af urealiseret afkast.
  • Tallet er højest efter endt investeringsperiode, men før fonden for alvor kommer i gang med at realisere sit afkast, da markedsværdien af porteføljeselskaberne bør stige i løbet af den periode, hvor fonden er investeret i dem.
  • Efterhånden som fonden sælger ud af porteføljeselskaberne i sidste fase af sin livscyklus, vil RVPI begynde at falde, da salgene selvsagt vil reducere markedsværdien af porteføljen. RVPI begynder altså som udgangspunkt at falde, når DPI begynder at stige.
  • RVPI tager ikke højde for, hvor længe du har haft investeringen.
  • Det kan være svært at tolke på en fonds RVPI, da det kan være svært at vide, om et højt tal betyder, at fonden har nogle exceptionelt gode investeringer, eller om det betyder, at fonden har været dårlig til at få realiseret investeringerne.
  • Da RVPI afspejler den urealiserede gevinst af din investering, er der ikke tale om et afkast, som du er garanteret, bliver realiseret, og tallet afhænger i høj grad af, hvordan den enkelte Private Equity-fond laver de løbende værdiansættelser af deres porteføljeselskaber.
  • Man kan ikke drage afgørende konklusioner ud fra RVPI alene, og det er først, når en eventuel gevinst realiseres, at du kender det egentlige afkast af din investering i fonden.

Få overblik over dine Private Equity-investeringer og et grundlag for at sammenligne deres performance

Det kan være svært at bevare overblikket over ens samlede unfunded commitment og resultaterne af investeringerne på tværs af de forskellige fonde, man har investeret i.

Hos Hemonto har vi lang erfaring med Private Equity-rapportering. Vi har derfor et godt kendskab til de fleste fonde og deres måde at rapportere på. Den viden bruger vi til at sikre dig et retvisende og sammenligneligt overblik over fondenes afkast og dine unfunded commitments.

På den måde er du bedre klædt på til at træffe de bedste beslutninger for dine Private Equity-investeringer.

Kontakt os i dag

Søren Hansen

Client Executive

+45 87 42 12 10

sh@hemonto.com

Kontakt