TVPI - Total Value To Paid In

Total Value to Paid In (TVPI) – forstå Private Equity-nøgletallet

Skrevet af Søren Hansen

Når du investerer i Private Equity, er dit commitment til fonden bindende, og du kan som udgangspunkt ikke trække det tilbage, hvis du ikke synes, at Private Equity-fonden opnår tilstrækkeligt gode resultater.

Ikke desto mindre er det vigtigt, at du bevarer overblikket over, hvordan de fonde, du har investeret i, performer. På den måde kan du holde styr på, hvor langt de forskellige fonde er i deres livscyklus, og hvor meget du har fået ud af dine investeringer indtil videre. Samtidig giver det dig et godt beslutningsgrundlag i tilfælde af, at nogle af Private Equity-selskaberne pitcher nye fonde for dig, som de søger investorer til. Med en god indsigt i deres hidtidige performance kan du bedre vurdere, om du vil give commitment til nye fonde, som selskabet måtte etablere.

Læs med her, og få et bedre udgangspunkt for at evaluere dine Private Equity-investeringer med indsigt i TVPI, der sammen med IRR, DPI og RVPI er et af de vigtigste nøgletal i den sammenhæng.

E-bog

360 grader rundt om Private Equity

Få e-bogen, der guider dig gennem Private Equity-junglen. Skriv dig op til vores nyhedsbrev og modtag e-bogen.

Disse Private Equity-nøgletal indgår i et samlet Private Equity-overblik

Herunder ser du et eksempel på et samlet Private Equity-overblik for fire fonde med nogle af de informationer og nøgletal, en sådan rapport typisk indeholder.

Eksempel på rapportering af Internal Rate of Return (IRR), DPI, TVPI og RVPI

I anden kolonne fra venstre er årstallet for fondens etablering angivet – dette kaldes også for vintageåret. Dernæst er markedsværdien af din investering i fonden angivet. Rapporten giver også et overblik over dine commitments og unfunded commitments samt dine indbetalinger til (Paid in) og udbetalinger fra (Paid out) fondene. Return angiver dit samlede afkast af investeringen – det vil sige det, du har fået udbetalt fra fonden lagt sammen med den urealiserede værdi af din investering i fonden fratrukket det, du har indbetalt til fonden.

På vores blog kan du finde grundige gennemgange af nøgletallene IRR, DPI og RVPI, som også fremgår af tabellen ovenfor.

Disse nøgletal indgår i langt de fleste Private Equity-fondes rapportering af deres resultater, men det er vigtigt, at du er opmærksom på, at beregningsgrundlaget for tallene kan variere fra fond til fond. Den udfordring går vi i dybden med i vores artikel om, hvordan man laver et samlet Private Equity-overblik.

Og lad os så kigge nærmere på nøgletallet Total Value to Paid In.


Hvad afspejler TVPI?

TVPI er summen af DPI og RVPI og dermed et udtryk for dit samlede afkast. Tallet viser således, hvor mange gange du har fået din investering igen i form af både realiseret og urealiseret afkast.


Sådan udvikler TVPI sig i løbet af fondens livscyklus

Eftersom TVPI både tager højde for dit realiserede og dit urealiserede afkast, bør tallet stige, efterhånden som fonden bevæger sig igennem sin livscyklus.

Når fonden er lukket ned, vil TVPI og DPI være ens, da alle investeringerne på dette tidspunkt er blevet realiseret. Ligesom DPI skulle TVPI meget gerne være over 1, efter fonden er lukket ned, da det betyder, at du har haft en fortjeneste på din investering.

Du bør være opmærksom på, at TVPI ligesom DPI og RVPI ikke tager højde for tidsperioden for investeringen. Hvis du gerne vil tage højde for tidsfaktoren i forbindelse med evalueringen af din investering, kan du derfor ligeledes ikke sammenligne TVPI på tværs af Private Equity-fondene – medmindre de har tilsvarende vintageår – da tallet vil variere alt efter, hvor langt fondene er i deres livscyklus. Vær som nævnt også opmærksom på, at det kan være misvisende at sammenligne forskellige typer af fonde.

Der gælder dog det samme som for DPI, at du godt kan sammenligne TVPI på tværs af fonde, hvis det ikke er afgørende for dig, hvor lang tid fondene har brugt på at skabe afkastet, eller om det er forskellige typer af fonde, men du gerne blot vil sammenligne, hvor mange gange, du i kroner og øre har fået din investering igen hos de forskellige fonde.

Key takeaways:

  • TVPI er summen af DPI og RVPI og dermed et udtryk for dit samlede afkast.
  • Tallet viser således, hvor mange gange du har fået din investering igen i form af både realiseret og urealiseret afkast.
  • Tallet bør stige, efterhånden som fonden bevæger sig igennem sin livscyklus.
  • Når fonden er lukket ned, vil TVPI og DPI være ens, da alle investeringerne på dette tidspunkt er blevet realiseret. Ligesom DPI skulle TVPI meget gerne være over 1, efter fonden er lukket ned, da det betyder, at du har haft en fortjeneste på din investering.
  • TVPI tager ikke højde for, hvor længe du har haft investeringen.
  • Hvis du gerne vil tage højde for tidsfaktoren i din evaluering af fondenes resultater, kan du ikke sammenligne TVPI på tværs af fonde – medmindre de har tilsvarende vintageår – da tallet vil variere alt efter, hvor langt fonden er i sin livscyklus. Hvis tidsfaktoren ikke er afgørende for dig, men du gerne blot vil sammenligne, hvor mange gange, du har fået din investering igen, kan du godt sammenligne DPI på tværs af fonde. Vær dog opmærksom på, at det kan være misvisende at sammenligne TVPI på tværs af forskellige typer af fonde.
E-bog

360 grader rundt om Private Equity

Få e-bogen, der guider dig gennem Private Equity-junglen. Skriv dig op til vores nyhedsbrev og modtag e-bogen.


Synes du også, det kan være svært at bevare det samlede overblik over de forskellige Private Equity-nøgletal?

Det kan være svært at bevare overblikket over ens samlede unfunded commitment og resultaterne af investeringerne på tværs af de forskellige fonde, man har investeret i.

Opgaven bliver ikke lettere af, at der ingen fælles standard er blandt Private Equity-fonde, hvad angår deres beregning og rapportering af fondens omkostninger og resultater. Det betyder også, at man som investor desværre ikke umiddelbart kan sammenligne de nøgletal og afkastprocenter, der kommer fra de forskellige fonde.

Hos Hemonto har vi lang erfaring med Private Equity-rapportering. Vi har derfor et godt kendskab til de fleste Private Equity-fonde og deres måde at rapportere på. Den viden bruger vi til at sikre dig et retvisende overblik over fondenes afkast og dine unfunded commitments.

Ved at anvende samme metode til beregning af de forskellige Private Equity-nøgletal på tværs af alle fonde giver vi dig mulighed for at sammenligne fondenes resultater.

På den måde er du bedre klædt på til at træffe de bedste beslutninger for dine Private Equity-investeringer.

Kontakt os i dag

Søren Hansen

Client Executive

+45 87 42 12 10

sh@hemonto.com

Kontakt